Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwo Głęboki Bród

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwo Głęboki Bród >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

Nadleśnictwo Głęboki Bród

Głęboki Bród 4

16-506 Giby

tel. (87) 5165 203; fax. (87) 5165 231

Imię i nazwisko Stanowisko  Nr telefonu 
Tomasz Michał Gałęzia  Nadleśniczy  (87) 516 52 03
Grzegorz Myszczyński Zastępca Nadleśniczego  (87) 516 52 03
Grzegorz Jasnoch Inżynier Nadzoru  609 450 342

 

 

Imię i nazwisko Dział, Stanowisko Dział, zadania Nr tel. wew. adres e-mail Nr pokoju
Sekretariat  - telefon: (87) 5165 203; fax: (87) 5165 231

11

glebokibrod@bialystok.lasy.gov.pl 4
Dzial Gospodarki Leśnej ZG)
Grzegorz Myszczyński Z, Z-ca N-czego Prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, organizacją i nadzorem prac w zakresie: nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych. Wykonanie wykazów powierzchni leśnych wyłączonych z użytkowania. 15 grzegorz.myszczynski@bialystok.lasy.gov.pl 3
Paweł Sawastynowicz ZG, spec. SL ds. użytkowania lasu i marketingu 13 p.sawastynowicz@bialystok.lasy.gov.pl 6
Edyta Jadeszko ZG, spec. SL ds. hodowli i ochrony lasu 13 edyta.jadeszko@bialystok.lasy.gov.pl 6
Magdalena Rydzewska ZG, spec. SL ds. hodowli i ochrony lasu 13 magdalena.rydzewska@bialystok.lasy.gov.pl 6
Joanna Hołubowicz ZG, spec. SL ds. ochrony przyrody i edukacji leśnej 

Prowadzenie spraw z ochrony przyrody i edukacji leśnej; Certyfikacji 

13

joanna.holubowicz@bialystok.lasy.gov.pl

6

Daniel Skindzier ZG, spec. SL ds. stanu posiadania

Prowadzenie spraw ze stanem posiadania i ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu

18

 daniel.skindzier@bialystok.lasy.gov.pl      11
Dział Finansowo-Księgowy (KF)
Renata Czokajło K, Główna Księgowa zapewnienie bieżącej, pełnej i poprawnej ewidencji zdarzeń gospodarczo-ekonomicznych w Nadleśnictwie, egzekwowanie należności oraz regulowanie zobowiązań 25 r.czokajlo@bialystok.lasy.gov.pl 5
Krystyna Sztabińska KF, Starszy referent 14 k.sztabinska@bialystok.lasy.gov.pl 9
Nina Myszczyńska KF, Spec. ds. płac 14 n.myszczynska@bialystok.lasy.gov.pl 9
Barbara Masłowska KF, Księgowa 14 b.maslowska@bialystok.lasy.gov.pl 9
Dział Administracyjno-Gospodarczy (SA)
 Aneta Szruba S, Sekretarz N-ctwa 

prowadzenie całokształtu spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, zamówień publicznych oraz prowadzenie spraw inwestycyjno-remontowych.

prowadzenie transportu wewnętrznego, ochrony przeciwpożarowej lasu oraz sprawy bhp

17  aneta.szruba@bialystok.lasy.gov.pl
Andrzej Romanowski SA, Spec. ds budownictwa   19 a.romanowski@bialystok.lasy.gov.pl 12
Andrzej Maliszewski SA, Spec. ds. transport. ppoż., bhp   19 a.maliszewski@bialystok.lasy.gov.pl 12
Ewa Maciejunas SA, Sekretarka  Prowadzenie sekretariatu i biblioteki

11

e.maciejunas@bialystok.lasy.gov.pl

4

Stanowiska pracy
Grzegorz Jasnoch NN - ds. kontroli - Inżynier Nadzoru sprawuje kontrolę funkcjonalną prawidłowości wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie 15  g.jasnoch@bialystok.lasy.gov.pl 3
Marian Milewski NK- stanowisko ds. pracowniczych - specjalista prowadzi sprawy kadrowe, socjalne, składnicę akt, rejestr skarg i wniosków 18 m.milewski@bialystok.lasy.gov.pl 11
Kazimierz Jurczewski NS - Komendant posterunku straży leśnej, jednocześnie prowadzący sprawy obronności i ochrony informacji niejawnych prowadzi analizę stanu zagrożenia szkodnictwem leśnym, zapobiega oraz zwalcza przestępstwa i wykroczenia w zakresie szkodnictwa leśnego, prowadzi sprawy niejawne, sprawy wiązane z zakresem obronności 12 k.jurczewski@bialystok.lasy.gov.pl 8
 Stanisław Sienkiewicz NS - Strażnik Leśny 12  s.sienkiewicz@bialystok.lasy.gov.pl 8
Rafał Winkiewicz NS- Strażnik Leśny  

12

r.winkiewicz@bialystok.lasy.gov.pl

8

Dorota Ławreszuk NEU - koordynator projektów unijnych

prowadzi całokształt prac  związanych z prowadzeniem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej"

22

d.lawreszuk@bialystok.lasy.gov.pl 10

    

 

 

Leśnictwo Imię i nazwisko leśniczego Adres Nr telefonu
Chylinki Wojciech Sztabiński Głęboki Bród 1A (87) 516 52 37
16-506 Giby 607 622 604
Ostęp Radosław Surażyński Frącki 16 (87) 5161267
16-506 Giby 609 450 171
Pogorzelec Witold Bober Gulbin 1 (87) 516 54 59
16-506 Giby 609 450 161
Wierśnie Marek Jadeszko Wierśnie 16 (87) 516 52 24
16-506 Giby 609 298 239
Gulbin Cezary Dziemian Gulbin 8A (87) 516 52 91
16-506 Giby 609 450 151
Monkinie Lucyna Dziemian Sarnetki 4A (87) 641 01 13
16-506 Giby 609 096 406
Leśnictwo szkółkarskie Jacek Jakubowicz Tartaczysko 15 (87) 516 52 91
16-506 Giby 609 229 244
Leśnictwo łowieckie Bartosz Jędraszak Gulbin 8A 609 229 245
16-506 Giby  

 

 

 

                                                                                                                              

 

Informacje pozostałe:

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z 3.10.2008r

(Dz. U. 2016, poz. 353 z dnia 16-03-2016r)

Joanna Hołubowicz

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji na podstawie Ustawy o dostępnie do informacji publicznej 

z 6-09-2001r (Dz. U. 2016, poz. 1764 z dnia 26-10-2016r)

Marian Milewski

Doradcy leśni uprawnieni do doradzania w ramach działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zatrudnieni w Nadleśnictwie Głęboki Bród

Radosław Surażyński

Edyta Jadeszko

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Gałęzia - Nadleśniczy Nadleśnictwa Głęboki Bród
Data modyfikacji: 2018/10/29 10:35:01
Redaktor zatwierdzający: Marian Milewski
Wprowadzający: Marian Milewski