Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Opoczno

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Opoczno >> Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku

bip_logo_pl
odstep

Wykaz dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  [tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 1235 ze zm.] oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z 22 września 2010 r. w sprawie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie [Dz. U. z 2010 Nr 186, poz. 1249]) 

Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Opoczno jest udostępniana na wniosek.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Dawid Kosylak - Nadleśniczy Nadleśnictwa Opoczno
Data modyfikacji: 2016/03/14 07:43:51
Redaktor zatwierdzający: Mateusz Sarleja
Wprowadzający: Kamil Śmiechowski