Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Nadleśnictwo Gdańsk

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Nadleśnictwo Gdańsk >> Archiwa

bip_logo_pl
odstep
Archiwa i rejestry urzędowe

W biurze Nadleśnictwa Gdańsk funkcjonuje archiwum zakładane w oparciu o Zarządzenie nr 29 Dyrektora Generalnego z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe,    w związku z art. 6 Ustawy z dnia14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym. Zawartość archiwum jest ujęta w stosowanych ewidencjach.   Dokumenty z archiwum udostępniane są na wniosek, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów.   Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Gdańsk jest udostępniana na wniosek.

Pliki do pobrania:
      wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej__o_srodowisku_.pdf pobierz
      wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej__o_srodowisku_.rtf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Janusz Mikoś
Data modyfikacji: 2012/02/15 10:12:26
Redaktor zatwierdzający: Witold Ciechanowicz
Wprowadzający: Witold Ciechanowicz