Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego

szukaj >
>> Zakład Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.
Informacje dotyczące postępowań wszczętych przed wprowadzeniem nowego systemu publikacji dostępne są pod dotychczasowym adresem www.zilp.lasy.gov.pl/z/test01/foldprzetargi/

Zakład Informatyki Lasów Państwowych prowadzi postępowania przetargowe na potrzeby własne oraz w imieniu i na rzecz innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Zakup usługi utrzymania i rozwoju systemów Taksator i Taksator Plan Cięć: DZ.270.67.2018
zamówienie z wolnej ręki
więcej...
Odnowienie wsparcia dla licencji Informix Advanced Enterprise na okres do 31.03.2019: DZ.270.59.2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/04/11 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Zakup i dostawa urządzeń DWDM dla Centrów Przetwarzania Danych LP: DZ.270.107.2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/04/04 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
ZAPYTANIE OFERTOWE -Zakup licencji oprogramowania Atlassian Confluence DZ.270.167.2017
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/02/27
więcej...
Zakup oprogramowania ArcGIS na potrzeby projektu LeśnikPlus: DZ.270.39.2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/03/19 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Zakup licencji na konta poczty elektronicznej oraz wsparcia na system operacyjny Solaris 10: DZ.270.8.2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/03/06
więcej...
Dostawa programów narzędziowych i innych dla jednostek organizacyjnych LP: DZ.271.22.2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/03/21
więcej...
Rozbudowa urządzeń w istniejącym środowisku serwerów Cisco UCS wraz z usługą wsparcia na okres 36 miesięcy: DZ.270.180.2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/02/14
więcej...
Zakup usługi rozszerzonego wsparcia dla oprogramowania Informix: DZ.270.176.2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/01/23
więcej...
DIALOG TECHNICZNY - Przebudowa hurtowni w oparciu o szynę integracji danych (wdrożenie narzędzi ETL): DZ.270.182.2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/01/08
więcej...
Dostawa serwerów dla środowiska Check Point: DZ.270.162.2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/12/29 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Rozbudowa i przedłużenie wsparcia technicznego dla środowiska Check Point: DZ.270.157.2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/12/20
więcej...
Odnowienie licencji na systemy Red Hat Enterprise Linux: DZ.270.151.2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/12/05
więcej...
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup wkładek światłowodowych dla przełączników Cisco: DZ.270.161.2017
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/11/29
więcej...
Utrzymanie i rozwój Systemu LAS - procedura po unieważnieniu postępowania: DZ.270.158.2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/01/25 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług telefonii komórkowej w tym transmisji danych, oraz dostawa telefonów, routera i modemów na okres 24 miesięcy: DZ.270.131.2017
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/11/29 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa sprzętu komputerowego: DZ.270.155.2017
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/11/20
więcej...
Utrzymanie i rozwój oprogramowania wspierającego realizację przedsięwzięć rozwojowych: DZ.270.89.2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/11/10
więcej...
Utrzymanie i rozwój Systemu LAS: DZ.270.202.2016
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/10/25
więcej...
Zakup usługi wsparcia licencji Enhanced systemu Cisco Unified Communications Manager: DZ.270.21.2015
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/11/03
więcej...
Serwis infrastruktury serwerowni Centrum Podstawowego Przetwarzania Danych LP przez okres 45 miesięcy: DZ.270.108.2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/09/20
więcej...
Wsparcie utrzymania oprogramowania IBM Informix - postępowanie po unieważnieniu procedury: DZ.270.126.2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/09/21 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Dostarczenie oraz wdrożenie urządzeń sieciowych dla Centrów Przetwarzania Danych LP: DZ.270.106.2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/09/08
więcej...
Rozbudowa środowiska pamięci masowych: DZ.270.81.2016
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/10/04 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Aktualizacja i serwis Microsoft CA z infrastrukturą klucza publicznego ActivIdentity AAA, ActivIdentity Card Managment System - CMS - postępowanie po unieważnieniu procedury: DZ.270.115.2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/08/03
więcej...
Wymiana infrastruktury serwerowej bazy Informix - postępowanie po zakończeniu dialogu technicznego: DZ.270.122.2016
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/05/15 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Serwis urządzeń Centrów Przetwarzania Danych DGLP i biur rdLP wraz z wymianą napędów taśmowych w Centrum Przetwarzania Danych DGLP
przetarg nieograniczony, data składania: 2013/03/08 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor Zakładu Informatyki Lasów Państwowych mgr inż. Piotr Smiatacz
Data modyfikacji: 2009/10/27 10:55:00
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: