Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

szukaj >
>> Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych >> Zamówienia publiczne >> Wykonanie lotniczych zdjęć fotogrametrycznych oraz ortofotomap dla zasięgów terytorialnych wybranych nadleśnictw Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

bip_logo_pl
odstep
Wykonanie lotniczych zdjęć fotogrametrycznych oraz ortofotomap dla zasięgów terytorialnych wybranych nadleśnictw Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Data opublikowania: 2017/04/13
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2017/05/17

Pliki do pobrania:
      Ogłoszenie o zamówieniu. pobierz
      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. pobierz
      Wykaz nadleśnictw: Część A; Część B; Część C. pobierz
      JEDZ. pobierz
      Wyjaśnienie SIWZ na wniosek_1 pobierz
      Wyjaśnienie SIWZ na wniosek_2 pobierz
      CZĘŚĆ A: Informacja na temat ofert pobierz
      CZĘŚĆ B: Informacja na temat ofert pobierz
      CZĘŚĆ C: Informacja na temat ofert pobierz
      CZĘŚĆ B: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz
      CZĘŚĆ C: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz
      CZĘŚĆ A: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Trzaskowski - dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych
Data modyfikacji: 2017/07/31 09:50:15
Redaktor zatwierdzający: Elżbieta Żuchowska
Wprowadzający: Elżbieta Żuchowska