Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Rybnik

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Rybnik >> Archiwa

bip_logo_pl
odstep
Archiwa i rejestry urzędowe

W biurze Nadleśnictwa Rybnik funkcjonuje archiwum zakładowe w oparciu o Zarządzenie nr 29 Dyrektora Generalnego z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, w związku z art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym.

  

Dokumenty z archiwum udostępniane są na wniosek, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów.

Wzór wniosku można pobrać poniżej.

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie akt z archiwum pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Janusz Foltys - Nadleśniczy Nadleśnictwa Rybnik
Data modyfikacji: 2007/04/13 10:01:16
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: