Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze >> Rozpatrywanie spraw

bip_logo_pl
odstep
Sprawy

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  PGL LP można uzyskać składając wniosek.

Zgodnie z Art.10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z późniejszymi zmianami) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP w Zielonej Górze jest udostępniana na wniosek.
 
Informacji na temat rozpatrywanych pism, wniosków, skarg itp. oraz osób, które merytorycznie zajmują się daną sprawą można uzyskać w sekretariacie RDLP w Zielonej Górze tel. (0-68) 325-44-51

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Wojciech Grochala - Dyrektor RDLP w Zielonej Górze
Data modyfikacji: 2011/01/28 09:13:48
Redaktor zatwierdzający: Jacek Śliwiński
Wprowadzający: Jacek Śliwiński