Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocław, Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocław, Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Rozbiórka budynku gospodarczego w Unisławiu Śląskim 50a o nr inw. 108/1419 na terenie działki oznaczonej nr 576/1 obręb Unisław Śląski
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/12/12
więcej...
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA OBIEKTÓW REALIZOWANYCH W NADLEŚNICTWIE WAŁBRZYCH w ramach projektu pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich (POIS.02.01.00-00-0006/16-00)
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/01/10
więcej...
Remont drogi leśnej wewnętrznej o numerze inwentarzowym 220/784 w Leśnictwie Jedlinka
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/11/14
więcej...
Remont schodów wejściowych głównych, schodów do części piwnicznej oraz zejścia do bazy sprzętu przeciwpożarowego w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Wałbrzych
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/10/31
więcej...
PRZEBUDOWA FRAGMENTÓW DROGI LEŚNEJ NR 220/213 W LEŚNICTWIE BIAŁY KAMIEŃ
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/10/26
więcej...
Termomodernizacja budynku administracyjnego Nadleśnictwa Wałbrzych, celem zwiększenia efektywności energetycznej obiektu
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/10/02
więcej...
Modernizacja dachu w budynku mieszkalnym o numerze inwentarzowym 110/29 w Unisławiu Śląskim
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/09/15
więcej...
Wzbogacanie bioróżnorodności w obszarach Natura 2000 poprzez wprowadzenie w ramach racjonalnej gospodarki leśnej jarzębu brekinii
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/08/29
więcej...
Termomodernizacja budynku administracyjnego Nadleśnictwa Wałbrzych, celem zwiększenia efektywności energetycznej obiektu
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/09/04
więcej...
REMONT DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE BIAŁY KAMIEŃ, ODDZ. 171, 172
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/08/31
więcej...
Wzbogacanie bioróżnorodności w obszarach Natura 2000 poprzez wprowadzenie w ramach racjonalnej gospodarki leśnej jarzębu brekinii
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/08/17
więcej...
Budowa urządzeń turystycznych zgodnie z koncepcją zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny-Zdroju i Wałbrzycha - I etap - zagospodarowanie Góry Jałowiec i Kamieniołomu pod Czarnym Lasem
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/08/02
więcej...
BUDOWA PLACU SKŁADOWEGO DREWNA, W LEŚNICTWIE WITKÓW, ODDZ. 146A i
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/07/21
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2017/08/08 14:40:34
Redaktor zatwierdzający: Marek; Nogawka
Wprowadzający: Agnieszka Chlipała