Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

szukaj >
>> Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych >> Zamówienia publiczne >> Realizacja projektu LIFE. Zadanie pod nazwą: Opracowanie kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do księgi znaku oraz księgi identyfikacji wizualnej na potrzeby projektu "Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce"

bip_logo_pl
odstep
Realizacja projektu LIFE. Zadanie pod nazwą: Opracowanie kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do księgi znaku oraz księgi identyfikacji wizualnej na potrzeby projektu "Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce"

Data opublikowania: 2017/05/17
Tryb postępowania: zamówienie nie podlegające PZP
Data składania ofert lub wniosków: 2017/05/30

Pliki do pobrania:
      Zapytanie pobierz
      Załącznik pobierz
      Pytania i odpowiedzi pobierz
      Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego KIW pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Trzaskowski - dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych
Data modyfikacji: 2017/07/12 07:42:48
Redaktor zatwierdzający: Adam Zabrocki
Wprowadzający: Adam Zabrocki