Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwo Nowa Sól

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwo Nowa Sól >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

Remont dojazdu pożarowego nr 22 oraz remont drogi leśnej w Leśnictwie Nowa Sól
 

Pliki do pobrania:
      Wynik przetargu pobierz
      Informacja o lustracji dróg pobierz
      Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz
      Zał. nr 1 - Formularz ofertowy pobierz
      Zał. nr 2 - Oświadczenie dotyczące art. 22 Pzp pobierz
      Zał. nr 3 - Oświadczenie dotyczące art. 24 Pzp pobierz
      Zał. nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej pobierz
      Zał. nr 5 - Wykaz wykonywanych robót budowlanych pobierz
      Zał. nr 6 - Wykaz osób pobierz
      Zał. nr 6A - Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienie pobierz
      Zał. nr 7 - Propozycja zlecenia części zamówienia podwykonawcom pobierz
      Zał. nr 8 - Wzór umowy pobierz
      Zał. nr 9 - Opis i zakres robót - remont drogi leśnej pobierz
      Zał. nr 10 - Opis i zakres robót - remont dojazdu pożarowego nr 22 pobierz
      Zał. nr 11 - Przedmiar robót - remont drogi leśnej pobierz
      Zał. nr 12 - Przedmiar robót - remont dojazdu pożarowego nr 22 pobierz
      Zał. nr 13 - Formularz cenowy - remont drogi leśnej pobierz
      Zał. nr 14 - Formularz cenowy - remont dojazdu pożarowego nr 22 pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól w roku 2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/01/03
więcej...
Roboty w zakresie melioracji wodnych w Nadleśnictwie Nowa Sól"
przetarg nieograniczony, data składania: 2016/11/17
więcej...
Dostawa i montaż mebli biurowych do Nadleśnictwa Nowa Sól ul. Ciepielowska 9, 67-100 Nowa Sól - drugie postępowanie
przetarg nieograniczony, data składania: 2016/11/08
więcej...
Dostawa i montaż mebli biurowych do Nadleśnictwa Nowa Sól ul. Ciepielowska 9, 67-100 Nowa Sól
przetarg nieograniczony, data składania: 2016/10/12
więcej...
Rozbudowa budynku mieszkalnego (leśniczówki) w celu uzyskania osobnego wejścia do pomieszczenia kancelarii oraz przebudowa instalacji c.o. w miejscowości Przyborów ul. Nowosolska 1
przetarg nieograniczony, data składania: 2016/08/12
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnicwa Nowa Sól mgr inż.Artur Tararuj
Data modyfikacji: 2014/03/06 13:21:05
Redaktor zatwierdzający: Artur Tararuj
Wprowadzający: Rafał Feszyk