Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwo Przytok z siedzibą w Zielonej Górze

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwo Przytok z siedzibą w Zielonej Górze >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 PRZETARG - Sprzedaż zbędnych  środków trwałych (maszyny i urządzenia)
zn.spr. S-39-10/14

Zapraszamy do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż zbędnych środków trwałych (maszyn i urządzeń).
Treść ogłoszenia zn.spr. S-39-10/14 oraz formularz oferty zamieszczono poniżej, jako pliki do pobrania. 
Miejsce składania ofert:  siedziba Nadleśnictwa Przytok, ul. K. Wielkiego 24a w Zielonej Górze, I. piętro, sekretariat. 
Termin składania ofert: 8.08.2014 r.  godz. 8:00.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 8.08.2014 r. godz. 8:15, siedziba Nadleśnictwa Przytok (adres - jak wyżej), I. piętro, pok. 115 (salka konferencyjna).

______________________________________________________________________________

PRZETARG - Sprzedaż zbędnych  środków trwałych (telefony komórkowe)
zn.spr. S-39-09/14 

Zapraszamy do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż zbędnych środków trwałych (telefonów komórkowych).
Treść ogłoszenia zn.spr. S-39-09/14 oraz formularz oferty zamieszczono poniżej, jako pliki do pobrania. 
Miejsce składania ofert:  siedziba Nadleśnictwa Przytok, ul. K. Wielkiego 24a w Zielonej Górze, I. piętro, sekretariat. 
Termin składania ofert: 7.08.2014 r.  godz. 8:00.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 7.08.2014 r. godz. 8:15, siedziba Nadleśnictwa Przytok (adres - jak wyżej), I. piętro, pok. 115 (salka konferencyjna).

______________________________________________________________________________

PRZETARG - Sprzedaż nieruchomości zabudowanej
 DW LUBUSZANIN w Sosnówce k/Karpacza

Informujemy o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości  Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwa Śnieżka, zabudowanej  budynkiem hotelowym (Dom Wczasowy "Lubuszanin") oraz mieszkalnym,  położonej w Sosnówce k/Karpacza - dz. ewid. nr  786/2, 786/3, 786/4 o powierzchni 11561 m2.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu, wraz z załącznikami,
jest dostępne na stronie internetowej:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_sniezka/komunikaty_i_ogloszenia
.

Dodatkowych informacji nt. przedmiotowego postępowania udziela organizator przetargu - Nadleśnictwo Śnieżka - ul. Leśna 4a w Kowarach, tel. 75 718 22 12 do 14, wew. *318 lub *611 od godz.8:00 do 14:00, fax. 75 718 25 23, e-mail: sniezka@wroclaw.lasy.gov.pl

 _____________________________________________________________________

CERTYFIKAT FSC oraz PEFC

Informujemy, iż Regionalna Dyrekcja Lasów Państowych w Zielonej Górze uzyskała następujące certyfikaty, świadczące o prowadzeniu trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej przez jednostki organizacyjne podległe tut. RDLP:
1. Certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) Dobrej Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu nr SGS-FM/COC-009010. 
    Ww. certyfikat jest ważny od 23.03.2012 r. do 22.03.2017 r
2. Certyfikat PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) nr PL PEFC-11/0032.
   Ww. certyfikat jest ważny od 21.12.2011 r. do 20.12.2014 r.

Szczegółowe informacje o zasadach i kryteriach certyfikacyjnych oraz skany uzyskanych dokumentów certyfikacyjnych są dostępne na stronie internetowej RDLP w Zielonej Górze,  j.n.:
  ad 1.   http://www.zielonagora.lasy.gov.pl/web/rdlp_zielonagora/certyfikat_fsc2  
  ad 2.    http://www.zielonagora.lasy.gov.pl/web/rdlp_zielonagora/certyfikat_pefc

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

ZASADY SPRZEDAŻY DREWNA

Informujemy, iż sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Przytok odbywa się w oparciu o Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Przytok Nr 1/14 z dnia 2 stycznia 2014 r.  w sprawie wprowadzenia zasad sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Przytok, zn.spr. FK-904-01/14.Treść zarządzenia Nadleśniczego wraz  z zał. nr  2 (zasady sprzedaży drewna odbiorcom detalicznym) zamieszczono poniżej, jako plik do pobrania. Zał. nr 1 do zarządzenia (zasady sprzedaży drewna w PGL LP) jest dostępny do pobrania ze str. internetowej DGLP www.lasy.gov.pl lub w Portalu Leśno-Drzewnym www.zilp.lasy.gov.pl/drewno .
Sprzedaż drewna dla osób fizycznych prowadzona jest w siedzibach leśnictwa, wg poniższego harmonogramu:
Nazwa Leśnictwa
oraz adres kancelarii leśnictwa
Termin sprzedaży drewna
w kancelariach leśnictwa
Leśnictwo Dąbrowa
adres: Zielona Góra, ul. Bukowa 23
druga i czwarta środa miesiąca
Leśnictwo Kiełpin
adres: Kiełpin 29
pierwsza i trzecia środa miesiąca
Leśnictwo Kisielin
adres: St.Kisielin, ul. Zatorze 15
drugi i czwarty poniedziałek miesiąca
Leśnictwo Przytok
adres: Przytok, ul. Kisielińska 16
drugi i czwarty piątek miesiąca
Leśnictwo Bobrowniki
adres: Bobrowniki, ul. Lipowa 7
pierwszy i trzeci wtorek miesiąca
Leśnictwo Czarna
adres: Zabór, ul. Chłapowskiego 15
pierwszy i trzeci czwartek miesiąca

Leśnictwo Wielobłota
adres: Wielobłota 1

drugi i czwarty wtorek miesiąca
Leśnictwo Racula
adres: Racula, ul. Głogowska 86
drugi i czwarty wtorek miesiąca
Leśnictwo Zabór
adres: Zabór, ul. Lipowa 35
drugi i czwarty czwartek miesiąca
Leśnictwo Zatonie
adres: Zatonie, ul. Zielonogórska 39
druga i czwarta środa miesiąca
Termin wywozu drewna z lasu jest uzgadniany z właściwym miejscowo leśniczymi w dniu sprzedaży drewna i wynosi do 14 dni od dnia zakupu.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  DREWNO i UŻYTKI UBOCZNE - CENNIK dla nabywców detalicznych 

Treść aktualnego cennika na sprzedaż drewna oraz użytków ubocznych dla nabywców detalicznych  opublikowano poniżej, jako  plik do pobrania.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

CHOINKI - CENNIK

Treść obowiązującego cennika na sprzedaż choinek opublikowano poniżej, jako plik do pobrania. Decyzja obowiązuje do odwołania.

Pliki do pobrania:
      s_39_10_14_przetarg_maszyny.pdf pobierz
      s_39_09_14_przetarg_tel.kom._ogloszenie.pdf pobierz
      s_39_09_14_przetarg_tel.kom._oferta.pdf pobierz
      dw_lubuszanin_ogloszenie3.pdf pobierz
      cennik_drewno_01_07_2014_dec_19_2014_.pdf pobierz
      zarz_1_14__w_spr_zasad__sprzedazy_drewna_.pdf pobierz
      cennik__choinki__dec_37_11.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Przytok
mgr inż. Maciej Taborski
Data modyfikacji: 2014/07/29 13:46:03
Redaktor zatwierdzający: Katarzyna Poczekaj
Wprowadzający: Katarzyna Poczekaj