Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Nadleśnictwo Wejherowo

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Nadleśnictwo Wejherowo

bip_logo_pl
odstep
Adres:
ul. Sobieskiego 247 B
84-200 Wejherowo

tel: 58-672-98-01
fax: 58-672-98-00
www: wejherowo.gdansk.lasy.gov.pl
e-mail: wejherowo@gdansk.lasy.gov.pl

Nadleśniczy:
mgr inż. Jacek Szulc

Biuro Nadleśnictwa Wejherowo czynne w każdy dzień roboczy w godz. 700 do 1500 .

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Wejherowo przyjmuje interesantów w każdy

 poniedziałek w godz. 1000 - 1200 , 1500-1600

wtorek 1000 - 1200 .

(po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)

 

 

Obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem Danych Osobowych przekazywanych przez osoby fizyczne podczas wszelkich kontaktów z Nadleśnictwem Wejherowo jest:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Wejherowo.

Adres:  ul. Sobieskiego 247 B,  84-200 WEJHEROWO

REGON: 190036849

strona internetowa: www.wejherowo.gdansk.lasy.gov.pl

poczta elektroniczna: wejherowo@gdansk.lasy.gov.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością Nadleśnictwa Wejherowo wynikającą z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dziennik Urzędowy UE L119/1, 04/05/2016 (RODO).

Dane mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, podmiotom udzielającym jej wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z  zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa.

Posiadają Państwo następujące prawa co do swoich danych osobowych: prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych  oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż  przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy  RODO.

Podanie danych jest dobrowolne.

Nadleśnictwo Wejherowo informuje, iż teren Nadleśnictwa oraz tereny leśne Nadleśnictwa są monitorowane!

Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo Wejherowo, ul. Sobieskiego 247 B, 84-200 WEJHEROWO e-mail: wejherowo@gdansk.lasy.gov.pl

Dane osobowe gromadzone w postaci wizerunku gromadzone przy pomocy monitoringu wizyjnego, kamer interwencyjnych, fotopułapek, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), gdzie przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć chęć zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dane z  zapisu mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z  zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstwie przepisów prawa. Dane osobowe związane z monitoringiem przechowywane są przez okres 30 dni. Zainteresowany posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.

Osoba odpowiedzialna za treść: Jacek Szulc
Data modyfikacji: 2018/07/31 11:52:38
Redaktor zatwierdzający: Gabriela Gaffke
Wprowadzający: Gabriela Gaffke