Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwo Maskulińskie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwo Maskulińskie >> Plan urządzenia lasu >> Część opisowa Planu Urządzenia Lasu

bip_logo_pl
odstep
Część opisowa Planu Urządzenia Lasu

Udostępnianie szczegółowych danych zawartych w planie urządzania lasu odbywa się na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008r. (Dz.U. 119 poz 1227), na wniosek instytucji, firm komercyjnych lub osób prywatnych.

Pliki do pobrania:
      Elaborat Nadleśnictwa Maskulińskie na lata 2014-2024 pobierz
      Program Ochrony Przyrody (.pdf) pobierz
      Prognoza OOŚ(.pdf) pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji (.doc) pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji (.pdf) pobierz
      Opłaty za udzielanie informacji o środowisku pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Czaporowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Maskulińskie
Data modyfikacji: 2015/07/14 08:37:57
Redaktor zatwierdzający: Michał Sitarz
Wprowadzający: Michał Sitarz