Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego

szukaj >
>> Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Zarządzenia i decyzje

Zakład Informatyki Lasów Państwowych powstał w 2004 r. zgodnie z zarządzeniem Nr 1 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Zakładu Informatyki Lasów Państwowych.    plik do pobrania

 

 

Zarządzenia i decyzje Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych*:

  rok 2018:

 • Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 28.03.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa kart kryptograficznych na potrzeby jednostek organizacyjnych LP”.
 • Zarządzenie nr 14/2018 z dnia 22.03.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Zakup i wdrożenie w PGL LP systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi klasy EMM (Enterprise Mobility Management)”.
 • Zarządzenie nr 13/2018 z dnia 21.03.2018 zmieniające Zarządzenie nr 19 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych z dnia 29 kwietnia 2016 r. (znak: ZW.0210.2.2016) w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds. leśnej mapy numerycznej oraz oprogramowania urządzeniowego Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 12/2018 z dnia 21.03.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Usługi utrzymania i rozwoju systemu Taksator i Taksator Plan Cięć"
 • Zarządzenie nr 11/2018 z dnia 21.03.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Usługi utrzymania i rozwoju systemu Taksator Plany Uproszczone".
 • Zarządzenie nr 10/2018 z dnia 19.03.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa i utrzymanie Systemu Elektronicznej Informacji Prawnej oraz Systemu Wewnętrznej Informacji Prawnej dla jednostek organizacyjnych PGL LP przez okres 42 miesięcy” .
 • Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 12.03.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Odnowienie wsparcia dla licencji Informix Advanced Enterprise na okres do 31.03.2019".
 • Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 12.03.2018 w sprawie zmiany Schematu organizacyjnego w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych  im. Stanisława Kostki Wisińskiego.
 • Zarządzenie nr 7/2018 z dnia 26.02.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Wykonanie i wdrożenie kompleksowej platformy integracji danych”.
 • Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 07.02.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Zakup oprogramowania ArcGIS na potrzeby projektu LeśnikPlus”.
 • Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 01.02.2018  zmieniające Zarządzenie nr 23 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych  z dnia 29 kwietnia 2016 r. (znak: ZW.0210.6.2016) w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds. serwisu technicznego systemu informatycznego
  (wsparcie techniczne).
 • Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 26.01.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa programów narzędziowych i innych dla jednostek organizacyjnych LP”.
 • Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 26.01.2018 w sprawie zmiany składu Zespołu powołanego Zarządzeniem nr 48/2017 z dnia 29.11.2017r. do przygotowania i przeprowadzenia Dialogu technicznego w celu realizacji projektu "Przebudowa hurtowni w oparciu o szynę integracji danych (wdrożenie narzędzi ETL)".
 • Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 19.01.2018  zmieniające Zarządzenie nr 18 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych z dnia 29 kwietnia 2016 r. (znak: ZW.0210.1.2016) w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds. serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 19.01.2018  w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn.  „Zakup licencji na konta poczty elektronicznej oraz wsparcia na system operacyjny Solaris 10”.

 

 

 

  rok 2017:

 • Zarządzenie nr 52/2017 z dnia 29.12.2017  w sprawie przeprowadzenia roczenj inwentaryzacji składników majątku w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 51/2017 z dnia 15.12.2017 w sprawie w sprawie zmiany Schematu organizacyjnego w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych  im. Stanisława Kostki Wisińskiego.
 • Zarządzenie nr 50/2017 z dnia 15.12.2017 zmieniające Zarządzenie nr 18 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych  z dnia 29 kwietnia 2016 r. (znak: ZW.0210.1.2016) w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds. serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych
 • Zarządzenie nr 49/2017 z dnia 05.12.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa urządzeń w istniejącym środowisku serwerów Cisco UCS wraz z usługą wsparcia na okres 36 miesięcy.”
 • Zarządzenie nr 48/2017 z dnia 29.11.2017  w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego pn."Przebudowa hurtowni w oparciu o szynę integracji danych (wdrożenie nearzędzi ETL)".
 • Zarządzenie nr 47/2017 z dnia 28.11.2017  w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odnowienie wsparcia dla licencji Informix oraz innych produktów nabytych w ramach IBM Passport Advantage”.
 • Zarządzenie nr 46/2017 z dnia 28.11.2017  w sprawie  zmiany składu  Komisji Przetargowej, Zarządzeniem  nr 42/2017 z dnia 08.11.2017 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa serwerów dla  środowiska Check Point”.
 • Zarządzenie nr 45/2017 z dnia 20.11.2017  w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 43/2017 z dnia 07.11.2017 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Rozbudowa i przedłużenie wsparcia technicznego dla środowiska Check Point”.”
 • Zarządzenie nr 44/2017 z dnia 07.11.2017  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn  „Odnowienie licencji na systemy Red Hat Enterprise Linux”.
 • Zarządzenie nr 43/2017 z dnia 07.11.2017  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Rozbudowa i przedłużenie wsparcia technicznego dla środowiska Check Point”.
 • Zarządzenie nr 42/2017 z dnia 07.11.2017  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa serwerów dla środowiska Check Point.”
 • Zarządzenie nr 41/2017 z dnia 31.10.2017  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utrzymanie  i rozwój systemu LAS – procedura po unieważnieniu postępowania” .
 • Zarządzenie nr 40/2017 z dnia 27.10.2017  w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 22/2017 z dnia 18.05.2017 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Utrzymanie i rozwój oprogramowania wspierającego realizację przedsięwzięć rozwojowych”.
 • Zarządzenie nr 39/2017 z dnia 01.09.2017 w sprawie zasad refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.
 • Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 23.08.2017 w sprawie powołania  Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa serwerów aplikacyjnych”.
 • Zarządzenie nr 37/2017 z dnia 23.08.2017 w sprawie powołania  Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wsparcie utrzymania oprogramowania IBM Informix – procedura po unieważnieniu postępowania”.
 • Zarządzenie nr 36/2017 z dnia 22.08.2017 zmieniające Zarządzenie nr 19 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych  z dnia 29 kwietnia 2016 r. (znak: ZW.0210.2.2016) w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds. leśnej mapy numerycznej oraz oprogramowania urządzeniowego Lasów Państwowych
 • Zarządzenie nr 35/2017 z dnia 11.08.2017 zmieniające Zarządzenie nr 20 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych z dnia 29 kwietnia 2016 r. (znak: ZW.0210.3.2016) w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds. budowy, utrzymania i rozwoju elektronicznego systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwowych.
 • Zarządzenie nr 34/2017 z dnia 26.07.2017  w sprawie wyznaczenia pracownika upoważnionego do niszczenia nośników informacji  w  Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych oraz kontaktów z firmami zewnętrznymi prowadzącymi utylizację fizyczną zniszczonych nośników.
 • Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 26.07.2017  w sprawie wprowadzenia zasad niszczenia nośników informacji w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 32/2017 z dnia 25.07.2017  w sprawie  zmiany składu Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 8/2017 z dnia 20.03.2017r oraz Zarządzeniem nr 65/2016 z dnia 30.11.2016 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utrzymanie  i rozwój systemu LAS”.
 • Zarządzenie nr 31/2017 z dnia 07.07.2017 w sprawie powołania  Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Aktualizacja i serwis Microsoft CA z infrastrukturą klucza publicznego ActivIdentity AAA, ActivIdentity Card Managment System – CMS - postępowanie po unieważnieniu procedury”.
 • Zarządzenie nr 30/2017 z dnia 03.07.2017 w sprawie powołania  Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Serwis infrastruktury serwerowni Centrum Podstawowego Przetwarzania Danych LP przez okres 36 miesięcy”.
 • Zarządzenie nr 29/2017 z dnia 03.07.2017 w sprawie powołania  Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa urządzeń DWDM dla Centrów Przetwarzania Danych LP ”.
 • Zarządzenie nr 28/2017 z dnia 03.07.2017 w sprawie powołania  Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostarczenie oraz wdrożenie urządzeń sieciowych dla Centrów Przetwarzania Danych LP”
 • Zarządzenie nr 27/2017 z dnia 29.06.2017 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem nr 18/2015 z dnia 03.06.2015 r, Zarządzeniem nr 4/2016 z dnia 07.02.2016, Zarządzeniem nr 39/2016 z dnia 03.06.2016, Zarządzeniem nr 48/2016 z dnia 27.07.2016 oraz Zarządzeniem nr 13/2017 z dnia 30.03.2017 do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Utrzymanie i rozbudowa Biuletynu Informacji Publicznej LP”.
 • Zarządzenie nr 26/2017 z dnia 22.06.2017 w sprawie zmiany Schematu organizacyjnego w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych              im. Stanisława Kostki Wisińskiego.
 • Zarządzenie nr 25/2017 z dnia 20.06.2017 zmieniające Zarządzenie nr 21 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych z dnia 29 kwietnia 2016 r. (znak: ZW.0210.4.2016) w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds. wdrożeń i rozwoju informatycznych narzędzi biznesowych Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 24/2017 z dnia 25.05.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego pn  „Usługi utrzymania, udostępnienia i rozwoju systemu aukcyjnej sprzedaży drewna".
 • Zarządzenie nr 23/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego pn  „Utrzymanie i rozbudowa Centralnego Systemu LAS wraz z modyfikacjami, wsparciem dla użytkowników oraz rozszerzonym wsparciem dla oprogramowania Informix - zamówienie uzupełniające".
 • Zarządzenie nr 22/2017 z dnia 18.05.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego pn „Utrzymanie i rozwój oprogramowania wspierającego realizację przedsięwzięć rozwojowych”.
 • Zarządzenie nr 21/2017 z dnia 18.05.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego pn „Aktualizacja i serwis Microsoft CA z infrastrukturą klucza publicznego ActiveIdentity".
 • Zarządzenie nr 20/2017 z dnia 09.05.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wsparcie utrzymania oprogramowania Informix”.
 • Zarządzenie nr 19/2017 z dnia 08.05.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych z dnia 15 maja 2014 r.
 • Zarządzenie nr 18/2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie wprowadzenia planu finansowo – gospodarczego na 2017 r. w  Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 17/2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 16/2017 z dnia 07.04.2017 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej powołanej Zarządzeniem  nr 55/2016 z dnia 10.10.2016 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Wymiana infrastruktury serwerowej bazy Informix”.
 • Zarządzenie nr 15/2017 z dnia 06.04.2017 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 40/2016 z dnia 03.06.2016 r oraz Zarządzeniem  nr 4/2015 z dnia 23.02.2015 r, do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup usługi wsparcia licencji Enhanced systemu Cisco Unified Communications Manager".
 • Zarządzenie nr 14/2017 z dnia 05.04.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Usługi serwisu urządzeń IBM/Lenovo w centrach przetwarzania danych PGL LP oraz biurach RDLP”.
 • Zarządzenie nr 13/2017 z dnia 30.03.2017 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 18/2015 z dnia 03.06.2015 r oraz Zarządzeniem nr 4/2016 z dnia 07.02.2016 r oraz Zarządzeniem nr 39/2016 z dnia 03.06.2016 r oraz Zarządzeniem nr 48/2016 z dnia 27.07.2016 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utrzymanie i rozbudowa Biuletynu Informacji Publicznej LP”.
 • Zarządzenie nr 12/2017 z dnia 29.03.2017  zmieniające Zarządzenie nr 19 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych  z dnia 29 kwietnia 2016 r. (znak: ZW.0210.2.2016) w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds. leśnej mapy numerycznej oraz oprogramowania urządzeniowego Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 11/2017 z dnia 23.03.2017 w sprawie miany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 1/2017 z dnia 30.01.2017 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Serwis urządzeń Cisco dla jednostek PGL LP - procedura po unieważnieniu postępowania”.
 • Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odnowienie usługi wparcia producenta oprogramowania Liferay Portal na okres 24 miesięcy ”.
 • Zarządzenie nr 9/2017 z dnia 20.03.2017  w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 60/2016 z dnia 15.11.2016 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Rozbudowa systemu pamięci masowych w centrach przetwarzania danych PGL LP".
 • Zarządzenie nr 8/2017 z dnia 20.03.2017 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 65/2016 z dnia 30.11.2016 r powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utrzymanie  i rozwój systemu LAS”.
 • Zarządzenie nr 7/2017 z dnia 20.03.2017 zmieniające Zarządzenie nr 23 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych z dnia 29 kwietnia 2016 r. (znak: ZW.0210.6.2016) w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds. serwisu technicznego systemu informatycznego (wsparcie techniczne)
 • Zarządzenie nr 6/2017 z dnia 28.02.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Dostawa programów antywirusowych, zabezpieczających i antyspamowych dla jednostek organizacyjnych LP”.
 • Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 17.02.2017 w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 61/2016 z dnia 16.11.2016 roku -  Regulaminu udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy Komisji Przetargowej w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego.
 • Zarządzenie nr 4/2017 z dnia 16.02.2017 w sprawie zmiany regulaminu kontroli wewnętrznej w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 15.02.2017 w sprawie wprowadzenia w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych zasad regulujących organizację spotkań z Podmiotami zewnętrznymi.
 • Zarządzenie nr 2/2017 z dnia 31.01.2017  w sprawie zmiany obiegu dokumentów w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 30.01.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Serwis urządzeń CISCO dla jednostek PGL LP - procedura po unieważnieniu postępowania".

   rok 2016:

 • Zarządzenie nr 69/2016 z dnia 28.12.2016 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 68/2016 z dnia 15.12.2016 w sprawie zmiany nazwy postępowania wskazanej w Zarządzeniu nr 62/2016 z dnia 18.11.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Zakup elementów szyny integracyjnej".
 • Zarządzenie nr 67/2016 z dnia 15.12.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „ Zakup supportu Checkpoint dla licencji PGL LP".
 • Zarządzenie nr 66/2016 z dnia 09.12.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Serwis urządzeń Cisco dla jednostek PGL LP na okres 2 lat”.
 • Zarządzenie nr 65/2016 z dnia 30.11.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Utrzymanie i rozwój systemu LAS".
 • Zarządzenie nr 64/2016 z dnia 30.11.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn.„Zakup usługi rozszerzonego wsparcia dla oprogramowania Informix".
 • Zarządzenie nr 63/2016 z dnia 30.11.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn.„Zakup usługi rozszerzonego wsparcia dla oprogramowania Business Objects".
 • Zarządzenie nr 62/2016 z dnia 18.11.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Zakup elementów szyny integracyjnej”.
 • Zarządzenie nr 61/2016 z dnia 16.11.2016 w sprawie  zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy Komisji Przetargowej w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego.
 • Zarządzenie nr 60/2016 z dnia 15.11.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Rozbudowa systemu pamięci masowych w centrach przetwarzania danych PGL LP”.
 • Zarządzenie nr 59/2016 z dnia 09.11.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Odnowienie subskrypcji oprogramowania RedHat w centrach przetwarzania danych Lasów Państwowych na okres 1 roku".
 • Zarządzenie nr 58/2016 z dnia 25.10.2016 w sprawie powołania Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administratorów Systemu Teleinformatycznego.
 • Zarządzenie nr 57/2016 z dnia 24.10.2016 w sprawie odwołania  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 30/2016 z dnia 03.06.2016 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Zakup szyny integracyjnej”.
 • Zarządzenie nr 56/2016 z dnia 21.10.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 37/2016 z dnia 03.06.2016 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Rozbudowa systemu pamięci masowych w centrach przetwarzania danych PGL LP".
 • Decyzja nr 7/2016 z dnia 10.10.2016 r.w sprawie powołania Zespołu do realizacji dialogu technicznego pn." Dialog Techniczny na Nową Architekturę Systemu Las".
 • Zarządzenie nr 55/2016 z dnia 10.10.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Wymiana infrastruktury serwerowej bazy Informix”.
 • Zarządzenie nr 54/2016 z dnia 06.10.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Rozbudowa węzła sieciowego ZILP".
 • Zarządzenie nr 53/2016 z dnia 06.10.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn."Aktualizacja i serwis Microsoft CA z infrastrukturą klucza publicznego, ActivIdentity AAA. ActivIdentity Card Managment System".
 • Zarządzenie nr 52/2016 z dnia 04.10.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn.
  „Zakup upgradu licencji CISCO Enhanced do Enhanced Plus na potrzeby wideokonferencji dla jednostek organizacyjnych LP”.
 • Zarządzenie nr 51/2016 z dnia 16.09.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn.
  „Dostawa programów systemu informacji przestrzennej dla jednostek organizacyjnych LP – procedura po unieważnieniu postępowania”.
 • Zarządzenie nr 50/2016 z dnia 01.08.2016 zmieniające Zarządzenie nr 9 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych z dnia 29 kwietnia 2016r. (znak: ZW.0210.2.2016) w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds. leśnej mapy numerycznej oraz oprogramowania urządzeniowego Lasów Państwowych
 • Zarządzenie nr 49/2016 z dnia 27.07.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn . „Dostawa usługi wsparcia na posiadane licencje oprogramowania poczty elektronicznej”.
 • Zarządzenie nr 48/2016 z dnia 27.07.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr18/2015 z dnia 03.06.2015 r oraz Zarządzeniem nr 4/2016 z dnia 07.02.2016 r oraz Zarządzeniem nr 39/2016 z dnia 03.06.2016 do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Utrzymanie i rozbudowa Biuletynu Informacji Publicznej LP”.
 • Zarządzenie nr 47 /2016 z dnia 07.07.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Zakup systemu Informacji Prawnej dla jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych”.
 • Zarządzenie nr 46 /2016 z dnia 07.07.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Utrzymanie i rozbudowa centralnego systemu LAS wraz z modyfikacjami, wsparciem dla użytkowników oraz rozszerzonym wsparciem dla oprogramowania Informix – zamówienie uzupełniające”.
 • Zarządzenie nr 45 /2016 z dnia 04.07.2016 w sprawie wprowadzenia planu sprawdzeń w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 44 /2016 z dnia 23.06.2016 zmieniające Zarządzenie nr 18 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych z dnia 29 kwietnia 2016 r. (znak: ZW.0210.1.2016) w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds. serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 43 /2016 z dnia 23.06.2016  zmieniające Zarządzenie Nr 22 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych z dnia 29 kwietnia 2016 r. (znak: ZW.0210.5.2016) w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds. aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśniczego.
 • Decyzja nr 6/2016 z dnia 15.06.2016 r.w sprawie przydzielenia dostępu do danych zawartych w EZD PUW dla pracowników ZILP w podziale na pełnione funkcje.
 • Zarządzenie nr 42 /2016 z dnia 03.06.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 32/2015 z dnia 01.09.2015  do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Rozbudowa środowiska bazodanowego Oracle”.
 • Zarządzenie nr 41 /2016 z dnia 03.06.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 25/2015 z dnia 04.08.2015  do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa kart kryptograficznych”.
 • Zarządzenie nr 40 /2016 z dnia 03.06.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 4/2015 z dnia 23.02.2015 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Zakup usługi wsparcia licencji Enhanced systemu Cisco Unified Communications Manager".
 • Zarządzenie nr 39 /2016 z dnia 03.06.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 18/2015 z dnia 03.06.2015 r oraz Zarządzeniem nr 4/2016 z dnia 07.02.2016 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Utrzymanie i rozbudowa Biuletynu Informacji Publicznej LP”.
 • Zarządzenie nr 38 /2016 z dnia 03.06.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 8/2016 z dnia 15.03.2016 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Rozwój oprogramowania Taksator".
 • Zarządzenie nr 37 /2016 z dnia 03.06.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 10/2016 z dnia 26.04.2016 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Rozbudowa systemu pamięci masowych w centrach przetwarzania danych PGL LP”.
 • Zarządzenie nr 36 /2016 z dnia 03.06.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 11/2016 z dnia 26.04.2016 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa programów antywirusowych, zabezpieczających i antyspamowych dla jednostek organizacyjnych LP”.
 • Zarządzenie nr 35 /2016 z dnia 03.06.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 12/2016 z dnia 26.04.2016 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa programów systemu informacji przestrzennej dla jednostek organizacyjnych LP”.
 • Zarządzenie nr 34 /2016 z dnia 03.06.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 13/2016 z dnia 26.04.2016 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa programów narzędziowych i innych dla jednostek organizacyjnych LP”.
 • Zarządzenie nr 33 /2016 z dnia 03.06.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 25/2016 z dnia 11.05.2016 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Rozbudowa Business Objects o możliwości przeprowadzenia analiz przestrzennych – postępowanie po unieważnieniu zamówienia”.
 • Zarządzenie nr 32 /2016 z dnia 03.06.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 27/2016 z dnia 25.05.2016 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Zakup licencji Oracle Standard Edition Two”.
 • Zarządzenie nr 31 /2016 z dnia 03.06.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 28/2016 z dnia 30.05.2016 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Utrzymanie i rozbudowa centralnego systemu LAS wraz z modyfikacjami, wsparciem dla użytkowników oraz rozszerzonym wsparciem dla oprogramowania Informix – zamówienie uzupełniające”
 • Zarządzenie nr 30 /2016 z dnia 03.06.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem  nr 29/2016 z dnia 01.06.2016 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Zakup szyny integracyjnej”.
 • Zarządzenie nr 29 /2016 z dnia 01.06.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn "Zakup szyny integracyjnej".
 • Zarządzenie nr 28 /2016 z dnia 30.05.2016 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 9/2016 z dnia 18.03.2016 do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Utrzymanie i rozbudowa centralnego systemu LAS wraz z modyfikacjami, wsparciem dla użytkowników oraz rozszerzonym wsparciem dla oprogramowania Informix – zamówienie uzupełniające”
 • Zarządzenie nr 27 /2016 z dnia 25.05.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn„ Zakup licencji Oracle Standard Edition Two”.
 • Zarządzenie nr 26 /2016 z dnia 13.05.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych
  z dnia 15 maja 2014 r.
 • Zarządzenie nr 25 /2016 z dnia 11.05.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Rozbudowa Business Objects o możliwości przeprowadzenia analiz przestrzennych – postępowanie po unieważnieniu zamówienia”.
 • Zarządzenie nr 24 /2016 z dnia 06.05.2016 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 9/2016 z dnia 18.03.2016 do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Utrzymanie i rozbudowa centralnego systemu LAS wraz z modyfikacjami, wsparciem dla użytkowników oraz rozszerzonym wsparciem dla oprogramowania Informix – zamówienie uzupełniające”
 • Zarządzenie nr 23 /2016 z dnia 29.04.2016 w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds.. Serwisu technicznego systemu informatycznego (wsparcie techniczne).
 • Zarządzenie nr 22 /2016 z dnia 29.04.2016 w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds..aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśniczego.
 • Zarządzenie nr 21 /2016 z dnia 29.04.2016 w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds..wdrożeń i rozwoju informatycznych narzędzi biznesowych Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 20 /2016 z dnia 29.04.2016 w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds..budowy, utrzzymania i rozwoju elektroniczego systemu sprzedaży drewna w Lasach Państwowych.
 • Zarządzenie nr 19 /2016 z dnia 29.04.2016 w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds.. Leśnej mapy numerycznej oraz oprogramowania urzędzeniowego Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 18 /2016 z dnia 29.04.2016 w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego ds..serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 17 /2016 z dnia 29.04.2016 w sprawie wprowadzenia planu finansowo - gospodarczego na rok 2016.
 • Zarządzenie nr 16 /2016 z dnia 29.04.2016 w sprawie zmiany Ragulaminu pracy w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 15 /2016 z dnia 29.04.2016 w sprawie zmiany Ragulaminu organizacyjnego w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 14 /2016 z dnia 29.04.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn "Zakup licencji na potrzeby systemu zabezpieczeń Check Point".
 • Zarządzenie nr 13 /2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Dostawa programów narzędziowych i innych dla jednostek organizacyjnych LP”.
 • Zarządzenie nr 12 /2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Dostawa programów systemu informacji przestrzennej dla jednostek organizacyjnych LP".
 • Zarządzenie nr 11 /2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa programów antywirusowych, zabezpieczających i antyspamowych dla jednostek organizacyjnych LP”.
 • Zarządzenie nr 10 /2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Rozbudowa systemu pamięci masowych w centrach przetwarzania danych PGL LP”.
 • Decyzja nr 5/2016 z dnia 22.04.2016 r. w sprawie powołania  Zespołu do Oszacowania Propozycji Ugodowej wykonawcy Pro-Holding pn. „Postępowanie ugodowe dotyczące realizacji umowy nr. OP-2710-30/U/11:  z dnia 23.04.2012 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a firmą Pro-Holding Sp. z o.o.”.
 • Decyzja nr 4/2016 z dnia 22.04.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do weryfikacji zgłoszeń i przydzielenia nagród w Quizie wiedzy o EZD zgodnie z Regulaminem quizu.
 • Zarządzenie nr 9/2016 z dnia 18.03.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Utrzymanie i rozbudowa centralnego systemu LAS wraz z modyfikacjami, wsparciem dla użytkowników oraz rozszerzonym wsparciem dla oprogramowania Informix – zamówienie uzupełniające”.
 • Zarządzenie nr 8/2016 z dnia 15.03.2016 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem nr 20/2014 z dnia 23.07.2014 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Rozwój oprogramowania Taksator".
 • Decyzja nr 3/2016 z dnia 25.02.2016 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego.
 • Zarządzenie nr 7/2016 z dnia 25.02.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn.: "Zakup bazy danych na potrzeby Portalu Korporacyjnego Lasów Państwowych"
 • Decyzja nr 2/2016 z dnia 23.02.2016 r. w sprawie zmiany składu członków Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. „Uruchomienie Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych Lasów Państwowych”.
 • Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 22.02.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Zakup usługi wsparcia producenta oraz usług programistycznych dla liferay portal”.
 • Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 17.02.2016 w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „ Usługi utrzymania, udostępniania i rozwoju systemu aukcyjnej sprzedaży drewna”
 • Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 17.02.2016 w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn„Utrzymanie i rozbudowa Biuletynu Informacji Publicznej LP”.
 • Zarządzenie nr 3/2016 z dnia 02.02.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Usługi utrzymania, udostępniania i rozwoju systemu aukcyjnej sprzedaży drewna".
 • Decyzja nr 1/2016 z dnia 18.01.2016 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. „Uruchomienie Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 07.01.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Zakup serewrów na potrzeby systemu zabezpieczeń CheckPoint".
 • Zarządzenie nr 1/2016 z dnia 07.01.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Usługa utrzymania oprogramowania Taksator, Taksator Plan Cięć, Taksator Plany Uproszczone".

  rok 2015:

 • Zarządzenie nr 47/2015 z dnia 28.12.2015 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku w Zakładzi Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 46/2015 z dnia 28.12.2015 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 45/2015 z dnia 09.11.2015  w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 36/2015 z dnia 17.09.2015 do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Rozbudowa Business Objects o możliwości przeprowadzenia analiz przestrzennych”.
 • Zarządzenie nr 44/2015 z dnia 05.11.2015  w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem 42/2015 z dnia 14.10.2015  do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Rozbudowa i wdrożenie Portalu Pracowniczego Lasów Państwowych”.
 • Zarządzenie nr 43/2015 z dnia 30.10.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Modernizacja Systemu Alarmu Pożarowego w siedzibie DGLP – zamówienie uzupełniające".
 • Zarządzenie nr 42/2015 z dnia 14.10.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Rozbudowa i wdrożenie Portalu Pracowniczego Lasów Państwowych”.
 • Zarządzenie nr 41/2015 z dnia 05.10.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Zakup programów antywirusowych, zabezpieczających i antyspamowych dla jednostek organizacyjnych LP - II półrocze - procedura po unieważnieniu postępowania”.
 • Zarządzenie nr 40/2015 z dnia 23.09.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Zakup programów narzędziowych i innych dla jednostek organizacyjnych LP - II półrocze”.
 • Zarządzenie nr 39/2015 z dnia 23.09.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Zakup programów systemu informacji przestrzennej dla jednostek organizacyjnych LP - II półrocze”.
 • Zarządzenie nr 38/2015 z dnia 23.09.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Zakup programów antywirusowych, zabezpieczających i antyspamowych dla jednostek organizacyjnych LP - II półrocze”.
 • Zarządzenie nr 37/2015 z dnia 18.09.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Serwis biblioteki Scalar wraz z dostawą napędów LTO 6”.
 • Zarządzenie nr 36/2015 z dnia 17.09.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Rozbudowa Business Objects o możliwości przeprowadzania analiz przestrzennych”.
 • Zarządzenie nr 35/2015 z dnia 17.09.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Wykonanie niezależnego węzła CO w siedzibie DGLP – procedura po unieważnieniu postępowania”.
 • Zarządzenie nr 34/2015 z dnia 15.09.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn  „Odnowienie wsparcia producenta dla oprogramowania VMware”.
 • Zarządzenie nr 33/2015 z dnia 15.09.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Odnowienie wsparcia producenta dla oprogramowania RedHat Enterprise Linux".
 • Zarządzenie nr 32/2015 z dnia 01.09.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn  „Rozbudowa środowiska bazodanowego Oracle”.
 • Zarządzenie nr 31/2015 z dnia 01.09.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Rozbudowa środowiska analityczno–raportowego SAP Business Objects”.
 • Zarządzenie nr 30/2015 z dnia 01.09.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Rozbudowa środowiska pamięci masowych EMC i środowiska serwerów kasetowych Lenovo”.
 • Zarządzenie nr 29/2015 z dnia 26.08.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Modernizacja Systemu Alarmu Pożarowego w siedzibie DGLP w Warszawie – zamówienie uzupełniające”.
 • Zarządzenie nr 28/2015 z dnia 26.08.2015 w sprawie  zmiany Zarządzenia Nr 16 Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych z dnia 15 maja 2014 r.
 • Zarządzenie nr 27/2015 z dnia 12.08.2015 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem 22/2015 z dnia 13.07.2015  do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn "Wykonanie niezależnego węzła cieplnego w siedzibie DGLP".
 • Zarządzenie nr 26/2015 z dnia 04.08.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Modernizacja serwerowni ZILP”.
 • Zarządzenie nr 25/2015 z dnia 04.08.2015 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem 7/2015 z dnia 13.03.2015  do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn." Dostawa kart kryptograficznych".
 • Zarządzenie nr 24/2015 z dnia 27.07.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania „Utrzymanie i rozwój oprogramowania wspierającego realizację Strategii LP- procedura po unieważnieniu postępowania".
 • Zarządzenie nr 23/2015 z dnia 22.07.2015 w sprawie wprowadzenia planu sprawdzeń w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 22/2015 z dnia 13.07.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Wykonanie niezależnego węzła cieplnego w siedzibie DGLP".
 • Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 10.07.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn.  " Zakup usługi serwisu urządzeń CISCO w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych - zamówienie uzupełniające".
 • Zarządzenie nr 20/2015 z dnia 02.07.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn.  „Utrzymanie i rozwój oprogramowania wspierającego realizację strategii Lasów Państwowych”.
 • Zarządzenie nr 19/2015 z dnia 09.06.2015 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem nr 20/2014 z dnia 23.07.2014 r do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Rozwój oprogramowania Taksator".
 • Zarządzenie nr 18/2015 z dnia 03.06.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Utrzymanie i rozbudowa Biuletynu Informacji Publicznej LP".
 • Zarządzenie nr 17/2015 z dnia 14.05.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Upgrade posiadanych przez Lasy Państwowe licencji Informix".
 • Zarządzenie nr 16/2015 z dnia 14.05.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Rozbudowa infrastruktury sprzętowej ZILP”
 • Zarządzenie nr 15/2015 z dnia 22.04.2015 w sprawie zmiany składu  Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem nr 10/2015 z dnia 02.04.2015 do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Zakup programów antywirusowych, zabezpieczających i antyspamowych dla jednostek organizacyjnych LP”.
 • Zarządzenie nr 14/2015 z dnia 17.04.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Serwis urządzeń IBM w Centrum Podstawowym Przetwarzania Danych LP, Centrum Zapasowym Przetwarzania Danych LP oraz Centrach Przetwarzania Danych regionalnych dyrekcji LP” – procedura  po unieważnieniu postępowania.
 • Zarządzenie nr 13/2015 z dnia 10.04.2015 w sprawie zmiany składu  komisji przetargowej, powołanej Zarządzeniem nr 12/2015 z dnia 02.04.2015 do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Zakup programów narzędziowych i innych dla jednostek organizacyjnych LP”.
 • Zarządzenie nr 12/2015 z dnia 02.04.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Zakup programów narzędziowych i innych dla jednostek organizacyjnych LP”.
 • Zarządzenie nr 11/2015 z dnia 02.04.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Zakup programów systemu informacji przestrzennej dla jednostek organizacyjnych LP”.
 • Zarządzenie nr 10/2015 z dnia 02.04.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn „Zakup programów antywirusowych, zabezpieczających i antyspamowych dla jednostek organizacyjnych LP”.
 • Zarządzenie nr 9/2015 z dnia 23.03.2015 w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad ewidencji czasu pracy pracowników w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych
 • Zarządzenie nr 8/2015 z dnia 17.03.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn." Zakup usługi serwisu drukarek - zamówienie uzupełniające".
 • Zarządzenie nr 7/2015 z dnia 17.03.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Dostawa kart kryptograficznych".
 • Zarządzenie nr 6/2015 z dnia 17.03.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Zakup licencji Microsoft dla jednostek organizacyjnych LP".
 • Zarządzenie nr 5/2015 z dnia 03.03.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Serwis urządzeń IBM w Centrum Podstawowym Przetwarzania Danych LP i Centrum Zapasowym Przetwarzania Danych LP".
 • Zarządzenie nr 4/2015 z dnia 23.02.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Zakup usługi wsparcia licencji Enhanced systemu Cisco Unified Communications Manager".
 • Decyzja nr 1/2015 z dnia 12.02.2015 r. w sprawie przydzielenia dostępu do danych zawartych w EZD PUW dla pracowników ZILP w podziale na pełnione funkcje.
 • Zarządzenie nr 3/2015 z dnia 04.02.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Modernizacja Systemu Alarmu Pożarowego w siedzibie DGLP w Warszawie"
 • Zarządzenie nr 2/2015 z dnia 07.01.2015 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 07.01.2015 w sprawie wprowadzenia w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych wyciągu z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz klasyfikacji prowadzonych spraw w podziale na prowadzone w postaci elektronicznej i papierowej w oparciu o symbol klasyfikacji JRWA.

 

Zarządzenia i decyzje Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych*:

  rok 2014:

 

 • Zarządzenie nr 40/2014 z dnia 31.12.2014 w sprawie wprowadzenia w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych elektronicznego systemu obiegu dokumentów EZD PUW.
 • Zarządzenie nr 39/2014 z dnia 30.12.2014 w sprawie zmiany skałdu komisji przetargowej, powołanej Zarządzeniem nr. 35/2014 z dnia 09.12.2014 do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn." Dostawa oprogramowania Microsoft na potrzeby jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 38/2014 z dnia 18.12.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Wykonanie systemu nagłośnienia w salach konferencyjnych DGLP w Warszawie".
 • Zarządzenie nr 37/2014 z dnia 11.12.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn." Modernizacja i rozbudowa lokalnej sieci komputerowej oraz systemu telefonii IP w ZILP" zamówienie uzupełniające w trybie z wolnej ręki.
 • Zarządzenie nr 36/2014 z dnia 11.12.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Usługa utrzymania, udostępniania i rozwoju systemu aukcyjnej sprzedaży drewna".
 • Zarządzenie nr 35/2014 z dnia 09.12.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn." Dostawa oprogramowania Microsoft na potrzeby jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 34/2014 z dnia 01.12.2014 w sprawie przeprowadzenia wyboru Przedstawiciela Pracowników w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 33/2014 z dnia 19.11.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn.„Zakup usługi serwisu urządzeń CISCO w jednostkach organizacyjnych LP na okres dwóch lat – zamówienie uzupełniające”.
 • Zarządzenie nr 32/2014 z dnia 12.11.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn.„Zakup oprogramowania narzędziowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych – II półrocze".
 • Zarządzenie nr 31/2014 z dnia 07.11.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Modernizacja telefonii IP Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 06.11.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn." Zakup komputerów przenośnych".
 • Zarządzenie nr 29/2014 z dnia 23.10.2014 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku w Zakładzi Informatyki Lasów Państwowych.
 • Decyzja nr 8/2014 z dnia 09.10.2014 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. "Rozbudowa aplikacji Zasoby".
 • Zarządzenie nr 28/2014 z dnia 07.10.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Zakup usługi serwisu drukarek w jednostkach organizacyjnych LP na okres dwóch lat".
 • Zarządzenie nr 27/2014 z dnia 02.10.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Zakup usługi serwisu urządzeń CISCO w jednostkach organizacyjnych LP na okres dwóch lat".
 • Zarządzenie nr 26/2014 z dnia 01.10.2014 w sprawie wprowadzenia w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych Regulaminu Zamówień Publicznych.
 • Zarządzenie nr 25/2014 z dnia 01.09.2014 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Zakładu Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 24/2014 z dnia 20.08.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Zakup oprogramowania użytkowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych - II półrocze".
 • Zarządzenie nr 23/2014 z dnia 20.08.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Zakup usługi utrzymania, udostępniania i rozwoju systemu aukcyjnej sprzedaży drewna".
 • Decyzja nr 7/2014 z dnia 08.08.2014 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. "Projektowanie, budowa i rozwój materiałów szkoleniowych za pomocą narzędzi e-learningowych".
 • Zarządzenie nr 22/2014 z dnia 29.07.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Modernizacja i rozbudowa lokalnej sieci komputerowej oraz systemu telefonii IP w ZILP".
 • Zarządzenie nr 21/2014 z dnia 24.07.2014 w sprawie wprowadzenia w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych elektronicznego Systemu Zarządzania Zadaniami Przacowników.
 • Zarządzenie nr 20/2014 z dnia 23.07.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Rozwój oprogramowania Taksator".
 • Zarządzenie nr 19/2014 z dnia 15.07.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Rozbudowa przestrzeni dyskowej".
 • Zarządzenie nr 18/2014 z dnia 10.06.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Rozbudowa systemu klimatyzacji w Centrum Zapasowym Przetwarzania Danych".
 • Zarządzenie nr 17/2014 z dnia 20.05.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn." Rozbudowa platformy szkoleń elektronicznych".
 • Zarządzenie nr 16/2014 z dnia 15.05.2014 w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Decyzja nr 6/2014 z dnia 29.04.2014 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn." Światy obiektów dla aplikacji Zasoby"
 • Zarządzenie nr 15/2014 z dnia 29.04.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn."Rozbudowa Portalu Pracowniczego Lasów Państwowych wraz ze wsparciem wdrożenia" - procedura po unieważnieniu postępowania.
 • Zarządzenie nr 14/2014 z dnia 01.04.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowcyh nr.5/2014 z dnia 03.02.2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn."Zakup usługi wsparcia producenta oraz usług programistycznych dla Liferay Portal".
 • Zarządzenie nr 13/2014 z dnia 21.03.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn."Serwis macierzy EMC".
 • Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 21.03.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowcyh nr.9/2014 z dnia 12.03.2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Serwis macierzy EMC i rozbudowa systemu kopii bezpieczeństwa".
 • Zarządzenie nr 11/2014 z dnia 18.03.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Rozszerzenie  łączy WAN i Internet w zapasowym Centrum Przetwarzania Danych LP - procedura po unieważnieniu postępowania".
 • Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 12.03.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Rozbudowa węzała telekomunikacyjnego Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 9/2014 z dnia 12.03.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Serwis macierzy EMC i rozbudowa systemu kopii bezpieczeństwa".
 • Zarządzenie nr 8/2014 z dnia 12.03.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Rozbudowa infrastruktury sprzętowo-programowej Zakładu Informatyki Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 7/2014 z dnia 18.02.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Zakup usługi utrzymania, udostępniania i rozwoju systemu aukcyjnej sprzedaży drewna".
 • Zarządzenie nr 6/2014 z dnia 14.02.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn." Zapewnienie rozszerzonej usługi wpsarcia dla oprogramowania BusinessObjectrs".
 • Decyzja nr 5/2014 z dnia 07.02.2014 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn." Przygotowanie zestawu materiałów pomocniczych dla użytkowników BusinessObjects".
 • Zarządzenie nr 5/2014 z dnia 03.02.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn."Zakup usługi wsparcia producenta oraz usług programistycznych dla Liferay Portal".
 • Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 28.01.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn."Zakup oprogramowania użytkowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 3/2014 z dnia 23.01.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Zakup komputerów przenośnych i urządzeń audiowizualnych" (procedura po unieważnieniu postępowania).
 • Zarządzenie nr 2/2014 z dnia 14.01.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Utrzymanie i rozbudowa systemu poczty elektronicznej Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 1/2014 z dnia 10.01.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Utrzymanie i rozbudowa centralnego systemu LAS wraz z modyfikacjami, wsparciem dla użytkowników oraz rozszerzonym wsparciem dla oprogramowania Informix".
 • Decyzja nr 1/2014 z dnia 13.01.2014 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. " Modyfikacje SZBM".
 • Decyzja nr 2/2014 z dnia 13.01.2014 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn."Migracja portalu internetowego ZILP do nowej szaty graficznej".
 • Decyzja nr 3/2014 z dnia 13.01.2014 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn."Światy obiektów dla aplikacji Zasoby".
 • Decyzja nr 4/2014 z dnia 13.01.2014 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn."System zarządzania zadaniami pracowników ZILP".

   rok 2013:

 • Zarządzenie nr 37/2013 z dnia 20.12.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na " Zakup komputerów przenośnych i urządzeń audiowizualnych".
 • Zarządzenie nr 36/2013 z dnia 19.12.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na " Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Zakład Informatyki Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 35/2013 z dnia 27.11.2013 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majatku w Zakładzi Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 34/2013 z dnia 26.11.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na " Zakup komputerów przenośnych i urządzeń audiowizualnych".
 • Zarządzenie nr 33/2013 z dnia 26.11.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na " Dostosowanie aplikacji KCIK do nowych protokołów transmicji danych".
 • Zarządzenie nr 32/2013 z dnia 19.11.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na " Rozszerzenie przepustowości łącz VAN i Internet w zapasowym Centrum Przetwarzania Danych Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 31/2013 z dnia 19.11.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych nr 24/2013 z dnia 09.08.2013 roku w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Wykonanie i utrzymanie Portalu Pracowniczego Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 30/2013 z dnia 17.10.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na "Zakup macierzy dyskowej na potrzeby Zakładu Informatyki Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 29/2013 z dnia 04.10.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na " Rozbudowę infrastruktury Centrum Przetwarzania Danych Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 28/2013 z dnia 04.10.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na " Zapewnienie usługi wsparcia dla oprogramowania CheckPoint".
 • Zarządzenie nr 27/2013 z dnia 04.10.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na " Zapewnienie usługi wsparcia dla oprogramowania VMware".
 • Zarządzenie nr 26/2013 z dnia 01.10.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na " Zakup drukarki do kart kryptograficznych".
 • Zarządzenie nr 25/2013 z dnia 11.09.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na " Zapewnienie rozszerzonej usługi wsparcia dla oprogramowania Business Objects".
 • Zarządzenie nr 24/2013 z dnia 09.08.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na " Wykonanie i utrzymanie Portalu Pracowniczego Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 23/2013 z dnia 08.08.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na " Zakup oprogramowania użytkowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 22/2013 z dnia 07.08.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Zamówienie uzupełniające na serwis urządzenia Cisco w RDLP Szczecinek".
 • Decyzja nr 4/2013 z dnia 06.08.2013 r. w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki na serwis routera Cisco 3825.
 • Decyzja nr 3/2013 z dnia 01.07.2013 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. " Budowa i wdrożenie w LP Portalu Interpretacji Podatkowych i Prawnych (PIPIP)".
 • Decyzja nr 2/2013 z dnia 01.07.2013 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. " Przejęcie wiedzy o PLD przez właściwe komórki organizacyjne Zakładu".
 • Zarządzenie nr 21/2013 z dnia 01.07.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na " Modernizację pomieszczenia do celów pomieszczenia IT w budynku Lasów Państwowych w Sękocinie Starym".
 • Zarządzenie nr 20/2013 z dnia 01.07.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na " Konserwację i rozwój oprogramowaia Taksator, Taksator Plan Cięć i Taksator Plany Uproszczone".
 • Zarządzenie nr 19/2013 z dnia 27.06.2013 w sprawie zmiany obiegu dokumentów w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 18/2013 z dnia 27.06.2013 w sprawie zmiany regulaminu pracy w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 17/2013 z dnia 27.06.2013 w sprawie zmiany regulaminu kontroli wewnętrznej w Zakładzi Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 16/2013 z dnia 27.06.2013 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Zakładu Informatyki Lasów Państwowych.
 • Zarządzenie nr 15/2013 z dnia 12.06.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych nr 13/2013 z dnia 29.05.2013 roku w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury klucza publicznego (PKI) Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 14/2013 z dnia 12.06.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych nr 12/2013 z dnia 29.05.2013 roku w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. " Utrzymanie i rozbudowa systemu poczty elektronicznej Lasów Państwowych".
 • Zarządzenie nr 13/2013 z dnia 29.05.2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury klucza publicznego (PKI) Lasów Państwowych"
 • Zarządzenie nr 12/2013 z dnia 29.05.2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. "Utrzymanie i rozbudowa systemu poczty elektronicznej Lasów Państwowych"
 • Zarządzenie nr 11/2013 z dnia 20.05.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych nr 5/2013 z dnia 21.03.2013 w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na "Utrzymanie i rozbudowa serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych " - procedura po unieważnieniu postępowania.
 • Zarządzenie nr 10/2013 z dnia 16.04.2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na "Dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń biurowych"
 • Zarządzenie nr 9/2013 z dnia 11.04.2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na "Zakup usługi utrzymania, udostępniania i rozwoju systemu aukcyjnej sprzedaży drewna"
 • Zarządzenie nr 8/2013 z dnia 25.03.2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na "Rozszerzenie posiadanych licencji Cisco Unified Call Manager"
 • Zarządzenie nr 7/2013 z dnia 25.03.2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na "Zakup oprogramowania użytkowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych"
 • Zarządzenie nr 6/2013 z dnia 22.03.2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na  "Zakup komputerów przenośnych i monitorów"
 • Zarządzenie nr 5/2013 z dnia 21.03.2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na "Utrzymanie i rozbudowa serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych"
 • Zarządzenie nr 4/2013 z dnia 05.03.2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na "Usługa wsparcia dla środowiska Microsoft Active Directory"
 • Zarządzenie nr 3/2013 z dnia 28.02.2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na "Rozszerzenie posiadanych przez Lasy Państwowe licencji Informix 4GL"
 • Zarządzenie nr 2/2013 z dnia 18.02.2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na ''Serwis urządzeń Centrów Przetwarzania Danych DGLP i biur rdLP wraz z wymianą napędów taśmowych w Centrum Przetwarzania Danych DGLP"
 • Zarządzenie nr 1/2013 z dnia 02.01.2013 w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. "Zakup usługi udostępnienia, utrzymania i rozwoju systemu aukcyjnej sprzedaży e-Drewno "
 • Decyzja nr 1/2013 z dnia 02.01.2013 r. w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki na zakup usługi udostępnienia, utrzymania i rozwoju systemu aukcyjnej sprzedaży e-Drewno

   rok 2012:

         Wykaz aktów normatywnych - stan na 31.12.2012  pobierz

   rok 2011:

         Wykaz aktów normatywnych - stan na 31.12.2011  pobierz

   rok 2010:

         Wykaz aktów normatywnych - stan na 31.12.2010  pobierz

   rok 2009:

         Wykaz aktów normatywnych - stan na 31.12.2009  pobierz  

* Zarządzenia dostępne na wniosek.

Pliki do pobrania:
       Wniosek o udostępnienie informacji publicznej [32 KB] pobierz
       Wniosek o udostępnienie informacji publicznej [64 KB] pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Zakładu Informatyki Lasów Państwowych mgr inż. Piotr Smiatacz
Data modyfikacji: 2018/03/28 13:40:34
Redaktor zatwierdzający: Piotr Smiatacz
Wprowadzający: Dorota Żurek