Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwo Przytok z siedzibą w Zielonej Górze

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwo Przytok z siedzibą w Zielonej Górze >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

Zielona Góra, dnia 20 lutego 2017 roku

NIERUCHOMOŚCI ZBYWANE PRZEZ LASY PAŃSTWOWE

Załącznik z ogłoszeniem na dole strony.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Informujemy, iż Regionalna Dyrekcja Lasów Państowych w Zielonej Górze uzyskała następujące certyfikaty, świadczące o prowadzeniu trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej przez jednostki organizacyjne podległe tut. RDLP:
1. Certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) Dobrej Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu nr SGS-FM/COC-009010. 
    Ww. certyfikat jest ważny od 23 marca 2012 r. do 22 marca 2017 r
2. Certyfikat PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) nr PL PEFC-11/0032.
   Ww. certyfikat jest ważny od 21 grudnia 2011 r. do 20 grudnia 2014 r.; certyfikat ten został przedłużony na kolejny okres i obowiązuje od 21 grudnia 2014 r. do 20 grudnia .2017 r.
   Nr subcertyfikatu dla Nadleśnictwa Przytok: PL PEFC - 11/0032-11.

Szczegółowe informacje o zasadach i kryteriach certyfikacyjnych oraz skany uzyskanych dokumentów certyfikacyjnych są dostępne na stronie internetowej RDLP w Zielonej Górze  (www.zielonagora.lasy.gov.pl) w zakładce Nasza praca - Certyfikaty.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

CHOINKI - CENNIK

Treść obowiązującego cennika na sprzedaż choinek opublikowano poniżej, jako plik do pobrania. Decyzja obowiązuje do odwołania.

_______________________________________________________

 

Zielona Góra, dnia 8 stycznia 2017 r.

ZASADY SPRZEDAŻY DREWNA - zmiana załącznika nr 5

Treść aneksu nr 1/2017 z 7 stycznia 2017 r. do Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Przytok Nr 03/2017 z dnia 6 lutego 2017 r.  w sprawie zasad sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Przytok (oznaczenia surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców) - zamieszczono poniżej, jako plik do pobrania.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zielona Góra, dnia 7 stycznia 2017 r.

ZASADY SPRZEDAŻY DREWNA

Informujemy, iż sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Przytok odbywa się w oparciu o Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Przytok Nr 03/2017 z dnia 6 lutego 2017 r.  w sprawie zasad sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Przytok (oznaczenia surowca drzewnego pod względem przyszłych nabywców) - zn. spr. ZD.800.4.2017.

Treść zarządzenia nr 03/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Przytok i  zał. nr 2-7 do Zarządzenia zamieszczono poniżej, jako plik do pobrania.

Zarządzenie nr 46  Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 r. w/s sprzedaży drewna prowadzonej  przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (zn. spr. ZM.800.2.2016) oraz właściwe w tej sprawie Decyzje Dyrektora Generalnego stanowiące łącznie zał. nr 1 do ww. Zarządzenia Nadleśniczego, są dostępne do pobrania ze strony internetowej Lasów Państwowych:  www.lasy.gov.pl

Sprzedaż drewna dla osób fizycznych prowadzona jest w siedzibach leśnictwa, wg poniższego harmonogramu:

Nazwa leśnictwa
oraz adres kancelarii leśnictwa

Termin sprzedaży drewna
w kancelarii leśnictwa
Leśnictwo Dąbrowa
adres: Zielona Góra, ul. Bukowa 23
65-122 Zielona Góra
druga i czwarta środa miesiąca
Leśnictwo Kiełpin
adres: ul. Kiełpin 29
66-006 Zielona Góra
pierwsza i trzecia środa miesiąca
Leśnictwo Kisielin
adres: ul. Stary Kisielin - Zatorze 15
66-002 Zielona Góra
drugi i czwarty poniedziałek miesiąca
Leśnictwo Przytok
adres: Przytok, ul. Kisielińska 16
66-003 Zabór
drugi i czwarty piątek miesiąca
Leśnictwo Wielobłota
adres: Wielobłota 1
66-003 Zabór
drugi i czwarty wtorek miesiąca
Leśnictwo Bobrowniki
adres: Bobrowniki, ul. Lipowa 7
67-106 Otyń
pierwszy i trzeci wtorek miesiąca
Leśnictwo Czarna
adres: Zabór, ul. Chłapowskiego 15
66-003 Zabór
pierwszy i trzeci czwartek miesiąca
Leśnictwo Racula
adres: ul. Racula - Głogowska 86
66-004 Zielona Góra
drugi i czwarty wtorek miesiąca
Leśnictwo Zabór
adres: Zabór, ul. Lipowa 35
66-003 Zabór
drugi i czwarty czwartek miesiąca
Leśnictwo Zatonie
adres: ul. Zatonie - Zielonogórska 39
66-004 Zielona Góra
druga i czwarta środa miesiąca

Termin wywozu drewna z lasu jest uzgadniany z właściwym miejscowo leśniczymi w dniu sprzedaży drewna i wynosi do 14 dni od dnia zakupu.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zielona Góra, dnia 7 października 2016 r.

Rozwój usług i sieci telekomunikacyjnych

Działając na podstawie art. 39b ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.), Nadleśniczy Nadleśnictwa Przytok określił aktualne warunki zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1537) oraz umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy.  Warunki te zostały opublikowane przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze na stronie internetowej BIP RDLP w Zielonej Górze, pod adresem: 
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/komunikaty_i_ogloszenia/warunki_dostepu_do_sieci_telkom

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zielona Góra, dnia 19 grudnia 2014 r.
CERTYFIKAT  FSC oraz PEFC

Pliki do pobrania:
      ogloszenie_zamiana_gruntow_2017.pdf pobierz
      zarz_03_2017_sprzedaz_drewna_2017.pdf pobierz
      zarz_03_2017_sprzedaz_drewna_2017_aneks1.pdf pobierz
      cennik__choinki__dec_37_11.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Przytok
mgr inż. Maciej Taborski
Data modyfikacji: 2017/02/20 14:42:18
Redaktor zatwierdzający: Anna Szopińska
Wprowadzający: Przemysław Popiół