Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Piotrków

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Piotrków >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

ZARZĄDZENIE NR 14/10
NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA PIOTRKÓW
z dnia 13.05.2010 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych prowadzonych w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.
Znak spr.: ZU3-021-14/2010

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18.05.1994 roku w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe zarządzam co następuje:

§1
Wprowadzam do stosowania Regulamin udzielania zamówień publicznych prowadzonych w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do wiadomości:

1. Z-ca nadleśniczego ds. zagospodarowania lasu
2. Z-ca nadleśniczego ds. użytkowania lasu
3. Główna księgowa
4. Sekretarz
5. Specjalista SL ds. ochrony lasu
6. Specjalista SL ds. użytkowania lasu
7. Redaktor BIP
8. a/a

Pliki do pobrania:
      Regulaminu udzielania zamówień publicznych prowadzonych w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Remont drogi leśnej przeciwpożarowej nr 30 w Leśnictwie Stobnica
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/11/13
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Piotrków w roku 2019
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/11/08
więcej...
Przeglądy okresowe pięcioletnie instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej w obiektach budowlanych będących w zarządzie Nadleśnictwa Piotrków w 2018 roku
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/09/24
więcej...
Konserwacja elewacji oraz wymianą orynnowania w budynku mieszkalnym - leśniczówka Łazy, położona w miejscowości Lubień 75, gmina Rozprza - II
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/09/21
więcej...
Świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót związanych z realizacją zadania pn.: 'Budowa leśnej szkółki gruntowej z uwzględnieniem produkcji szkółkarskiej w tunelach oraz korytach Dünemanna w miejscowości Łęczno, gmina Sulejów, nr działki ewid. 682/3' związanej z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac.
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/09/17
więcej...
Konserwacja elewacji oraz wymianą orynnowania w budynku mieszkalnym - leśniczówka Łazy, położona w miejscowości Lubień 75, gmina Rozprza
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/09/12
więcej...
Odnowienie i uzupełnienie słupków oddziałowych na terenie Nadleśnictwa Piotrków.
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/08/17
więcej...
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy pracach remontowo - budowlanych, rozbiórkowych oraz usuwaniu awarii osad i budowli służbowych w Nadleśnictwie Piotrków w 2018 roku
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/08/02
więcej...
Budowa drogi leśnej wewnątrzzakładowej w leśnictwie Żarnowica w oddziałach 288/289, 289/298, 289/299, 290/300, 291/301, 291/302, 292/303, 293/304, 304/305 o długości 3,767 km
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/06/19
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Piotrków mgr inż. Wojciech Badura
Data modyfikacji: 2010/05/24 13:21:31
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: