Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 

Na stronie tej znajdują się Zarządzenia i Decyzje, które określają ramy i zasady wewnętrznego funkcjonowania Dyrekcji.

 Treść  wymienionych niżej  dokumentów jest dostępna na wniosek.

 

 Zarządzenia i Decyzje  Dyrektora RDLP w roku 2018:


 I. ZARZĄDZENIA: 

1. Zarządzenie nr 1 z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie korekty plany finansowo - gospodarczego na 2017 r. w części dotyczącej wskaźnika odpisu podstawowego na fundusz leśny (EP.0300.2.2018).

2. Zarządzenie nr 2 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia uprawnień do zarządzania sprawozdaniami Lasów Państwowych w SILPweb z poziomu RDLP (EP.0300.3.2018).

3. Zarządzenie nr 3 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25  z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia  aneksu nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego RDLP w Zielonej Górze oraz publikacji tekstu jednolitego (DO.012.2.2015).

 4. Zarządzenie nr 4 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie sposobu ustalenia i ewidencjonowania wartości niewykonanych zadań rzeczowych z zakresu działalności podstawowej nadleśnictw i przeprowadzania wewnątrzinstytucjonalnego badania (weryfikacji) wyniku nadleśnictwa na działalności podstawowej i administracyjnej oraz ubocznej za rok 2017(EP.3501.1.2018).

5. Zarządzenie nr 5 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia w roku 2018 akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu (DS.2620.5.2018).

 

 

  II. DECYZJE:

1. Decyzja nr 1 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie czasu pracy w biurze RDLP w 2018 roku (DO.151.1.2018).

2. Decyzja nr 2 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie projektów planów urządzenia lasu nadleśnictw: Sulechów, Lipinki, Wymiarki - na lata 2020 - 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wyłonienia Wykonawcy (- ów) usługi, z wyjątkiem zawarcia (podpisania) umowy o udzielenie zamówienia publicznego (ZS.270.1.2018).

3. Decyzja nr 3 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 30 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 30.06.2015 roku ustalającej ekosystemy referencyjne w Nadleśnictwie Świebodzin - zn. spr. ZO.601.1.11.2015 (ZO.601.72.2017). 

4. Decyzja nr 4 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie lotniczych zdjęć fotogrametrycznych oraz ortofotomap dla dziewięciu nadleśnictw RDLP w Zielonej Górze" - dotyczy nadleśnictw: Krzystkowice, Lipinki, Nowa Sól, Sulechów, Szprotawa, Wymiarki, Zielona Góra, Przytok, Żagań, w zakresie wyłonienia Wykonawcy usługi, z wyjątkiem zawarcia (podpisania) umowy o udzielenie zamówienia publicznego (ZS.270.2.2018). 

5. Decyzja nr 5 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. wypracowania propozycji kompleksowego sposobu rozwiązania problemu naniesień obcych na gruntach LP z uwzględnieniem teorii klubowego wykorzystania lasów (ER.2217.1.2018).

6. Decyzja nr 6 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasięgów terytorialnych obrębów leśnych w nadleśnictwach nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze (ZS.0141.1.2018). 

7. Decyzja nr 7 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Babimost (ZP.601.2.2018).

8. Decyzja nr 8 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ekosystemów referencyjnych w Nadleśnictwie Świebodzin (ZP.601.3.2018).

9. Decyzja nr 9 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania zespołu ds. dokonania oceny przydatności oraz przeprowadzenia w 2018 r. przetargów na sprzedaż oraz likwidację zbędnych środków trwałych będących na stanie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze (DO.A.234.3.2018).

10. Decyzja nr 10 - w przygotowaniu

11. Decyzja nr 11 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie obowiązujących w 2018 r. stawek za używanie samochodów służbowych biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze do celów nie związanych z wykonywaniem zadań służbowych (ER.012.1.2018).

12. Decyzja nr 12 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Krzystkowice z dnia 30.01.2018 roku (ED.802.4.2018).

13. Decyzja nr 13 z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie aktualizacji makrowskaźników do planu finansowo - gospodarczego na rok 2018 (EP.0300.5.2018).

14. Decyzja nr 14 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zamiany grup handlowo - gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Cybinka z dnia 05.02.2018 roku (ED.802.6.2018).   

15. Decyzja nr 15 z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zakresu kompetencji w SILPweb, w module "Absencje i delegacje" w biurze RDLP w Zielonej Górze (DO.102.1.2018).

16. Decyzja nr 16 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie organizacji wielofunkcyjnej, kulturalno-oświatowej i integracyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną "Dzień Kobiet 2018" (DO.166.2.2018).

17. Decyzja nr 17 z dnia

18. Decyzja nr 18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zamiany grup handlowo-gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Wymiarki z dnia 23.02.2018 roku (ED.802.17.2018).

19. Decyzja nr 19 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie organizacji edukacyjnej imprezy pracowniczej "Sadzenie lasu przez pracowników biura RDLP na terenie Nadleśnictwa Wolsztyn" (DO.166.5.2018).

 20. Decyzja nr 20 z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany wysokości dofinansowania i refundacji wydatków ponoszonych przez pracowników na wypoczynek (DO.362.3.2018).

 21. Decyzja nr 21 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany grup handlowo-gatunkowych (GHG) z wniosku Nadleśnictwa Wolsztyn z dnia 28.02.2018 roku (ED.802.18.2018).

 22. Decyzja nr 22 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ustalenia cen drewna zbywanego przez nadleśnictwa nadzorowane przez RDLP w Zielonej Górze w okresie od 01.01.2018 do 28.02.2019 roku dla Ośrodka Transportu Leśnego w Świebodzinie oraz Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie. (ED.803.1.2018).

23. Decyzja nr 25 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 7 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 13 marca 2017 roku ustalającej ekosystemy referencyjne w Nadleśnictwie Krosno (zn. spr. ZO.601.3.2017). (ZP.601.15.2018)

24. Decyzja nr 26 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego do spraw kontroli i odbioru robót urządzeniowych polegających na wykonaniu projektów planów urządzania lasu oraz opracowań siedliskowych nadleśnictw, zlecanych przez RDLP w Zielonej Górze (ZS.003.1.2018). 

  

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      Zarządzenie nr 3 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 29.01.2007 w sprawie wdrożenia nowej wersji stron wyodrębnionych Biuletynu Informacji Publicznej RDLP w Zielonej Górze. pobierz
      Zarzadzenia i decyzje Dyrektora RDLP w Z.G. z lat 1992-2006 pobierz
      Zarządzenia i Decyzje Dyrektora RDLP w Zielonej Górze z 2007 roku pobierz
      Zarządzenia i Decyzje Dyrektora RDLP w Zielonej Górze z 2008 roku pobierz
      Zarządzenie nr 6 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zasad udostępniania drzewostanów siecią szlaków operacyjnych w lasach będących w administrowaniu RDLP w Zielonej Górze. (EI-883-4/07/08). pobierz
      Zarządzenia i decyzje Dyrektora RDLP w Zielonej Górze z 2009 roku. pobierz
      Zarządzenia i Decyzje Dyrektora RDLP w Zielonej Górze z 2010 roku. pobierz
      Zarządzenia i Decyzje Dyrektora RDLP w Zielonej Górze z 2011 roku. pobierz
      Zarządzenia i Decyzje Dyrektora RDLP w Zielonej Górze z roku 2012 pobierz
      Zarządzenia i Decyzje Dyrektora RDLP w Zielonej Górze z roku 2013 pobierz
      Zarządzenia i Decyzje Dyrektora RDLP w Zielonej Górze z roku 2014 pobierz
      Zarządzenia i Decyzje Dyrektora RDLP w Zielonej Górze z roku 2015 pobierz
      Zarządzenia i Decyzje Dyrektora RDLP w Zielonej Górze z roku 2016 pobierz
      Zarządzenia i Decyzje Dyrektora RDLP w Zielonej Górze z roku 2017 pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Wojciech Grochala - Dyrektor RDLP w Zielonej Górze
Data modyfikacji: 2018/03/22 14:49:54
Redaktor zatwierdzający: Jacek Śliwiński
Wprowadzający: Sylwia Zimna