Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego

szukaj >
>> Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.
Informacje dotyczące postępowań wszczętych przed wprowadzeniem nowego systemu publikacji dostępne są pod dotychczasowym adresem www.zilp.lasy.gov.pl/z/test01/foldprzetargi/

Zakład Informatyki Lasów Państwowych prowadzi postępowania przetargowe na potrzeby własne oraz w imieniu i na rzecz innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa rejestratorów z systemem Android: DZ.270.124.2017
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/08/28
więcej...
Dostarczenie oraz wdrożenie urządzeń sieciowych dla Centrów Przetwarzania Danych LP: DZ.270.106.2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/09/08
więcej...
Rozbudowa środowiska pamięci masowych: DZ.270.81.2016
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/09/05
więcej...
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017, zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/12/31 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
DIALOG TECHNICZNY - Zakup i dostawa urządzeń DWDM dla Centrów Przetwarzania Danych LP: DZ.270.107.2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/08/11
więcej...
Zakup oprogramowania Enterprise Architect: DZ.270.6.2017
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/08/09
więcej...
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa i uruchomienie systemu kontroli dostępu w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych: DZ.270.100.2017
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/07/27
więcej...
Modyfikacja systemu RCP oraz objęcie systemu serwisem na okres 24 miesięcy: DZ.270.98.2017
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/07/24
więcej...
Aktualizacja i serwis Microsoft CA z infrastrukturą klucza publicznego ActivIdentity AAA, ActivIdentity Card Managment System - CMS - postępowanie po unieważnieniu procedury: DZ.270.115.2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/08/03
więcej...
Zapytanie ofertowe - Dostawa zestawów komputerowych na potrzeby ZILP - procedura powtórzona: DZ.270.101.2017
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/07/13
więcej...
Wsparcie utrzymania oprogramowania IBM Informix: DZ.270.84.2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/07/31 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Usługi utrzymania, udostępniania i rozwoju systemu aukcyjnej sprzedaży drewna: DZ.270.92.2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/07/10 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Zapytanie ofertowe - Dostawa zestawów komputerowych na potrzeby ZILP: DZ.270.101.2017
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/06/14
więcej...
'Aktualizacja i serwis Microsoft CA z infrastrukturą klucza publicznego ActivIdentity AAA, ActivIdentity Card Managment System - CMS' - postępowanie po unieważnieniu procedury: DZ.270.87.2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/06/09
więcej...
Odnowienie usługi wparcia producenta oprogramowania Liferay Portal na okres 24 miesięcy: DZ.270.65.2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/06/05
więcej...
ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługi wykonania projektu technicznego Microsoft Exchange:DZ.270.76.2017
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/05/17
więcej...
Usługi serwisu urządzeń IBM/Lenovo w centrach przetwarzania danych PGL LP oraz biurach RDLP: DZ.270.69.2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/04/24
więcej...
Dostawa programów antywirusowych, zabezpieczających i antyspamowych dla jednostek organizacyjnych LP: DZ.270.55.2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/05/18 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Serwis urządzeń CISCO dla jednostek PGL LP - procedura po unieważnieniu: DZ.270.29.2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/04/18
więcej...
Zakup usługi rozszerzonego wsparcia dla oprogramowania Business Objects: DZ.270.200.2016
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/04/07
więcej...
Wymiana infrastruktury serwerowej bazy Informix - postępowanie po zakończeniu dialogu technicznego: DZ.270.122.2016
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/05/15 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Zakup usługi rozszerzonego wsparcia dla oprogramowania Informix: DZ.270.201.2016
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/03/24
więcej...
Aktualizacja i serwis Microsoft CA z infrastrukturą klucza publicznego ActivIdentity AAA, ActivIdentity Card Managment System - CMS: DZ.270.166.2016
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/04/05 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Zakup produktów informatycznych w celu umożliwienia realizacji projektu Nowe Oprogramowanie Taksator: DZ.270.189.2016
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/01/02
więcej...
Serwis urządzeń Centrów Przetwarzania Danych DGLP i biur rdLP wraz z wymianą napędów taśmowych w Centrum Przetwarzania Danych DGLP
przetarg nieograniczony, data składania: 2013/03/08 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Zakładu Informatyki Lasów Państwowych mgr inż. Piotr Smiatacz
Data modyfikacji: 2009/10/27 10:55:00
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: