Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 

Na stronie tej znajdują się Zarządzenia i Decyzje, które określają ramy i zasady wewnętrznego funkcjonowania Dyrekcji.

 Treść  wymienionych niżej  dokumentów jest dostępna na wniosek.

 

 Zarządzenia i Decyzje  Dyrektora RDLP w roku 2017:


 I. ZARZĄDZENIA: 

1. Zarządzenie nr 1 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu pracy Komisji Przetargowej (DP.270.1.2017).

2. Zarządzenie nr 2 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie korekty planu finansowo - gospodarczego na 2016 rok w części dotyczącej wskaźnika odpisu podstawowego na fundusz leśny (EP.0300.2.2017). 

3. Zarządzenie nr 3 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie prowadzenia w roku 2017 akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu (DS.2620.3.2017).

4. Zarządzenie nr 4 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania i ewidencjonowania wartości niewykonanych zadań rzeczowych z zakresu działalności podstawowej nadleśnictw i przeprowadzania wewnątrzinstytucjonalnego badania (weryfikacji) wyniku nadleśnictwa na działalności podstawowej i administracyjnej oraz ubocznej za rok 2016 (EP.35.01.1.2017). 

5. Zarządzenie nr 5 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w  Zielonej Górze z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zasad przekazywania i przejmowania powierzonego majątku i dokumentów jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych  podległych Dyrektorowi RDLP w Zielonej Górze oraz leśnictw i stanowisk pracy w tych jednostkach - zn. spr. EF-301-3/10 (EK.300.9.2017).

6. Zarządzenie nr 6 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2017 roku (ZG.7100.3.2017). 

7. Zarządzenie nr 7 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wdrożenia aplikacji SILP "Absencje i delegacje" (DO.151.17.2016).

8. Zarządzenie nr 8 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia aneksu nr 2 do regulaminu organizacyjnego RDLP w Zielonej Górze (DO.012.2.2015).  

9. Zarządzenie nr 9 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regionalnego Programu Rozwoju Szkółkarstwa na lata 2016 - 2025 dla jednostek organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze (ZG.7030.4.2017).

10. Zarządzenie nr 10 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie planu finansowo - gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze na 2017 rok (EP.0300.19.2017).

11. Zarządzenie nr 11 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zasad przekazywania i przejmowania powierzonego majątku i dokumentów jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, podległych Dyrektorowi RDLP w Zielonej Górze oraz leśnictw i stanowisk pracy w tych jednostkach (EK.300.13.2017). 

12. Zarządzenie nr 12 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zasad pełnienia dyżuru w domu przez pracowników terenowych nadleśnictw (DS.2620.14.2017).

13. Zarządzenie nr 13 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11 z dnia 1 czerwca 2017 r. (EK.300.13.2017) w sprawie zasad przekazywania i przejmowania powierzonego majątku i dokumentów jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, podległych Dyrektorowi RDLP w Zielonej Górze oraz leśnictw i stanowisk pracy w tych jednostkach (EK.300.14.2017).

14. Zarządzenie nr 14 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17 z dnia 13.10.2017 r. (DK-013-12/10) Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze w sprawie zmiany kategoryzacji nadleśnictw i leśnictw (DO.013.11.2017). 

15. Zarządzenie nr 15 z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze (DO.100.4.2017).

16. Zarządzenie nr 16 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu stosowania służbowych urządzeń rejestrujących w ramach zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywania innych zadań w zakresie ochrony mienia" (DS.250.16.2017).

17. Zarządzenie nr 17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 29.02.2016 r. w sprawie zasad funkcjonowania instruktorów regionalnych SILP (DO.012.3.2016).

18. Zarządzenie nr 18 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad przekazywania i przejmowania powierzonego majątku i dokumentów jednostek organizacyjnych RDLP w Zielonej Górze oraz leśnictw i stanowisk pracy w tych jednostkach (EK.300.16.2017).

19. Zarządzenie nr 19 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie odwołania w roku 2017 akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu (DS.2620.19.2017).

20. Zarządzenie nr 20 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w RDLP w Zielonej Górze na 2017 rok (EK.371.2.2017). 

21. Zarządzenie nr 21 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w biurze RDLP w Zielonej Górze w 2017 roku (EK.371.4.2017).

22. Zarządzenie nr 22 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie prowizorium planu finansowo - gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze na 2018 rok (EP.0300.48.2017). 

23. Zarządzenie nr 23 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9 Dyrektora RDLP w Zielonej Górze z dnia 15.04.2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu: "budynek biurowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze przy ul. Kazimierza Wielkiego 24a" (DO.A.2622.2.2017).  

24. Zarządzenie nr 24 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Wytycznych do Rad Usług Leśnych" (ER.0210.50.2017). 

 

 

 

 

 

  II. DECYZJE:

1. Decyzja nr 1 z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie czasu pracy w biurze RDLP w 2017 roku (DO.151.1.2017).

2. Decyzja nr 2 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wymiana dźwigu osobowego w budynku RDLP w Zielonej Górze" w zakresie wyłonienia Wykonawcy/Wykonawców robót (DP.270.2.2017).

3. Decyzja nr 3 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej kancelarii niejawnej przeznaczonej do likwidacji za lata 2005 - 2006 (DS.N.0192.1.17).

4. Decyzja nr 4 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. dokonania oceny przydatności oraz przeprowadzenia w 2017 roku przetargów na sprzedaż oraz likwidację zbędnych środków trwałych będących na stanie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze (DO.A.234.1.2017).

5. Decyzja nr 5 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Brzózka (ZO.601.1.2017).

6. Decyzja nr 6 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Gubin (ZO.601.2.2017). 

7. Decyzja nr 7 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Krosno (ZO.601.3.2017). 

8. Decyzja nr 8 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Bytnica (ZO.601.4.2017).

9. Decyzja nr 9 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie obowiązujących w 2017 roku stawek za używanie samochodów służbowych biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze do celów nie związanych z wykonywaniem zadań służbowych (ER.012.1.2017). 

10. Decyzja nr 10 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie udziału reprezentacji RDLP w Zielonej Górze w "XXV Szachowych Mistrzostwach Polski Leśników o Puchar Przewodniczącego Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej", pod Honorowym Patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, organizowanych przez Związek Leśników Polskich w dniach 09 - 12.03.2017 r. w Krynicy Zdroju (DO.166.1.2017).

11. Decyzja nr 11 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie organizacji wielofunkcyjnej, kulturalno - oświatowej i integracyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną "Dzień Kobiet 2017" (DO.166.2.2017).  

12. Decyzja nr 12 z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z pokoju gościnnego RDLP w Zielonej Górze przy ul. Ignacego Krasickiego 24/7 (DO.A.2110.1.2017). 

13. Decyzja nr 13 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Przytok (ED.811.8.6.2017).

14. Decyzja nr 14 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie uaktualnienia makrowskaźników do planu finansowo - gospodarczego na rok 2017 (EP.0300.5.2017).

15. Decyzja nr 15 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie realizacji w RDLP w Zielonej Górze projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Leśne Gospodarstwa Węglowe" (DE.011.1.2017.LGW).

16. Decyzja nr 16 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie realizacji w RDLP w Zielonej Górze projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Pozyskanie koncesji na eksploatację kopalin własności nieruchomości gruntowej ze złóż na obszarach w zarządzie PGL LP" (DE.011.1.2017.KOP).

17. Decyzja nr 17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie realizacji w RDLP w Zielonej Górze projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządów oraz dla bezpieczeństwa energetycznego państwa" (DE.011.1.2017.DRE).

18. Decyzja nr 18 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie realizacji w RDLP w Zielonej Górze projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Rozwój łączności w Lasach Państwowych - modernizacja sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej" (DE.011.1.2017.MOD).

19. Decyzja nr 19 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie realizacji w RDLP w Zielonej Górze projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)" (DE.011.1.2017.TERM).    

20. Decyzja nr 20 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Babimost (ED.802.9.2017). 

21. Decyzja nr 21 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Krzystkowice (ED.802.15.2017).

22. Decyzja nr 22 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Krzystkowice (ED.802.16.2017).

23. Decyzja nr 23 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Cybinka (ED.811.1.7.2017).

24. Decyzja nr 24 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Babimost z dnia 01.03.2017 r. (ED.802.17.2017). 

25. Decyzja nr 25 z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Cybinka z dnia 02.03.2017 r. (ED.802.19.2017).   

26. Decyzja nr 26 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia cen drewna zbywanego przez nadleśnictwa nadzorowane przez RDLP w Zielonej Górze w I półroczu 2017 roku dla Ośrodka Transportu Leśnego w Świebodzinie (ED.803.4.2017). 

27. Decyzja nr 27 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Świebodzin z dnia 06.03.2017 r. (ED.811.2.1.2017).   

28. Decyzja nr 28 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie organizacji edukacyjnej imprezy pracowniczej "Sadzenie lasu przez pracowników biura RDLP w Zielonej Górze na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska" (DO.166.5.2017).

 29. Decyzja nr 29 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Sulechów z dnia 07.03.2017 r. (ED.802..2017).   

30. Decyzja nr 30 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Cybinka z dnia 09.03.2017 r. (ED.802.21.2017).   

31. Decyzja nr 31 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie przyznawania specjalnych nagród uznaniowych pracownikom jednostek RDLP w Zielonej Górze w 2017 roku (EP.1150.2.2017). 

32. Decyzja nr 32 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania zespołu roboczego na potrzeby opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniach przetargowych na realizację programu pn. "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" finansowanego ze środków POIiŚ na lata 2014 - 2020 (DO.0070.32.2017).

33. Decyzja nr 33 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Świebodzin z dnia 06.03.2017 r. (ED.802.25.2017). 

34. Decyzja nr 34 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie realizacji w RDLP w Zielonej Górze projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Wielki Szlak Leśny: turystyki, wypoczynku, historii i edukacji" (DE.011.1.2017.WSL).    

35. Decyzja nr 35 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego Grupy Interwencyjnej Straży Leśnej (DS.2502.6.2017). 

36. Decyzja nr 36 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny drewna zbywanego przez nadleśnictwa nadzorowane przez RDLP w Zielonej Górze w I półroczu 2017 roku dla Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie (ED.803.5.2017).  

37. Decyzja nr 37 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Wolsztyn z dnia 22.03.2017 r. (ED.811.2.2.2017).

38. Decyzja nr 38 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Wolsztyn z dnia 22.03.2017 r. (ED.811.1.9.2017).

39. Decyzja nr 39 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie realizacji w RDLP w Zielonej Górze projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Polskie Domy Drewniane - Mieszkaj w zgodzie z Naturą" (DE.011.1.2017.PDD).

40. Decyzja nr 40 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Wolsztyn z dnia 03.04.2017 r. (ED.802.32.2017).

41. Decyzja nr 41 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji imprezy pracowniczej o nazwie własnej "XIII Turniej Brydża Sportowego - Spotkanie z Zającem Pik", organizowanej przez biuro RDLP w Zielonej Górze, będącej składową imprezą "Leśnej ekstraligi RDLP w Zielonej Górze" (DO.166.7.2017).

42. Decyzja nr 42 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie udziału reprezentacji biura RDLP w Zielonej Górze w imprezie pracowniczej o nazwie własnej "XIII Turniej Brydża Sportowego - Spotkanie z Zającem Pik", organizowanej przez biuro RDLP w Zielonej Górze (DO.166.7.1.2017).  

43. Decyzja nr 43 z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 31 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 30.06.2015 roku ustalającej ekosystemy referencyjne w Nadleśnictwie Szprotawa - zn. spr.: ZO.601.1.12.2015 (ZO.601.32.2017).

44. Decyzja nr 44 z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 30 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 30.06.2015 roku ustalającej ekosystemy referencyjne w Nadleśnictwie Świebodzin - zn. spr.: ZO.601.1.11.2015 (ZO.601.34.2017).   

45. Decyzja nr 45 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Przytok z dnia 13.04.2017 r. (ED.811.2.3.2017).

46. Decyzja nr 46 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Wymiarki z dnia 19.04.2017 r. (ED.802.38.2017).  

47. Decyzja nr 47 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania zespołów ds. opracowania projektów wieloletnich łowieckich planów hodowlanych na lata 2017 - 2027 (ZŁ.7301.2.2017).

48. Decyzja nr 48 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Torzym z dnia 26.04.2017 r. (ED.811.6.2.2017). 

49. Decyzja nr 49 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo - gospodarczego nadleśnictw, zakładu i biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze na 2017 rok (EP.0300.20.2017).

50. Decyzja nr 50 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje nadleśnictw, zakładu i biura regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze na lata 2018 do 2021 (EP.0300.21.2017).

51. Decyzja nr 51 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Nowa Sól z dnia 26.04.2017 r. (ED.802.40.2017).

52. Decyzja nr 52 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Wolsztyn z dnia 27.04.2017 r. (ED.802.41.2017).

53. Decyzja nr 53 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Wolsztyn z dnia 28.04.2017 r. (ED.811.1.13.2017).

54. Decyzja nr 54 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie udziału reprezentacji biura RDLP w Zielonej Górze w imprezie pracowniczej XVIII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora RDLP w Zielonej Górze "Siatka w lesie", organizowanej przez Nadleśnictwo Lubsko (DO.166.11.2017). 

55. Decyzja nr 55 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie organizacji wielofunkcyjnej, edukacyjno - integracyjnej imprezy pracowniczej - wyjazdu pracowników RDLP w Zielonej Górze "Po Łuku Mużakowskim" (DO.166.8.2017). 

56. Decyzja nr 56 z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Cybinka z dnia 31.05.2017 r. (ED.811.3.3.2017). 

57. Decyzja nr 57 z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji imprezy pracowniczej - wycieczki krajoznawczej emerytowanych pracowników biura RDLP i OZLP w Zielonej Górze - członków Koła Emerytów przy RDLP w Zielonej Górze (DO.166.12.2017).

58. Decyzja nr 58 z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Świebodzin z dnia 02.06.2017 r. (ED.811.2.5.2017).

59. Decyzja nr 59 z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Wolsztyn z dnia 30.05.2017 r. (ED.811.2.6.2017). 

60. Decyzja nr 60 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. uznania nabycia przez pracowników uprawnień do nagrody jubileuszowej w związku z wejściem w życie protokołu dodatkowego nr 26 do PUZP PGL LP (DO.1150.13.2017).

61. Decyzja nr 61 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Nowa Sól z dnia 07.06.2017 roku (ED.811.1.15.2017). 

62. Decyzja nr 62 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Cybinka z dnia 19.06.2017 r. (ED.802.44.2017).

63. Decyzja nr 63 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania stałego zespołu ds. niszczenia kart kryptograficznych, które utraciły ważność (EI.0200.4.2017). 

64. Decyzja nr 64 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji wielofunkcyjnej, rekreacyjno - sportowo - edukacyjno - integracyjnej imprezy pracowniczej - Dnia Dziecka (DO.166.9.2017).

65. Decyzja nr 65 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Torzym z dnia 21.06.2017 r. (ED.802.45.2017).

66. Decyzja nr 66 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 30 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 30.06.2015 r. ustalającej ekosystemy referencyjne w Nadleśnictwie Świebodzin - zn. spr. ZO.601.1.11.2015 (ZO.601.45.2017).

67. Decyzja nr 67 z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostek organizacyjnych RDLP w Zielonej Górze za rok 2016 (EK.0310.16.2017). 

68. Decyzja nr 68 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Wolsztyn z dnia 28.06.2017 r. (ED.802.46.2017).

69. Decyzja nr 69 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Zielona Góra z dnia 28.06.2017 r. (ED.802.47.2017).

70. Decyzja nr 70 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Zielona Góra z dnia 28.06.2017 r. (ED.811.2.7.2017).

71. Decyzja nr 71 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie realizacji w RDLP w Zielonej Górze projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Zdrowa Żywność z Polskich Lasów" (DE.011.1.2017.ZDR). 

72. Decyzja nr 72 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Wolsztyn z dnia 04.07.2017 r. (ED.811.2.7.2017). 

73. Decyzja nr 73 z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Wolsztyn z dnia 04.07.2017 r. (ED.802.48.2017).

74. Decyzja nr 74 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie korekty planu finansowo - gospodarczego RDLP w Zielonej Górze na 2017 rok w części dotyczącej dopłaty brutto z funduszu leśnego (EP.0300.23.2017).

75. Decyzja nr 75 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Krosno z dnia 07.07.2017 r. (ED.811.2.9.2017).  

76. Decyzja nr 76 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Zielona Góra z dnia 05.07.2017 r. (ED.811.8.9.2017).

77. Decyzja nr 77 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Lipinki z dnia 14.07.2017 r. (ED.811.7.2.2017).

78. Decyzja nr 78 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie makrowskaźników do planu finansowo - gospodarczego nadleśnictw, zakładu i biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze na 2018 rok (EP.0300.25.2017).

79. Decyzja nr 79 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. doposażenia posterunków Straży Leśnej (DS.2502.15.2017). 

80. Decyzja nr 80 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Przytok z dnia 13.07.2017 r. (ED.811.2.10.2017).

81. Decyzja nr 81 z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania doraźnego zespołu do spraw kontroli bieżącej pomiarów wykonywanych w ramach trzeciego etapu umowy na wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów w kraju w latach 2015 - 2019 (podetap 2.3.2) (ZS.6006.3.2017). 

82. Decyzja nr 82 z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru operatora świadczącego usługi telefonii komórkowej (DO.A.401.11.2017).

83. Decyzja nr 83 z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planowanych kwot dotacji budżetowej w roku 2017 (ZG.752.12.1.2017./PROW/). 

84. Decyzja nr 84 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Wymiarki z dnia 24.07.2017 r. (ED.802.55.2017).

85. Decyzja nr 85 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót dotyczących realizacji zadania pn. "Wymiana dźwigu osobowego w budynku RDLP w Zielonej Górze" (ER.270.1.2017).

86. Decyzja nr 86 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Wolsztyn z dnia 10.08.2017 r. (ED.802.60.2017).

87. Decyzja nr 87 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu wykonawczego w RDLP w Zielonej Górze do spraw budowy sieci radiokomunikacji ruchomej Lasów Państwowych - SRR LP (DE.011.2.MOD).

88. Decyzja nr 88 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) w wniosku Nadleśnictwa Lipinki z dnia 08.08.2017 r. (ED.802.59.2017).

89. Decyzja nr 89 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Nowa Sól z dnia 18.08.2017 r. (ED.811.3.8.2017).

90. Decyzja nr 90 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Babimost z dnia 10.08.2017 r. (ED.802.61.2017). 

91. Decyzja nr 91 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo -gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Sława Śląska z dnia 17.08.2017 r. (ED.ED.811.3.9.2017).

92. Decyzja nr 92 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Wymiarki (ED.802.63.2017).

93. Decyzja nr 93 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 31 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 30.06.2015 roku ustalającej ekosystemy referencyjne w Nadleśnictwie Szprotawa - zn. spr. ZO.601.1.12.2015 (ZO.601.35.2017). 

94. Decyzja nr 94 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań współfinansowanych ze środków programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014 - 2020 (EP.0300.32.2017).

95. Decyzja nr 95 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie realizacji w RDLP w Zielonej Górze projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "OZE podstawa zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu PGL LP" (DE.011.1.2017.OZE). 

96. Decyzja nr 96 z dnia 5 września 2017 r. w sprawie udziału pracowników oraz osób uprawnionych z RDLP w Zielonej Górze w XXI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Leśników na jasną Górę 16 września 2017 r. (DO.166.17.2017).

97. Decyzja nr 97 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Torzym z dnia 25.08.2017 r. (ED.811.3.10.2017). 

98. Decyzja nr 98 z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Cybinka z dnia 31.08.2017 r. (ED.811.3.11.2017).

99. Decyzja nr 99 z dnia 5 września 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego i obsady stałego dyżuru w biurze RDLP (DS.2610.3.2017).

100. Decyzja nr 100 z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do współpracy z Powiatowymi Zespołami Zarządzania Kryzysowego na terenie zasięgu administracyjnego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze (DS.2610.4.2017).

101. Decyzja nr 101 z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Lipinki z dnia 04.09.2017 r. (ED.811.3.12.2017).

102. Decyzja nr 102 z dnia 5 września 2017 r. w sprawie udziału reprezentacji biura RDLP w Zielonej Górze w imprezie pracowniczej "Poszukiwanie karpia z lasu", organizowanej przez Ośrodek Transportu Leśnego w Świebodzinie dnia 9 września 2017 r. (DO.166.18.2017). 

103. Decyzja nr 103 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Brzózka z dnia 31.08.2017 r. (ED.811.3.13.2017).

104. Decyzja nr 104 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Torzym z dnia 06.09.2017 r. (ED.802.67.2017).

105. Decyzja nr 105 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Brzózka z dnia 04.09.2017 r. (ED.802.68.2017).

106. Decyzja nr 106 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Krzystkowice z dnia 07.09.2017 r. (ED.811.3.14.2017).

107. Decyzja nr 107 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie udziału reprezentacji RDLP w Zielonej Górze w "XXX Mistrzostwach Polski Leśników w Brydżu", organizowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinku w dniach 03.-06.10.2017 r. w Orzechowie (DO.166.19.2017).

108. Decyzja nr 108 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Przytok z dnia 08.09.2017 r. (ED.811.3.15.2017).

109. Decyzja nr 109 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Cybinka z dnia 11.09.2017 r. (ED.811.1.18.2017).  

110. Decyzja nr 110 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Krosno z dnia 12.09.2017 r. (ED.811.3.16.2017). 

111. Decyzja nr 111 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Przytok z dnia 13.09.2017 r. (ED.811.1.18.2017).

112. Decyzja nr 112 z dnia 14 września 2017 r. w sprawie udziału reprezentacji biura RDLP w Zielonej Górze w "X Mistrzostwach Polski Leśników w Piłce Siatkowej", organizowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu, w dniach 02-06.10.2017 r. (DO.166.16.2017).

113. Decyzja nr 113 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Zielona Góra z dnia 13.09.2017 r. (ED.811.3.17.2017).

114. Decyzja nr 114 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Wolsztyn z dnia 14.09.2017 r. (ED.811.3.18.2017). 

115. Decyzja nr 115 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Sulechów z dnia 14.09.2017 r. (ED.811.3.19.2017).

116. Decyzja nr 116 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Bytnica z dnia 14.09.2017 r. (ED.811.3.20.2017).   

117. Decyzja nr 117 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Wymiarki z dnia 14.09.2017 r. (ED.811.8.11.2017). 

118. Decyzja nr 118 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Świebodzin z dnia 15.09.2017 r. (ED.811.1.20.2017).

119. Decyzja nr 119 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego Grupy Interwencyjnej Straży Leśnej (DS.2502.18.2017).

120. Decyzja nr 120 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zakwaterowania przejściowego żołnierzy, materiałów i sprzętu wojskowego Jednostki Wojskowej Nr 2423 Żagań na gruntach leśnych Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Krzystkowice i Nadleśnictwa Lipinki(DS.2217.14.2017).                                                                           .

121. Decyzja nr 121 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Lipinki z dnia 22.09.2017 r. (ED.802.73.2017). 

122. Decyzja nr 122 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie udziału reprezentacji biura RDLP w Zielonej Górze w imprezie pracowniczej "XIV Turniej Szachowy", organizowanej przez Nadleśnictwo Zielona Góra 30 września 2017 r. (DO.166.20.2017). 

123. Decyzja nr 123 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Gubin z dnia 28.09.2017 r. (ED.811.1.21.2017). 

124. Decyzja nr 124 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia w 2017 roku postępowania submisyjnego (ED.800.36.2017).

125. Decyzja nr 125 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Nowa Sól z dnia 06.10.2017 r. (ED.811.1.23.2017).

126. Decyzja nr 126 z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Wymiarki z dnia 11.10.2017 r. (ED.811.8.12.2017). 

127. Decyzja nr 127 z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Wymiarki z dnia 11.10.2017 r. (ED.811.10.6.2017).

128. Decyzja nr 128 z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Wymiarki z dnia 11.10.2017 r. (ED.811.10.7.2017).

129. Decyzja nr 129 z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Sulechów z dnia 09.10.2017 r. (ED.811.9.5.2017).

130. Decyzja nr 130 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie udziału reprezentacji biura RDLP w Zielonej Górze w imprezie pracowniczej XVIII Mistrzostwa Polski Leśników w Tenisie Stołowym, organizowanej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile w dniach 15-18 listopada 2017 r. (DO.166.21.2017).  

131. Decyzja nr 131 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Krzystkowice z dnia 16.10.2017 r. (ED.811.8.14.2017).

132. Decyzja nr 132 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Zielona Góra z dnia 16.10.2017 r. (ED.802.76.2017).

133. Decyzja nr 133 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Zielona Góra z dnia 16.10.2017 r. (ED.811.10.8.2017).  

134. Decyzja nr 134 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Przytok z dnia 09.10.2017 r. (ED.811.1.25.2017).

135. Decyzja nr 135 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Wymiarki z dnia 20.10.2017 r. (ED.802.77.2017).

136. Decyzja nr 136 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Sulechów z dnia 18.09.2017 r. (ED.811.1.26.2017).

137. Decyzja nr 137 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. wypracowania rozwiązań w zakresie wykorzystania statków powietrznych na potrzeby gospodarki leśnej, ochrony przyrody, rozpoznawania zagrożeń i sytuacji kryzysowych (DS.0070.1.2017).

138. Decyzja nr 138 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo - gospodarczego nadleśnictw, zakładu i biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze na 2018 rok (EP.0300.49.2017).

139. Decyzja nr 139 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje nadleśnictw, zakładu i biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze na lata 2019 do 2022 (EP.0300.50.2017).

140. Decyzja nr 140 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Bytnica z dnia 16.10.2017 r. (ED.811.3.24.2017).

141. Decyzja nr 141 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Lubsko z dnia 25.10.2017 r. (ED.811.10.9.2017).

142. Decyzja nr 142 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Cybinka z dnia 26.10.2017 r. (ED.811.3.25.2017). 

143. Decyzja nr 143 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Żagań z dnia 25.10.2017 r. (ED.811.10.10.2017).

144. Decyzja nr 144 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Gubin z dnia 08.11.2017 r. (ED.811.9.6.2017). 

145. Decyzja nr 145 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Krzystkowice z dnia 30.10.2017 r. (ED.811.7.3.2017).

146. Decyzja nr 146 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Zielona Góra z dnia 06.11.2017 r. (ED.811.10.12.2017)..

147. Decyzja nr 147 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Lubsko z dnia 03.11.2017 r. (ED.802.78.2017).   

148. Decyzja nr 148 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ilości drewna kierowanego na rynek dla rozwoju w 2018 roku (ED.800.38.2017).

149. Decyzja nr 149 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Nowa Sól z dnia 09.11.2017 r. (ED.811.1.27.2017).

150. Decyzja nr 150 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Brzózka z dnia 30.10.2017 r. (ED.811.10.11.2017).

151. Decyzja nr 151 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa sortów mundurowych leśnika na potrzeby biura RDLP i 20 nadzorowanych nadleśnictw na lata 2018 - 2020" w zakresie wyłonienia Wykonawcy/Wykonawców dostawy z wyjątkiem zawarcia (podpisania) umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tej umowy (DP.270.8.2017).

152. Decyzja nr 152 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Sulechów z dnia 10.11.2017 r. (ED.811.9.7.2017). 

153. Decyzja nr 153 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie udziału reprezentacji biura RDLP w Zielonej Górze w imprezie pracowniczej XIV Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej "Nadleśnictwo to nie tylko las", organizowanej przez Nadleśnictwo Cybinka w dniach 18-19.11.2017 r. oraz 25.11.2017 r. (DO.166.22.2017). 

154. Decyzja nr 154 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Szprotawa z dnia 09.11.2017 r. (ED.802.83.2017).

155. Decyzja nr 155 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Wymiarki z dnia 15.11.2017 r. (ED.802.84.2017).

156. Decyzja nr 156 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Lipinki z dnia 15.11.2017 r. (ED.811.8.18.2017).

157. Decyzja nr 157 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Wymiarki z dnia 15.11.2017 r. (ED.802.86.2017).

158. Decyzja nr 158 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej (EI.270.8.2017). 

159. Decyzja nr 159 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Gubin z dnia 20.11.2017 r. (ED.811.7.4.2017).

160. Decyzja nr 160 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie postępowania przy ustaleniu cen: odmowy, proponowanej oraz górnej na 2018 rok w procedurze oznaczania surowca drzewnego pod względem przyszłych jego nabywców na rynku podstawowym oraz rynku dla rozwoju (ED.800.41.2017).

161. Decyzja nr 161 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie listy podmiotów podpisujących umowy sprzedaży drewna na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 2018 roku (w ramach aplikacji PL-D) (ED.800.42.2017).   

162. Decyzja nr 162 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Przytok z dnia 21.11.2017 r. (ED.811.1.27.2017).

163. Decyzja nr 163 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Przytok z dnia 21.11.2017 r. (ED.811.3.28.2017).

164. Decyzja nr 164 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Brzózka z dnia 16.11.2017 r. (ED.811.7.5.2017).

165. Decyzja nr 165 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Brzózka z dnia 16.11.2017 r. (ED.811.6.3.2017).

166. Decyzja nr 166 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Torzym z dnia 21.11.2017 r. (ED.802.88.2017).

167. Decyzja nr 167 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Torzym z dnia 21.11.2017 r. (ED.802.89.2017).     

168. Decyzja nr 168 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań współfinansowanych ze środków Programu Współpracy INTERREG V A Polska - Saksonia 2019 - 2020 (EP.0300.52.2017). 

169. Decyzja nr 169 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wnioski Nadleśnictwa Babimost z dnia 27.11.2017 r. (ED.811.1.29.2017).

170. Decyzja nr 170 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Brzózka z dnia 16.11.2017 r. (ED.811.3.29.2017).

171. Decyzja nr 171 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Krzystkowice z dnia 27.11.2017 r. (ED.811.3.30.2017). 

172. Decyzja nr 172 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 15 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie realizacji w RDLP w Zielonej Górze projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Leśne Gospodarstwa Węglowe" (DE.011.1.2017.LGW).

173. Decyzja nr 172 z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Przytok z dnia 29.11.2017 r. (ED.811.9.9.2017). 

174. Decyzja nr 174 z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Przytok z dnia 29.11.2017 r. (ED.802.92.2017).

175. Decyzja nr 175 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Krzystkowice z dnia 27.11.2017 r. (ED.811.1.30.2017).

176. Decyzja nr 176 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia cen drewna zbywanego przez nadleśnictwa nadzorowane przez RDLP w Zielonej Górze w II półroczu 2017 roku dla Ośrodka Transportu Leśnego w Świebodzinie oraz Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie (ED.803.22.2017).

177. Decyzja nr 177 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Żagań z dnia 27.11.2017 r. (ED.811.3.31.2017).

178. Decyzja nr 178 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Świebodzin z dnia 30.11.2017 r. (ED.811.3.32.2017).

179. Decyzja nr 179 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Świebodzin z dnia 30.11.2017 r. (ED.802.93.2017).

180. Decyzja nr 180 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Brzózka z dnia 28.11.2017 r. (ED.811.1.31.2017).

181. Decyzja nr 181 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Bytnica z dnia 28.11.2017 r. (ED.811.7.6.2017).      

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      Zarządzenie nr 3 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 29.01.2007 w sprawie wdrożenia nowej wersji stron wyodrębnionych Biuletynu Informacji Publicznej RDLP w Zielonej Górze. pobierz
      Zarzadzenia i decyzje Dyrektora RDLP w Z.G. z lat 1992-2006 pobierz
      Zarządzenia i Decyzje Dyrektora RDLP w Zielonej Górze z 2007 roku pobierz
      Zarządzenia i Decyzje Dyrektora RDLP w Zielonej Górze z 2008 roku pobierz
      Zarządzenie nr 6 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zasad udostępniania drzewostanów siecią szlaków operacyjnych w lasach będących w administrowaniu RDLP w Zielonej Górze. (EI-883-4/07/08). pobierz
      Zarządzenia i decyzje Dyrektora RDLP w Zielonej Górze z 2009 roku. pobierz
      Zarządzenia i Decyzje Dyrektora RDLP w Zielonej Górze z 2010 roku. pobierz
      Zarządzenia i Decyzje Dyrektora RDLP w Zielonej Górze z 2011 roku. pobierz
      Zarządzenia i Decyzje Dyrektora RDLP w Zielonej Górze z roku 2012 pobierz
      Zarządzenia i Decyzje Dyrektora RDLP w Zielonej Górze z roku 2013 pobierz
      Zarządzenia i Decyzje Dyrektora RDLP w Zielonej Górze z roku 2014 pobierz
      Zarządzenia i Decyzje Dyrektora RDLP w Zielonej Górze z roku 2015 pobierz
      Zarządzenia i Decyzje Dyrektora RDLP w Zielonej Górze z roku 2016 pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Leszek Banach - Dyrektor RDLP w Zielonej Górze
Data modyfikacji: 2017/12/08 11:02:12
Redaktor zatwierdzający: Agnieszka Cieślik
Wprowadzający: Agnieszka Cieślik