Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwo Głęboki Bród

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwo Głęboki Bród >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

 

Pliki do pobrania:
      neu.270.16.2018_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pobierz
      neu.270.17.2018_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pobierz
      neu.270.17.2018_ogloszenie_wynikow_przetargu.pdf pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Głęboki Bród w latach 2019 - 2020.
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/11/22
więcej...
Usługi organizacji pikniku przyrodniczego poświęconego głuszcowi w ramach projektu "Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 oś priorytetowa II.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/10/18
więcej...
Dostawa owoców i owsa w ramach projektu "Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 oś priorytetowa II.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/10/22
więcej...
Usługa kontroli codziennej pułapek żywołownych na jastrzębie i odłowu jastrzębi na obszarze wsiedlania głuszców oraz ich przetransportowania na odległość ponad 100 km w ramach projektu "Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 oś priorytetowa II.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/09/28
więcej...
Usługa kontroli codziennej pułapek żywołownych na jastrzębie i odłowu jastrzębi na obszarze wsiedlania głuszców oraz ich przetransportowania na odległość ponad 100 km w ramach projektu "Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 oś priorytetowa II.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/09/18
więcej...
Przebudowa drogi leśnej nr 01/04/01 w leśnictwie Pogorzelec, gmina Giby, powiat sejneński, województwo podlaskie, nr działek: 319/13, 318, 317, 341, 341/1, 339/1, obręb ewidencyjny Głęboki Bród.
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/09/21
więcej...
Usługa opieki nad głuszcami (Tetrao urogallus) i dozoru nad Ośrodkiem Hodowli Zachowawczej Głuszców, przeprowadzenia procesu lęgowego głuszców, dozoru nad powierzchniami adaptacyjnymi i opieki nad głuszcami w okresie wsiedleń, realizowana w ramach projektu "Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 oś priorytetowa II
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/08/13
więcej...
'Badanie sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Głęboki Bród za rok 2018, z zagwarantowaniem jakości wykonanej usługi, wynikającej z Krajowych Standardów Rewizji Finansowej, wprowadzonych Uchwałą Nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r., z późniejszymi zmianami, w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej.'
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/07/23
więcej...
Usługa przygotowania dokumentacji przetargowej i świadczenia konsultacji w zakresie prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pt. 'Budowę woliery hodowlanej w leśnictwie Chylinki' w ramach projektu 'Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in-situ i ex-situ w Puszczy Augustowskiej', dofinansowanego w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/07/06
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Gałęzia - Nadleśniczy Nadleśnictwa Głęboki Bród
Data modyfikacji: 2018/10/26 11:51:32
Redaktor zatwierdzający: Marian Milewski
Wprowadzający: Marian Milewski