Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krosno, Nadleśnictwo Narol

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krosno, Nadleśnictwo Narol >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

 

    ZG.270.1.19.2018                                                                                                             Narol, 20.09.2018 r.

 
 

 

 

 

                                         

INFORMACJA O KONIECZNOŚCI POSIADANIA

KWALIFIKOWANEGO

PODPISU ELEKTRONICZNEGO

               

 

 

Nadleśnictwo Narol informuje Wykonawców o konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego w przypadku składania ofert  w zamówieniach o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej tzw. „progi unijne” (np. przetarg na usługi leśne w nadleśnictwie).

 

 

                                                                                                                                   Oryginał podpisał:

                                                                                                                                   Zastępca Nadleśniczego

                                                                                                                                   Marian Kraczowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

Pliki do pobrania:
      Zarządzenie nr 17/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Narol z dnia 06.10.2017 w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pobierz
       Regulamin udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 50 tys. zł netto pobierz
      Regulamin udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowanych w oparciu o zasadę konkurencyjności w zakresie zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę 50 tys. zł netto pobierz
      Regulamin udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Narol pobierz
      Regulamin udzielania zamówień publicznych do 30tyś. euro w Nadleśnictwie Narol pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego Nadleśnictwa Narol na rok 2019
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/12/20
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Narol w roku 2019 - II przetarg
przetarg nieograniczony, data składania: 2019/01/09
więcej...
Remont budynku gospodarczego na szkółce leśnej w Łówczy - nr inw. 108/1344 w Nadleśnictwie Narol
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/10/26
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Narol w roku 2019
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/11/21
więcej...
ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA BIUROWEGO I SOCJALNEGO DO POMIESZCZEŃ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA NAROL
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/09/18
więcej...
Remont dróg leśnych i naprawa szlaków zrywkowych na terenie Nadleśnictwa Narol
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/06/21
więcej...
ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA BIUROWEGO I SOCJALNEGO DO POMIESZCZEŃ 2 BUDYNKÓW KANCELARII LEŚNICZEGO
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/06/18
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: inż. Janusz Skalski - Nadleśniczy
Data modyfikacji: 2018/09/20 12:38:40
Redaktor zatwierdzający: Marian Kraczowski
Wprowadzający: Wojciech Starzyk