Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

szukaj >
>> Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych >> Zamówienia publiczne >> Usługi lotnicze w lasach w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony lasu w roku 2018

bip_logo_pl
odstep
Usługi lotnicze w lasach w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony lasu w roku 2018

Data opublikowania: 2017/10/25
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2017/12/07

Pliki do pobrania:
      Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych pobierz
      Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Trzaskowski - dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych
Data modyfikacji: 2017/12/07 15:00:21
Redaktor zatwierdzający: Marcin Bąk
Wprowadzający: Marcin Bąk