Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwo Waliły

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwo Waliły >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Waliły na lata 2019-2020
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/11/22
więcej...
Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe - utrzymanie poletek żerowych - orka zimowa - postępowanie II
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/11/16
więcej...
Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe - utrzymanie poletek żerowych - orka zimowa
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/11/05
więcej...
Przetarg ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Waliły postępowanie II
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/11/05
więcej...
Inwentaryzacja linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia zlokalizowanych na gruntach znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Waliły
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/10/12
więcej...
Palenie w piecach kotłowni w sezonie 2018-2019
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/10/03
więcej...
Aktualizacja użytków i gleboznawczej klasyfikacji gruntów Nadleśnictwa Waliły w roku 2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/08/31
więcej...
Przetarg ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Waliły
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/09/17
więcej...
Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe na lata 2018-2020
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/08/16
więcej...
Budowa wiatki osady leśnej Wiejki - postępowanie III
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/08/14
więcej...
Remont elewacji i podmurówki budynku mieszkalnego pod filarami, ul. Białostocka 5
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/08/03
więcej...
Wykonanie otoczenia mogiły Powstańców w Leśnictwie Radunin
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/07/26
więcej...
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pracy biura nadleśnictwa w 2018 roku
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/07/23
więcej...
Remont - malowanie pomieszczeń biura nadleśnictwa, wraz z malowaniem stolarki okiennej
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/07/26
więcej...
Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce - wykaszanie innych terenów otwartych
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/07/18
więcej...
Wznowienie punktów granicznych z wytyczeniem granic i wycięciem wizur wzdłuż tych granic w części działek znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Waliły
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/07/09
więcej...
Modernizacja wiaty Szkółki Lipnik - postępowanie III
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/07/17
więcej...
Budowa wiatki osady leśnej Wiejki - postępowanie II
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/07/17
więcej...
Remont pomieszczeń leśniczówki Radunin - Wyżary postępowanie III
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/07/16
więcej...
Badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/07/10
więcej...
Remont - malowanie pomieszczeń biura nadleśnictwa
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/06/29
więcej...
Remont elewacji i podmurówki budynku mieszkalnego pod filarami
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/06/29
więcej...
Budowa wiatki osady leśnej Wiejki
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/06/25
więcej...
Remont pomieszczeń leśniczówki Radunin - Wyżary - postępowanie powtórzone
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/06/21
więcej...
Modernizacja wiaty Szkółki Lipnik - postępowanie powtórzone
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/06/21
więcej...
Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce - wykaszanie innych terenów otwartych
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/06/13
więcej...
Wykoszenie łąk wraz ze zbiorem biomasy na terenie Nadleśnictwa Waliły w roku 2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/06/12
więcej...
Modernizacja ścieżki edukacyjnej w Szkółce Lipnik - postępowanie powtórzone
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/06/06
więcej...
Remont pomieszczeń leśniczówki Radunin - Wyżary
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/06/04
więcej...
Modernizacja wiaty Szkółki Lipnik
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/05/25
więcej...
Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe - koszenie łąk
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/04/17
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Waliły mgr inż. Krzysztof Bozik
Data modyfikacji: 2017/05/25 07:56:25
Redaktor zatwierdzający: Piotr Dąbrowski
Wprowadzający: Piotr Dąbrowski