Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwo Lipinki

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwo Lipinki

bip_logo_pl
odstep
Adres:
ul. Budowlanych 21
68-200 Żary

tel: 068 3626258
fax: 068 3626254
www: www.lipinki.zielonagora.lasy.gov.pl
e-mail: lipinki@zielonagora.lasy.gov.pl

Nadleśniczy:
Jan Lesser

 

 Biuro Nadleśnictwa Lipinki

czynne w każdy dzień roboczy

w godz. od 700 do 1500

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipinki

przyjmuje interesantów w sprawach

skarg i wniosków w poniedziałki

w godz. 1000- 1200 i 1500- 1600

 

MONITORING WIZYJNY

Informujemy, że w celach ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, to jest czynami zabronionymi ściganymi w trybie karno-sądowym, na terenie Nadleśnictwa Lipinki prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz, obraz i dźwięk i dźwięk.                                                                                                                              Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), dalej jako „ustawa", Nadleśnictwo informuje, iż:

  1. Monitoringiem wizyjnym objęty jest budynek Nadleśnictwa ul. Budowlanych 21, 68-200 Żary oraz obszary leśne Nadleśnictwa
  2. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Nadleśnictwo.
  3. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania.
  5. Przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w trybie art. 32 ustawy.

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 24 i 25 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) informuję, iż:
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z zadaniami Nadleśnictwa Lipinki wynikającymi ze Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwłaszcza w związku z realizacją umów sprzedaży drewna oraz innych produktów i usług, działaniami w zakresie ochrony mienia, szkodnictwa leśnego, dzierżawą i wynajmem gruntów oraz innych nieruchomości.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Lipinki z siedzibą: ul. Budowlanych 21, 68-200 Żary.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

 

Siedziba Nadleśnictwa Lipinki

Osoba odpowiedzialna za treść: Jan Lesser
Data modyfikacji: 2017/09/21 12:13:04
Redaktor zatwierdzający: Michał Szczepaniak
Wprowadzający: Magdalena Lewandowska