Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

Dyrektor

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwoych

w Zielonej Górze

przyjmuje interesantów w sprawie skarg i zażaleń

w poniedziałki w godzinach 9.00 - 16.00

 

     (po uprzednim umówieniu spotkania za pośrednictwem Sekretariatu RDLP, tel. 68/ 455 85 00)

 

 

 

Informacja.

 

 
 

 

Wykaz jednostek objętych badaniem rocznych sprawozdań finansowych za 2017 rok

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje, że badaniem sprawozdania finansowego za rok 2017 objęte są następujące jednostki:
I. Nadzorowane przez RDLP w Zielonej Górze:
1) Nadleśnictwo Brzózka
2) Nadleśnictwo Gubin
3) Nadleśnictwo Nowa Sól
4) Nadleśnictwo Torzym
5) Nadleśnictwo Wymiarki
6) Nadleśnictwo Zielona Góra
7) Nadleśnictwo Bytnica
8) Ośrodek Transportu Leśnego w Świebodzinie.
II. Biuro RDLP w Zielonej Górze.
III. Sprawozdanie łączne RDLP w Zielonej Górze.

Lilla Tararuj
Główny Księgowy 
 

 

 

 

Na niniejszej stronie internetowej zamieszczane są wyłącznie akty prawne i wytyczne będące wewnętrznymi dokumentami Lasów Państwowych, niezbędne w procedurze udzielania i wykonywania zamówień na usługi leśne. Ustawy i wydawane na ich podstawie rozporządzenia podlegają publikacji wyłącznie w Dzienniku Ustaw, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 296 ze zm.). Publikacje niezbędnych w postępowaniach ustaw i rozporządzeń wskazano w części 3.2.1) wzorcowej SIWZ na wykonywanie usług leśnych w 2018 roku

 


 

Pliki do pobrania:
      Uregulowania w zakresie gospodarki leśnej wskazane w dokumentacjach przetargowych nadleśnictw RDLP w Zielonej Górze na usługi leśne na 2017 rok pobierz
      Uregulowania w zakresie gospodarki leśnej wskazane w dokumentacjach przetargowych nadleśnictw RDLP w Zielonej Górze na usługi leśne na 2018 rok pobierz
       Załącznik do Zarządzenia nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 marca 2013 r. (znak: ZH-7132-7/2013) w sprawie ochrony leśnych zasobów genowych na potrzeby nasiennictwa i hodowli drzew leśnych pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Leszek Banach - Dyrektor RDLP w Zielonej Górze
Data modyfikacji: 2017/11/10 13:52:11
Redaktor zatwierdzający: Jacek Śliwiński
Wprowadzający: Jacek Śliwiński