Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwo Lubsko

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwo Lubsko >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w roku 2018 na terenie Nadleśnictwa Lubsko
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/03/23
więcej...
Budowa masztu w m. Przyborowice na działce nr 147, 148 obręb Przyborowice gmina Gubin, woj. lubuskie, w formule zaprojektuj i wybuduj.
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/01/29
więcej...
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Odbudowa urządzeń małej retencji - śródleśne zbiorniki wodne 'Chlebice' na terenie Nadleśnictwa Lubsko; (nr zadania: 14-07/P/01/UE/a/1-1; 14-07-1.1-01) Zamówienie realizowane jest w ramach projektu 'Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych' współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 2014-2020
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/02/27 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej oraz gospodarki szkółkarskiej w roku 2018 na terenie Nadleśnictwa Lubsko
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/01/26
więcej...
Budowa SRR LP w ramach projektu rozwojowego pt. Rozwój łączności w Lasach Państwowych - modernizacja sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej. Budowa masztu/wieży w m. Przyborowice na działce nr 147, 148 obręb Przyborowice gmina Gubin, woj. lubuskie, w formule zaprojektuj i wybuduj.
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/12/28
więcej...
Dostawa i wykonanie wyposażenia sal wystawowych w OEPL z siedzibą w Jeziorach Wysokich w Nadleśnictwie Lubsko.
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/12/05
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej oraz gospodarki szkółkarskiej w roku 2018 na terenie Nadleśnictwa Lubsko
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/12/11
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Kielczyk
Data modyfikacji: 2017/05/26 20:09:23
Redaktor zatwierdzający: Grzegorz Kielczyk
Wprowadzający: Magdalena Bielak