Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, Nadleśnictwo Janów Lubelski

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, Nadleśnictwo Janów Lubelski >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

m

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

ZAPYTANIE O OSZACOWANIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ JAKOŚCI BIOTOPU GŁUSZCA NA TERENIE NADLEŚNICTWA JANÓW LUBELSKI W RAMACH PROJEKTU PN. RESTYTUCJA I CZYNNA OCHRONA GŁUSZCA W PUSZCZY SOLSKIEJ WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020, NR PROJEKTU POIS.02.04.00-00-0047/17
przetarg nieograniczony, data składania: 2020/08/10
więcej...
'Monitoring genetyczny głuszca na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski, Nadleśnictwa Biłgoraj i Nadleśnictwa Józefów w ramach projektu "Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej" nr POIS.02.04.00-00-0047/17, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 oś priorytetowa II'
przetarg nieograniczony, data składania: 2020/08/07
więcej...
Szacowanie wartości zamówienia-Monitoring genetyczny głuszca
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2020/04/30 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej Arboretum Leśnego przy Nadleśnictwie Janów Lubelski
przetarg nieograniczony, data składania: 2020/03/24
więcej...
Dostawa torfu na potrzeby produkcji szkółkarskiej w Nadleśnictwie Janów Lubelski
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2020/03/06
więcej...
Dostawa materiałów biurowych i tonerów do drukarek do siedziby Nadleśnictwa Janów Lubelski w 2020r
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2020/02/10
więcej...
Dostawa maszyn leśnych typu harwester i forwarder dla Nadleśnictwa Janów Lubelski
przetarg nieograniczony, data składania: 2020/02/27
więcej...
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację usługi nadzoru inwestorskego dla robót budowlanych obejmujących budowę i modernizację obiektów infrastruktury turystycznej Arboretum Leśnego przy Nadleśnictwie Janów Lubelski
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2020/02/04 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski
przetarg nieograniczony, data składania: 2020/02/10
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski mgr inż. Waldemar Kuśmierczyk
Data modyfikacji: 2018/02/28 09:20:18
Redaktor zatwierdzający: Ewa Flis-Martyniuk
Wprowadzający: Ewa Flis-Martyniuk