Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwo Nowa Sól

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwo Nowa Sól >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

Remont dojazdu pożarowego nr 22 oraz remont drogi leśnej w Leśnictwie Nowa Sól
 

Pliki do pobrania:
      Wynik przetargu pobierz
      Informacja o lustracji dróg pobierz
      Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz
      Zał. nr 1 - Formularz ofertowy pobierz
      Zał. nr 2 - Oświadczenie dotyczące art. 22 Pzp pobierz
      Zał. nr 3 - Oświadczenie dotyczące art. 24 Pzp pobierz
      Zał. nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej pobierz
      Zał. nr 5 - Wykaz wykonywanych robót budowlanych pobierz
      Zał. nr 6 - Wykaz osób pobierz
      Zał. nr 6A - Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienie pobierz
      Zał. nr 7 - Propozycja zlecenia części zamówienia podwykonawcom pobierz
      Zał. nr 8 - Wzór umowy pobierz
      Zał. nr 9 - Opis i zakres robót - remont drogi leśnej pobierz
      Zał. nr 10 - Opis i zakres robót - remont dojazdu pożarowego nr 22 pobierz
      Zał. nr 11 - Przedmiar robót - remont drogi leśnej pobierz
      Zał. nr 12 - Przedmiar robót - remont dojazdu pożarowego nr 22 pobierz
      Zał. nr 13 - Formularz cenowy - remont drogi leśnej pobierz
      Zał. nr 14 - Formularz cenowy - remont dojazdu pożarowego nr 22 pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Budowa i przebudowa ziemnych wielofunkcyjnych zbiorników wody w Leśnictwie Niwiska
przetarg nieograniczony, data składania: 2016/04/04
więcej...
Remont i przebudowa budynku biurowego oraz zagospodarowanie przyległego terenu w Nowej Soli, ul. Ciepielowska 9 (ETAP II)
przetarg nieograniczony, data składania: 2016/03/17
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól w roku 2016
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/12/01
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnicwa Nowa Sól mgr inż.Artur Tararuj
Data modyfikacji: 2014/03/06 13:21:05
Redaktor zatwierdzający: Artur Tararuj
Wprowadzający: Rafał Feszyk