Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Sieniawa

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Sieniawa >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

 

Szanowni Wykonawcy,

W związku z ustawowym obowiązkiem elektronizacji procesu zamówień publicznych w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne, Nadleśnictwo Sieniawa uruchomiło specjalną Platformę Zakupową, która jest podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonego postępowania.

Oznacza to, że w szczególności składanie ofert odbywać się będzie w sposób elektroniczny, co ma na celu zagwarantowanie poufności i najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Aby złożyć ofertę, nie muszą Państwo jako Wykonawcy zakladać konta na https://platformazakupowa.pl/.  Muszą jednak Państwo mieć dostęp do Internetu oraz do jednej z najpopularniejszych przeglądarek w najnowszej wersji.

Najistotniejszym jednak wymogiem niezbędnym do złożenia oferty w tym postępowaniu jest dysponowanie przez Państwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bowiem tylko oferty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym będą uznane za ważne.

W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem Platformy Zakupowej możecie Państwo skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl,

tel.: (22) 101-02-02, adres mailowy: cwk@platformazakupowa.pl (pn-pt od 8:00 do 17:00),

gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.

Wszystkie dokumenty postępowania, takie jak m.in. ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami i inne znajdują się na tzw. profilu nabywcy, czyli na dedykowanej stronie Nadleśnictwa Sieniawa pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_sieniawa


                                        

 

                                                                         

Pliki do pobrania:
      Informacja na temat elektronizacji zamówień publicznych pobierz
       Zarządzenie nr 15/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieniawa z dnia 25.09.2017 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania w Nadleśnictwie Sieniawa regulaminu dla zamówień, o których mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pobierz
       Regulamin dla zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pobierz
      Zarządzenie nr 12/2017 z dnia 01.08.2017r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieniawa w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Sieniawa o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 Euro oraz tworzenia ewidencji planowanych zamówień. pobierz
       Zarządzenie nr 16/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieniawa z dnia 02.10.2017 r., w sprawie powołania komisji przetargowej, obowiązków poszczególnych członków komisji oraz zespołu w celu sprawowania nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

'Przebudowa drogi leśnej NR 0029 w leśnictwie Szegdy w km 0+000 - km 0+483,78 oraz przebudowa drogi leśnej NR 0034 w leśnictwie Szegdy w km 0+462 - km 3+819'.
przetarg nieograniczony, data składania: 2020/08/25
więcej...
Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz odzieży BHP i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Nadleśncitwa Sieniawa w roku 2020.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2020/03/20
więcej...
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Sieniawa
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2020/03/05
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Sieniawa w roku 2020. - Postępowanie II
przetarg nieograniczony, data składania: 2020/01/28
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Janusz Starzak - Nadleśniczy
Data modyfikacji: 2019/11/04 14:12:54
Redaktor zatwierdzający: Bartłomiej Szkamruk
Wprowadzający: Robert Jurkiewicz