Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwo Torzym

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Nadleśnictwo Torzym >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

Dane teleadresowe biura Nadleśnictwa Torzym 

 
Stanowisko
imię i nazwisko
 
Zakres zadań i kompetencji
 
Dane kontaktowe telefon,
e-mail
 
 
Nadleśniczy
mgr inż. Michał Poklewski-Koziełł
 
Kieruje całokształtem działalności Nadleśnictwa Torzym i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje Nadleśnictwo na zewnątrz.
 
 
68-341-62-60, 602154816
nr pokoju 22
 
 
 
Zastępca nadleśniczego
mgr inż. Wiesław Nowak
 
 
Odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w Nadleśnictwie. Kieruje Działem Gospodarki Leśnej.
Odpowiada za prawidłową organizację
 i realizację planowania i wykonywania zadań w zakresie gospodarki leśnej wynikających z planu urządzania lasu, całokształt prac związanych z hodowlą lasu, ochroną lasu oraz powiększaniem zasobów leśnych oraz zapewnienie racjonalnego użytkowania lasu.
 
 
68-341-62-62, 602154814
nr pokoju 21
 
 
 
 
Inżynier Nadzoru
mgr inż. Michał Taszarek
 
 
Sprawuje kontrolę instytucjonalną prawidłowości wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie, wynikających z planu urządzania lasu oraz rocznych planów gospodarczych.
 
 
68-341-62-73, 608691825
nr pokoju 15
 
 
 
Główny Księgowy
mgr Robert Wojciechowski
 
Odpowiada za całokształt spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem nadleśnictwa w zakresie księgowości. finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz , sprawozdawczości oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych nadleśnictwa.
 
68-341-62-74, 602156832
nr pokoju 17
 
 
 
 
Specjalista ds. pracowniczych
i płac
Dorota Surowiec
 
 
Prowadzi całokształt spraw pracowniczych i socjalnych nadleśnictwa.
 
68-341-62-75
nr pokoju 18    
 
 
 
Sekretarz - Kierownik działu adm.-gosp.
Katarzyna Warwas-Dyzmańska
 
 
Odpowiada za całokształt prac związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, prowadzeniem spraw inwestycyjno-remontowych oraz spraw związanych proceduralnie z zamówieniami publicznymi.
 
68-341-62-77, 664189778
nr pokoju 16
 
 
 
 
 
 
Komendant Posterunku
Straży Leśnej
Tadeusz Mrzygłocki
 
 
Do zadań posterunku należy wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz ochrony składników mienia nadleśnictwa.
 
 
68-341-62-67, 608691841
nr pokoju 25
 
 
 
 
 

 Dane teleadresowe Leśnictw Nadleśnictwa Torzym 
 
Leśnictwo
 
Nazwisko i imię
leśniczego
 
Adres kancelarii
 
Telefon
stacjonarny/ komórkowy
 
 
Środkowo
 
po. Dorota Biernacka
 
Garbicz 46,
 66-235 Torzym
 
68-341-47-63
608341673
 
Gądków
 
Gacka Ireneusz
 
Gądków Wielki, ul. Wojska Polskiego 15a/2
 
68-341-44-26
608324012
 
Drzewce
 
Woźniak Wiktor
 
 
Drzewce 16,
66-235 Torzym
 
 68-341-31-80
 608324011
 
 
Dębrznica
 
Dorota Biernacka
 
Dębrznica 2/2,
66-235 Torzym 
 
668442933
 
 
Przęślice
 
Traczyk Arkadiusz
 
66-235 Torzym,
ul. Wodna 1
 
 
668442970
 
Grabów

 Krzysztof Głębowski

 
66-235 Torzym,
ul. Wodna 1
 

608324017

 
Korytno
 
Galasińska Izabella
 
Koryta 48,
66-235 Torzym
 
68-341-30-41
608324025
 
Torzym
 
Ryszard Łobażewicz
 
66-235 Torzym,
ul. Wodna 1
 
 
608324047
 
Bobrówka
 
Młyńczak Przemysław
 
Wystok 2,
66-235 Torzym
 
68-341-43-13
608324065
 
Pniów
 
Krzyżanowska-Sroka
Danuta
 
66-235 Torzym,
ul. Wodna 1
 
 
608340731
 
Tarnawa

Marek Jędrzejewski

 
Mierczany 18
66-235 Torzym
 
 
608340726
 
Mierczany
 
Adamski Waldemar
 
Mierczany 18
66-235 Torzym
 
68-341-49-93
608324063
 
Szkółka Bobrówka
 
Łukowska Katarzyna
 
Bobrówko 15,
66-235 Torzym
 
68-341-40-83
608324028
 
Łowiectwo OHZ 105
 
Wojciech Galasińska
Leśniczówka
Jelenie Pole 1,
Drzewce Kolonia
 
 
504159448
 
Łowiectwo OHZ 106
 
Sroka Bartosz
 
Leśniczówka Góry 1
66-235 Torzym
 
 
602530421

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Michał Poklewski-Koziełł
Data modyfikacji: 2016/08/09 07:43:15
Redaktor zatwierdzający: Katarzyna Warwas-Dyzmańska
Wprowadzający: Katarzyna Warwas-Dyzmańska