Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Rybnik

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Nadleśnictwo Rybnik >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

 

D A N E   T E L E A D R E S O W E
S e k r e t a r i a t   N a d l e ś n i c t w a
Tel / Fax (32) 422 37 48 (0 32) 422 19 72
e-mail: rybnik@katowice.lasy.gov.pl
stanowisko imię i nazwisko zakres obowiązków kontakt
DZIAŁ KIEROWNICTWO JEDNOSTKI
Nadleśniczy mgr inż. Janusz Foltys
Kieruje działalnością nadleśnictwa

pokój nr 1
(32) 422 37 48 wew. 121     janusz.foltys@katowice.lasy.gov.pl

Zastępca Nadleśniczego mgr inż. Paweł Hajduk Kieruje działem gospodarki leśnej pokój nr 7
(32) 422 37 48
wew. 311 pawel.hajduk@katowice.lasy.gov.pl
Główny Księgowy mgr Aurelia Olszewska Kieruje działem finansowo - księgowym pokój nr 5
(32) 422 37 48
wew. 611 aurelia.olszewska@katowice.lasy.gov.pl
Inżynier Nadzoru mgr inż. Grzegorz Adamczyk
Kontrola merytoryczna w zakresie czynności związanych z gospodarką leśną w leśnictwach pokój nr 9
(32) 422 37 48
wew. 211 grzegorz.adamczyk@katowice.lasy.gov.pl
Inżynier Nadzoru inż. Roman Kwapuliński
pokój nr 9
(32) 422 37 48
wew. 212      roman.kwapulinski@katowice.lasy.gov.pl
DZIAŁ KADR
Specjalista
Janina Grabiec Sprawy pracownicze pokój nr 2
(32) 422 37 48
wew. 112 janina.grabiec@katowice.lasy.gov.pl
STRAŻ LEŚNA
Komendant Straży Leśnej Kazimierz Szweda Zwalczanie szkodnictwa leśnego, ochrona mienia oficyna nadleśnictwa
(32) 422 37 48
wew. 221 kazimierz.szweda@katowice.lasy.gov.pl
Strażnik Leśny Wiesław Moskwa
Strażnik Leśny mgr Arkadiusz Zając
DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ
Starszy Specjalista SL mgr inż. Janusz Michalski Hodowla lasu, SILP, LMN, stan posiadania pokój nr 10
(32) 422 37 48
wew. 331 janusz.michalski@katowice.lasy.gov.pl
Specjalista SL mgr inż. Paweł Dzięgielowski Szkółkarstwo, nasiennictwo, ochrona p-poż, szkody górnicze, rekultywacje, BHP pokój nr 10
(32) 422 37 48
wew. 332 pawel.dziegielowski@katowice.lasy.gov.pl
Specjalista SL mgr inż. Joanna Walisko Ochrona lasu, ochrona przyrody, edukacja leśna, lasy prywatne pokój nr 10
(32) 422 37 48
wew. 333 joanna.walisko@katowice.lasy.gov.pl
Specjalista SL mgr inż. Grzegorz Olszewski Marketing, sprzedaż drewna pokój nr 11
(32) 422 37 48
wew. 334 grzegorz.olszewski@katowice.lasy.gov.pl
St. Referent Agnieszka Strupowska Fakturowanie, sprzedaż drewna pokój nr 11
(32) 422 37 48
wew. 335 agnieszka.strupowska@katowice.lasy.gov.pl
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
St. Księgowy mgr Sylwia Pękała Rachunkowość, ewidencja księgowa i magazynowa, rozliczenia finansowe i podatkowe pokój nr 5
(32) 422 37 48
wew. 612 sylwia.pekala@katowice.lasy.gov.pl
St. Księgowy Bożena Wiśniewska pokój nr 5
(32) 422 37 48
wew. 613 bożena.wisniewska@katowice.lasy.gov.pl
St. Księgowy inż. Anna Opałka
pokój nr 5
(32) 422 37 48
wew. 612 anna.forreiter@katowice.lasy.gov.pl
Kasjer Aleksandra Pawliczek Kasa pokój nr 5
(32) 422 37 48
wew. 600 aleksandra.pawliczek@katowice.lasy.gov.pl
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY
Sekretarz mgr inż. Grzegorz Kamiński Kieruje działem administracyjno gospodarczym pokój nr 6
(32) 422 37 48
wew. 671 grzegorz.kaminski@katowice.lasy.gov.pl
St. referent
Katarzyna Gorywoda
Umowy, czynsze, podatki, dzierżawy pokój nr 6
(32) 422 37 48
wew. 672 katarzyna.gorywoda@katowice.lasy.gov.pl
Specjalista ds. remontów Maria Rugor Remonty budynków mieszkalnych i obiektów inż. lądowej pokój nr 6
(32) 422 37 48
wew. 672     maria.rugor@katowice.lasy.gov.pl
Pracownik obsługi mgr inż. Janusz Luks Obsługa sekretariatu, PAD pokój nr 3
(32) 422 37 48
wew. 100            rybnik@katowice.lasy.gov.pl

 

Leśnictwo (adres)

Stanowisko

Imię i nazwisko

Telefon

OBRĘB KNURÓW

OCZKÓW
ul. Odrodzenia 92 a
44-234 Dębieńsko

Leśniczy

Zbigniew Oroń

694 466 001

Podleśniczy

inż. Ryszard Kurpanik

501 771 264

ZACISZE
ul. Knurowska 17

44-143 Kuźnia Nieborowicka

Leśniczy

Piotr Nieszporek

694 466 002

Podleśniczy

inż. Ryszard Kurpanik

501 771 264

LEBOSZOWICE
ul. Szkolna 3
44-153 Smolnica

Leśniczy

Piotr Kulczyna

694 466 004

Podleśniczy

Bogusław Jania

660 479 390

OBRĘB PARUSZOWIEC

OCHOJEC
ul. Rybnicka 23
44-207 Rybnik

Leśniczy

mgr inż. Marcin Piechota

694 466 006

Podleśniczy

inż. Józef Łanowy

694 466 008

KSIĄŻENICE
ul. Lasoki 1
44-213 Książenice

Leśniczy

mgr inż. Tomasz Majer

694 466 007

Podleśniczy

mgr inż. Artur Ciba

694 466 014

WIELOPOLE
ul. Wielopolska 6

Leśniczy

inż. Jarosław Chrobok

694 466 009

 44-203 Rybnik Podleśniczy Adam Kozik 606 435 027

SZCZOTKI
ul. Kamieńska 1
44-238 Przegędza

Leśniczy

inż. Sławomir Lis

694 466 010

Podleśniczy

mgr inż. Sławomir Walisko

728 356 057

KŁOKOCIN
ul. Rzeczna 4
44-240 Żory

Leśniczy

inż. Krzysztof Brożyna

694 466 011

Podleśniczy

mgr inż. Wojciech Wołoszczak

660 430 838

OBRĘB RYBNIK

WODZISŁAW
ul. Rogowska 35
44-351 Czyżowice

Leśniczy

inż. Janusz Ciszek

606 385 798

Podleśniczy

Bogdan Wolny

606 450 008

Podleśniczy


 

ZWONOWICE
ul. Wygony 12
44-295 Lyski

Leśniczy

Stanisław Hałacz

694 466 015

Podleśniczy

mgr inż. Jan Duda

784 039 079

ADAMOWICE
ul. Szkolna 39
47-435 Adamowice

Leśniczy

Kazimierz Hajok

694 466 016

Podleśniczy

inż. Patryk Gaszczyk

882 128 207

CHWAŁĘCICE
ul. Gzelska 17
44-200 Rybnik

Leśniczy

inż. Arkadiusz Kochanek

694 466 017

     

Podleśniczy

Wojciech Kuźnik

606 119 242

SYRYNIA
ul. Lubomska
Pszów

Leśniczy

mgr inż. Jarosław Mielimąka

606 609 051

Podleśniczy

mgr inż. Dominik Magiera

530 771 001

OBRĘB ŻORY

ORNONTOWICE
ul. Jaśkowicka 34
43-180 Orzesze

Leśniczy

inż. Arkadiusz Bryja

608 523 280

Podleśniczy

Stanisław Bąk

500 706 936

ŻORY
ul. Leśna 56
44-240 Żory

Leśniczy

inż. Adam Ługowy

694 466 021

Podleśniczy

Jerzy Janosz

660 454 868

BARANOWICE
ul. Brzoskwiniowa 6
44-240 Żory

Leśniczy

Sławomir Grochowski

694 466 022

Podleśniczy

Leszek Gawroński

694 659 121

Pliki do pobrania:

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Janusz Foltys - Nadleśniczy Nadleśnictwa Rybnik
Data modyfikacji: 2018/11/16 10:55:29
Redaktor zatwierdzający: Katarzyna Gorywoda
Wprowadzający: Katarzyna Gorywoda