Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Lubaczów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Lubaczów >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

Pliki do pobrania:
      Informacja o konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego pobierz
      Zarządzenie nr 21/2017 - Regulamin udzielania zamówień o szacunkowej wartości do 30 tys. euro pobierz
      Zarządzenie nr 3/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej, obowiązków poszczególnych członków komisji oraz zespołu w celu sprawowania nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia wraz z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o szacunkowej wartości pow. 30 tys. euro pobierz
      Regulamin udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków pochodzących z POIŚ oraz których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 50 tys. zł netto pobierz
      Regulamin udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków pochodzących z POIŚ, realizowanych w oparciu o zasadę konkurencyjności w zakresie zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę 50 tys. zł netto pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Termomodernizacja budynku administracyjnego Nadleśnictwa Lubaczów
przetarg nieograniczony, data składania: 2019/01/10
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubaczów w roku 2019
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/11/23
więcej...
Remont i przebudowa budynków i dróg w Nadleśnictwie Lubaczów
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/08/13
więcej...
Termomodernizacja budynku administracyjnego Nadleśnictwa Lubaczów
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/07/10
więcej...
Termomodernizacja budynku administracyjnego Nadleśnictwa Lubaczów
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/06/18 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Odtworzenie zbiornika retencyjnego w leśnictwie Załuże Nadleśnictwa Lubaczów
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/05/28
więcej...
Przebudowa przepustów na mostki w Nadleśnictwie Lubaczów
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/03/05
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Robert Banaś - Nadleśniczy
Data modyfikacji: 2018/09/25 11:26:03
Redaktor zatwierdzający: Grzegorz Szafran
Wprowadzający: Łukasz Nisztuk