Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Nadleśnictwo Niepołomice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Nadleśnictwo Niepołomice >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Szanowni Państwo, Nadleśnictwo Niepołomice, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym, znak spr.:ZG.270.1.4.2018 na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Przebudowa przepustów na obiekty ramowe o większym świetle w Nadleśnictwie Niepołomice”. Termin składanie ofert do 2018.08.22 - do godziny 9:00.

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

 

 

 

Pliki do pobrania:
       Informacja o unieważnieniu postępowania pobierz
       Odpowiedzi na zapytania do SIWZ pobierz
      Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
      Harmonogram do realizacji umowy pobierz
      SIWZ pobierz
      Instrukcja odszyfrowania JEDZ pobierz
      Oświadczenie art.13 lub 14 RODO pobierz
      Klauzula informacyjna z art.13 RODO pobierz
      Formularz oferty pobierz
      Wzór JEDZ pobierz
      Wzór zobowiązania - załącznik nr 3 pobierz
      Oświadczenie o grupie kapitałowej pobierz
      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia pobierz
      Wzór umowy pobierz
      Założenia projektowe pobierz
      Podręcznik wdrażania projektu - cz.II pobierz
      Podręcznik wdrażania projektu - cz.I pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Obsługa Ośrodka Hodowli Żubrów w Nadleśnictwie Niepołomice w 2019 r.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/11/28
więcej...
Przebudowa instalacji elektrycznej w Ośrodku Hodowli Żubrów Nadleśnictwa Niepołomice nr inw. 2/2018/I
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/11/22
więcej...
Przebudowa budynku leśniczówki Sitowiec
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/11/30
więcej...
Usługi z zakreu gospodarki łowieckiej na terenie Nadleśnictwa Niepołomice w 2019 roku
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/11/23
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Niepołomice w 2019 roku
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/11/27
więcej...
Remont istniejącej infrastruktury budowlanej - remont wieży obserwacyjnej nr inw.: 291/848
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/10/18
więcej...
Remont istniejącej infrastruktury budowlanej - remont 2 paśników nr inw.: 291/853 oraz 291/854 i ogrodzeń
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/10/18
więcej...
Dzierżawa gruntu w miejscowości Niepołomice przy DK 75
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/08/24
więcej...
Dzierżawa gruntu w miejscowości Wola Batorska
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/08/22
więcej...
Przebudowa mieszkania w Ośrodku Hodowli Żubrów Nadleśnictwa Niepołomice, Kłaj 156/2 - Nr. inw. 110/823
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/07/30
więcej...
Wykonanie dokumentacji projektowej nowego ogrodzenia Ośrodka Hodowli Żubrow Nadleśnictwa Niepołomice
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/07/09
więcej...
Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w obrębie Ośrodka Hodowli Żubrow Nadleśnictwa Niepołomice
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/07/09
więcej...
Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Niepołomice w 2018 r.
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/06/25
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Łukasz Nowak - Nadleśniczy Nadleśnictwa Niepołomice
Data modyfikacji: 2018/08/22 11:31:55
Redaktor zatwierdzający: Bogusław Młynarczyk
Wprowadzający: Bogusław Młynarczyk