Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Nadleśnictwo Choczewo

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Nadleśnictwo Choczewo

bip_logo_pl
odstep
Adres:
ul. Świerkowa 8
84 - 210 Choczewo

tel: (058) 572 26 00
fax: (058) 572 26 06
www: www.choczewo.gdansk.lasy.gov.pl
e-mail: choczewo@gdansk.lasy.gov.pl

Nadleśniczy:
mgr inż. Sebastian Wejer

Biuro Nadleśnictwa Choczewo czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1500.

 

Nadleśniczy przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 1000 - 1200.

 

Skargi i wnioski wnoszone ustnie Nadleśniczy Nadleśnictwa Choczewo lub zastępująca go osoba przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 800 - 1200.

 

Obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Administratorem Danych Osobowych przekazywanych przez osoby fizyczne podczas wszelkich kontaktów z Nadleśnictwem Choczewo jest: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Choczewo, adres: ul. Świerkowa 8, 84-210 Choczewo, REGON 190036795; strona internetowa: www.choczewo.gdansk.lasy.gov.pl, poczta elektroniczna: choczewo@gdansk.lasy.gov.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością Nadleśnictwa Choczewo wynikającą z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dziennik Urzędowy WE L119/1, 04/05/2016 (RODO).

Dane mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbedny do wykonania obowiązujących przepisów prawa.

Posiadają Państwo następujące prawa co do swoich danych osobowych: prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia prztwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Nadleśnictwo Choczewo informuje, iż teren Nadleśnictwa oraz tereny leśne Nadleśnictwa są monitorowane!

Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo Choczewo, ul. Świerkowa 8, 84-210 Choczewo, e-mail: choczewo@gdansk.lasy.gov.pl

Dane osobowe gromadzone w postaci wizerunku przy pomocy monitoringu wizyjnego, kamer interwencyjnych, fotopułapek, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), gdzie przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć chęć zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dane z zapisu mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe związane z monitoringiem przechowywane są przez okres 30 dni.

Zainteresowany posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.

 

Siedziba Nadleśnictwa Choczewo

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Choczewo
Sebastian Wejer
Data modyfikacji: 2018/06/26 12:48:17
Redaktor zatwierdzający: Ewa Mrulewicz
Wprowadzający: Ewa Mrulewicz