Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwo Przytok z siedzibą w Zielonej Górze

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwo Przytok z siedzibą w Zielonej Górze >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

WYNIK RZETARGU - Sprzedaż nieruchomości zabudowanej
 DW LUBUSZANIN w Sosnówce k/Karpacza

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości  Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwa Śnieżka, zabudowanej  budynkiem hotelowym (Dom Wczasowy "Lubuszanin") oraz mieszkalnym,  położonej w Sosnówce k/Karpacza - dz. ewid. nr  786/2, 786/3, 786/4 o powierzchni 11561 m2 jest dostępne na stronie internetowej:
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_sniezka/komunikaty_i_ogloszenia
.

Dodatkowych informacji nt. przedmiotowego postępowania udziela organizator przetargu - Nadleśnictwo Śnieżka - ul. Leśna 4a w Kowarach, tel. 75 718 22 12 do 14, wew. *318 lub *611 od godz.8:00 do 14:00, fax. 75 718 25 23, e-mail: sniezka@wroclaw.lasy.gov.pl

 _____________________________________________________________________

CERTYFIKAT FSC oraz PEFC

Informujemy, iż Regionalna Dyrekcja Lasów Państowych w Zielonej Górze uzyskała następujące certyfikaty, świadczące o prowadzeniu trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej przez jednostki organizacyjne podległe tut. RDLP:
1. Certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) Dobrej Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu nr SGS-FM/COC-009010. 
    Ww. certyfikat jest ważny od 23.03.2012 r. do 22.03.2017 r
2. Certyfikat PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) nr PL PEFC-11/0032.
   Ww. certyfikat jest ważny od 21.12.2011 r. do 20.12.2014 r.

Szczegółowe informacje o zasadach i kryteriach certyfikacyjnych oraz skany uzyskanych dokumentów certyfikacyjnych są dostępne na stronie internetowej RDLP w Zielonej Górze,  j.n.:
  ad 1.   http://www.zielonagora.lasy.gov.pl/web/rdlp_zielonagora/certyfikat_fsc2  
  ad 2.    http://www.zielonagora.lasy.gov.pl/web/rdlp_zielonagora/certyfikat_pefc

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

ZASADY SPRZEDAŻY DREWNA

Informujemy, iż sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Przytok odbywa się w oparciu o Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Przytok Nr 1/14 z dnia 2 stycznia 2014 r.  w sprawie wprowadzenia zasad sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Przytok, zn.spr. FK-904-01/14.Treść zarządzenia Nadleśniczego wraz  z zał. nr  2 (zasady sprzedaży drewna odbiorcom detalicznym) zamieszczono poniżej, jako plik do pobrania. Zał. nr 1 do zarządzenia (zasady sprzedaży drewna w PGL LP) jest dostępny do pobrania ze str. internetowej DGLP www.lasy.gov.pl lub w Portalu Leśno-Drzewnym www.zilp.lasy.gov.pl/drewno .
Sprzedaż drewna dla osób fizycznych prowadzona jest w siedzibach leśnictwa, wg poniższego harmonogramu:
Nazwa Leśnictwa
oraz adres kancelarii leśnictwa
Termin sprzedaży drewna
w kancelariach leśnictwa
Leśnictwo Dąbrowa
adres: Zielona Góra, ul. Bukowa 23
65-122 Zielona Góra
druga i czwarta środa miesiąca
Leśnictwo Kiełpin
adres: Kiełpin 29
66-006 Ochla
pierwsza i trzecia środa miesiąca
Leśnictwo Kisielin
adres: Stary Kisielin, ul. Zatorze 15
66-002 Stary Kisielin
drugi i czwarty poniedziałek miesiąca
Leśnictwo Przytok
adres: Przytok, ul. Kisielińska 16
66-003 Zabór
drugi i czwarty piątek miesiąca
Leśnictwo Bobrowniki
adres: Bobrowniki, ul. Lipowa 7
67-106 Otyń
pierwszy i trzeci wtorek miesiąca
Leśnictwo Czarna
adres: Zabór, ul. Chłapowskiego 15
66-003 Zabór
pierwszy i trzeci czwartek miesiąca

Leśnictwo Wielobłota
adres: Wielobłota 1
66-003 Zabór

drugi i czwarty wtorek miesiąca
Leśnictwo Racula
adres: Racula, ul. Głogowska 86
66-004 Racula
drugi i czwarty wtorek miesiąca
Leśnictwo Zabór
adres: Zabór, ul. Lipowa 35
66-003 Zabór
drugi i czwarty czwartek miesiąca
Leśnictwo Zatonie
adres: Zatonie, ul. Zielonogórska 39
66-004 Racula
druga i czwarta środa miesiąca
Termin wywozu drewna z lasu jest uzgadniany z właściwym miejscowo leśniczymi w dniu sprzedaży drewna i wynosi do 14 dni od dnia zakupu.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  DREWNO i UŻYTKI UBOCZNE - CENNIK dla nabywców detalicznych 

Treść aktualnego cennika na sprzedaż drewna oraz użytków ubocznych dla nabywców detalicznych  opublikowano poniżej, jako  plik do pobrania.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

CHOINKI - CENNIK

Treść obowiązującego cennika na sprzedaż choinek opublikowano poniżej, jako plik do pobrania. Decyzja obowiązuje do odwołania.

_____________________________________________________________________

Pliki do pobrania:
      decyzja_29_2014_cennik_na_drewno.pdf pobierz
      zarz_1_14__w_spr_zasad__sprzedazy_drewna_.pdf pobierz
      cennik__choinki__dec_37_11.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Przytok
mgr inż. Maciej Taborski
Data modyfikacji: 2014/10/15 14:53:56
Redaktor zatwierdzający: Katarzyna Poczekaj
Wprowadzający: Katarzyna Poczekaj