Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

 

Zamawiający Nadleśnictwo Dynów  informuje, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne wszczętych od dnia 18  kwietnia 2018 r. wprowadzono obowiązek składania przez Wykonawców Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w  postaci  elektronicznej  opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pliki do pobrania:
      Regulamin udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 50 tys. zł netto pobierz
      Regulamin udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowanych w oparciu o zasadę konkurencyjności w zakresie zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę 50 tys. zł netto pobierz
      Regulamin udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Dynów- obowiązujący pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dynów w roku 2019
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/11/23
więcej...
Wykonanie nowych i remont istniejących szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Dynów
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/11/06 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Wykonanie nowych i remont istniejących szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Dynów
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/09/28
więcej...
Termomodernizacja budynków w Nadleśnictwie Dynów
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/05/25
więcej...
Termomodernizacja budynków w Nadleśnictwie Dynów
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/04/30 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Wykonanie nowych i remont istniejących szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Dynów w 2018 roku
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/03/16
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Strzyż - Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów
Data modyfikacji: 2018/10/19 10:42:17
Redaktor zatwierdzający: Elwira Papież
Wprowadzający: Elwira Papież