Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu, Nadleśnictwo Żmigród

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Wrocławiu, Nadleśnictwo Żmigród >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

Informacji w sprawie toczących się postępowań przetargowych udziela Specjalista ds. zamówień publicznych mgr inż. Marta Kowalska tel. (0-71) 385-30-52 wew.23 lub e-mail: marta.kowalska@wroclaw.lasy.gov.pl w godz. od 7.15 do 15.15.

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

'Remont wieży do obserwacji przeciwpożarowej w miejscowości Koniowo i Gatka.'
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/08/25
więcej...
Budowa budynku kancelarii leśnej wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Gruszeczka
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/08/11 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Przebudowa boksu garażowego na kotłownię w budynku garażowo - gospodarczym z wykorzystaniem urządzeń z przeniesienia z istniejącej kotłowni w budynku Kwatery Dewizowej wraz z instalacją podziemną pomiędzy budynkami
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/07/14
więcej...
Przebudowa boksu garażowego na kotłownię w budynku garażowo - gospodarczym z wykorzystaniem urządzeń z przeniesienia z istniejącej kotłowni w budynku Kwatery Dewizowej wraz z instalacją podziemną pomiędzy budynkami
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/06/05
więcej...
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania 'Zwiększenie wykorzystania zasobów wodnych poprzez adaptację istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziaływania na ekosystemy leśne na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy'
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/06/05
więcej...
Usługa całodobowej ochrony mienia i prowadzenia dozoru nieruchomości gruntowej z zabudowaniami tartaku wraz z wyposażeniem, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Żmigród.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/04/24
więcej...
Sprzedaż wraz z dostawą materiału siewnego oraz nawozów do Nadleśnictwa Żmigród w 2017 r.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/03/21
więcej...
Sprzedaż wraz z przechowywaniem środków ochrony roślin oraz repelentów
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/02/27
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Paweł Górski-Nadleśniczy
Data modyfikacji: 2015/01/29 09:08:54
Redaktor zatwierdzający: Sławomir Jaworski
Wprowadzający: Marta Kowalska