Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Ośrodek Kultury Leśnej

szukaj >
>> Ośrodek Kultury Leśnej

bip_logo_pl
odstep
Adres:
Działyńskich 2
63-322 Gołuchów

tel: 062 7615046
fax: 062 7615045
www: okl.lasy.gov.pl
e-mail: okl.goluchow@okl.lasy.gov.pl

Dyrektor:
dr inż. Benedykt Roźmiarek

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie jest jednostką szczególną Lasów Państwowych o zasięgu ogólnokrajowym, podległą bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych w Warszawie. Funkcjonuje na terenie dziewiętnastowiecznego zespołu zamkowo-parkowego, w którego skład wchodzą liczne obiekty zabytkowe.

          Do zadań Ośrodka Kultury Leśnej należy:

 • działalność w zakresie ochrony dziedzictwa leśnictwa polskiego poprzez prowadzenie Muzeum Leśnictwa, pielęgnację i ochronę zabytkowego zespołu zamkowo-parkowego oraz rewaloryzację Parku - Arboretum,
 • zarządzanie zasobami informacyjnymi odnoszącymi się do wiedzy historycznej o organizacji i funkcjonowaniu Lasów Państwowych, technice i technologii, a także kulturze leśnej,
 • prowadzenie ciągłej kampanii mającej na celu bezpośrednią edukację leśną społeczeństwa,
 • sprawowanie mecenatu  nad  twórczością artystyczną leśników oraz twórców,  których dzieła są inspirowane lasem i leśnictwem,
 • współpraca,   wymiana doświadczeń z uczelniami i szkołami, stowarzyszeniami i  organizacjami  społecznymi, parkami narodowymi   i krajo-
  brazowymi, arboretami i ogrodami botanicznymi, muzeami w kraju i za granicą.
 • Logo Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie Siedziba administracji Ośrodka Kultury Leśnej "KASA"

  Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor OKL dr inż. Benedykt Roźmiarek
  Data modyfikacji: 2013/11/13 08:03:16
  Redaktor zatwierdzający: Adam Kozyra
  Wprowadzający: Adam Kozyra