Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Bircza

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Bircza >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

Szanowni Wykonawcy,

W związku z ustawowym obowiązkiem elektronizacji procesu zamówień publicznych w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne, Nadleśnictwo Bircza uruchomiło specjalną Platformę Zakupową, która jest podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonego postępowania.

Oznacza to, że w szczególności składanie ofert odbywać się będzie w sposób elektroniczny, co ma na celu zagwarantowanie poufności i najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Aby złożyć ofertę, nie muszą Państwo jako Wykonawcy zakladać konta na https://platformazakupowa.pl/.  Muszą jednak Państwo mieć dostęp do Internetu oraz do jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji.

Najistotniejszym jednak wymogiem niezbędnym do złożenia oferty w tym postępowaniu jest dysponowanie przez Państwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bowiem tylko oferty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym będą uznane za ważne.

W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem Platformy Zakupowej możecie Państwo skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl,

tel.: (22) 101-02-02, adres mailowy: cwk@platformazakupowa.pl (pn-pt od 8:00 do 17:00),

gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.

Wszystkie dokumenty postępowania, takie jak m.in. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami i inne znajdują się na tzw. profilu nabywcy, czyli na dedykowanej stronie Nadleśnictwa Bircza:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bircza

Prosimy o monitorowanie ww. strony w trakcie toczącego się postępowania.


Tryb udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko reguluje Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza nr 26 z dnia 08.07.2020 r. (znak spr: N.0210.26.2020). Treść zarządzenia do pobrania poniżej.


Tryb udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Bircza szczegółowo reguluje Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza nr 5 z dnia 12.02.2018 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Bircza (znak: N.0210.5.2018). Treść zarządzenia do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:
      Zarządzenie nr 5 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych z załącznikami pobierz
      Zarządzenie nr 26 Nadleśniczego Nadleśnictwa Bircza w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Sprzedaż samochodu ciężarowego NISSAN Pickup D22A
przetarg nieograniczony, data składania: 2020/09/04
więcej...
Naprawa szkód w nawierzchni dróg leśnych Borysławka - Łazy nr inw. 242/161 i Kamienna Górka - Stara Bircza nr inw. 220/1736 po wystąpieniu nawalnych opadów deszczu
przetarg nieograniczony, data składania: 2020/08/25
więcej...
Naprawa szkód w nawierzchni tłuczniowej drogi leśnej Posada Rybotycka - Polana nr inw. 242/162 po wystąpieniu nawalnych opadów deszczu
przetarg nieograniczony, data składania: 2020/08/18
więcej...
Budowa przepustów rurowych na potoku Dobrzanka i jego dopływach, z ubezpieczeniem potoku przy przepustach i odbudową nawierzchni drogowych, brodów przejazdowych przez potok Dobrzanka, wykonanie umocnień brzegu potoku Dobrzanka w postaci kamiennych opasek brzegowych' - postępowanie trzecie
przetarg nieograniczony, data składania: 2020/06/25
więcej...
Usługi z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej w Nadleśnictwie Bircza w 2020 r. - prace w zakresie koszenia trwałych użytków zielonych
przetarg nieograniczony, data składania: 2020/05/21
więcej...
Budowa przepustów rurowych na potoku Dobrzanka i jego dopływach, z ubezpieczeniem potoku przy przepustach i odbudową nawierzchni drogowych, brodów przejazdowych przez potok Dobrzanka, wykonanie umocnień brzegu potoku Dobrzanka w postaci kamiennych opasek brzegowych' - postępowanie drugie
przetarg nieograniczony, data składania: 2020/05/04
więcej...
Dostawa sortów mundurowych leśnika, odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Nadleśnictwa Bircza w 2020 r. - postępowanie drugie
przetarg nieograniczony, data składania: 2020/04/03
więcej...
Dostawa sortów mundurowych leśnika, odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Nadleśnictwa Bircza w 2020 r.
przetarg nieograniczony, data składania: 2020/03/18
więcej...
Naprawa szlaków zrywkowych, zjazdów ze szlaków zrywkowych oraz miejsc składowania drewna w Nadleśnictwie Bircza w leśnictwach Brzuska, Dobrzanka, Jamna, Jasienica, Krzywe, Kuźmina, Trzcianiec, Wojtkówka
przetarg nieograniczony, data składania: 2020/03/09
więcej...
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na: Budowę przepustów rurowych, budowę brodów przejazdowych i wykonanie umocnień brzegu potoku Dobrzanka
przetarg nieograniczony, data składania: 2020/03/26
więcej...
Budowa przepustów rurowych, budowa brodów przejazdowych i wykonanie umocnień brzegu potoku Dobrzanka na terenie Nadleśnictwa Bircza
przetarg nieograniczony, data składania: 2020/03/16
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Zbigniew Kopczak
Data modyfikacji: 2020/07/08 08:51:51
Redaktor zatwierdzający: Jan Kocur
Wprowadzający: Jan Kocur