Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Skierniewice z/s w Makowie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Skierniewice z/s w Makowie >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Informacja publiczna, która nie została zamieszczona  tutaj, udostępniana jest na wniosek.

 

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Utrzymanie dróg leśnych: koszenie traw, chwastów oraz usuwanie samosiewów i odrostów drzew i krzewów w pasach dróg leśnych w Nadleśnictwie Skierniewice
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/07/13
więcej...
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice wszczyna postępowanie przetargowe dotyczące Remont Drogi Leśnej Nr 17 Leśnictwo Chociw.
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/07/20
więcej...
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice wszczyna postępowanie przetargowe dotyczące Budowa drogi leśnej nr 1, nr 2 , nr 3 , nr 4, nr 5, stanowiący dojazd pożarowy Nr L 0618000088 w leśnictwie Julianów.
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/07/16
więcej...
Wyłonienie usługodawcy do usunięcia drzew niebezpiecznych z terenu Ośrodka Wypoczynkowego ,,RAWKA'. (Oddziały 335a, 335f i 335g )
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/06/25
więcej...
Budowa drogi leśnej nr 1, nr 2 , nr 3 , nr 4, nr 5, stanowiący dojazd pożarowy Nr L 0618000088 w leśnictwie Julianów
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/06/14 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Budowa drogi leśnej nr 1, nr 2 , nr 3 , nr 4, nr 5, stanowiący dojazd pożarowy Nr L 0618000088 w leśnictwie Julianów.
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/05/21
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Lucjan Żukowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Skierniewice
Data modyfikacji: 2018/03/26 13:09:36
Redaktor zatwierdzający: Marcin Wierzchowski
Wprowadzający: Kamil Czech