Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwo Rudka

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwo Rudka >> Plan urządzenia lasu >> Część opisowa Planu Urządzenia Lasu

bip_logo_pl
odstep
Część opisowa Planu Urządzenia Lasu

Granice zasięgu Nadleśnictwa Rudka

Plan Urządzenia Lasu to podstawowy dokument zawierający:

  1. Ogólną charakterystykę lasów i gruntów przeznaczonych do zalesień oraz pozostałych gruntów i nieruchomości będących w zarządzie Nadleśnictwa.
  2. Wyniki analizy gospodarki leśnej w minionym okresie.
  3. Opis przyjetych zasad określenia zadań gospodarczych dla Nadleśnictwa.
  4. Opisanie i zestawienie zadań wynikających z Planu Urządzenia Lasu.
  5. Program ochrony przyrody.
  6. Prognozę stanu zasobów drzewnych na koniec okresu gospodarczego.
  7. Podsumowanie prac urządzeniowych.
  8. Załączniki.
  9. Tabela i wykazy instrukcyjne.

Osobą odpowiedzialną za udostępnianie danych o środowisku jest Hieronima Buniowska tel.:(85) 730-58-09.

W celu uzyskania dostepnych informacji zawartych w Planie Urządzenia Lasu należy złożyć wniosek umieszczony w załączniku.

 

 

 

Pliki do pobrania:
      Słowniczek do Planu Urzadzenia Lasu pobierz
      wniosek pobierz
      wniosek pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Grzegorz Marek Godlewski Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudka
Data modyfikacji: 2018/06/04 14:44:20
Redaktor zatwierdzający: Katarzyna Tyborowska
Wprowadzający: Katarzyna Tyborowska