Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

szukaj >
>> Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych >> Zamówienia publiczne >> Dostawa benzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla pojazdów użytkowanych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

bip_logo_pl
odstep
Dostawa benzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla pojazdów użytkowanych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

Data opublikowania: 2017/10/19
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2017/11/03

Pliki do pobrania:
      Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz
      Wyjaśnienie SIWZ na wniosek pobierz
      Informacja na temat ofert pobierz
      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Trzaskowski - dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych
Data modyfikacji: 2017/11/17 11:34:09
Redaktor zatwierdzający: Elżbieta Żuchowska
Wprowadzający: Elżbieta Żuchowska