Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Państwowe Gospodarstwo Leśne
LASY PAŃSTWOWE

szukaj >
>> Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE >> Informacja o kontrolach >> Wnioski po kontroli umów kupna-sprzedaży drewna

bip_logo_pl
odstep
Wnioski po kontroli umów kupna-sprzedaży drewna

Warszawa, dn. 8 maja 2007 r.
GI-0941-1/07

Wyniki kontroli problemowej przeprowadzonej przez Inspekcję LP w lutym br., w zakresie zawartych w IV kw. 2006 r. aneksów do umów kupna-sprzedaży drewna w wybranych jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych zobowiązują do sformułowania następujących wniosków pod adresem RDLP:
  1. Wdrożyć zasadę podpisywaniem umów w taki sposób, aby uniemożliwiło to podmianę kartek umowy przez którąkolwiek ze stron ją zawierających (np. parafowanie kolejnych stron podpisywanych dokumentów).
  2. Obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedawania drewna kontrahentom posiadającym należności przeterminowane.
  3. Należności przeterminowane objęte sądowym postępowaniem układowym oraz należności przeterminowane objęte innymi postępowaniami układowymi pozostają nadal należnościami przeterminowanymi i bezwzględnie muszą być wykazywane w sprawozdawczości w grupie należności przeterminowanych.
  4. Niezbędne jest przeprowadzenie kontroli zawartych umów i dokumentacji związanej z kupnem-sprzedażą drewna w nadzorowanych jednostkach pod kątem staranności i poprawności sporządzania, gromadzenia i przechowywania.
  5. Konieczne jest nasilenie nadzoru nad sprawami związanymi ze sprzedażą drewna w jednostkach podległych.

Osoba odpowiedzialna za treść: Sławomir Trzaskowski - dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych
Data modyfikacji: 2007/05/09 15:10:14
Redaktor zatwierdzający: Marek Matecki
Wprowadzający: Marek Matecki