Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, Nadleśnictwo Lubartów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, Nadleśnictwo Lubartów >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

Siedziba Nadleśnictwa Lubartów
Nadleśnictwo Lubartów

ul. Gen. Kleeberga 17

21-100 Lubartów

 

strona internetowa: www.lublin.lasy.gov.pl/lubartow

NIP: 714-000-27-06

REGON 430514950

Nr konta bankowego: 69 1020 3206 0000 8202 0031 6901 PKO BP

 

BIURO NADLEŚNICTWA:
     czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 730 -1530

 

Sekretariat: Danuta Wolińska
-pokój nr 2
-tel.  81 855-23-14
-fax. 81 855-22-78
 
1. Nadleśniczy: mgr inż. Piotr Kiszczak
-pokój nr 3
-tel. 81-855-23-14 wew. 30
 Nadleśniczy kieruje całokształtem działalności  nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleśnictwo  na zewnątrz. Nadleśniczy w zakresie swojego działania odpowiada przed dyrektorem RDLP Lublin. Kompetencje, uprawnienia i odpowiedzialność Nadleśniczego wynikają z art. 35 ustawy o lasach oraz paragrafów 23 i 24 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego. Nadleśniczy jest bezpośrednim przełożonym: zastępcy nadleśniczego, głównego księgowego, inżyniera nadzoru, sekretarza, komendanta posterunku straży leśnej, radcy prawnego ( zatrudnionego na odrębną umowę) oraz stażystów.
W sprawach skarg i wniosków Nadleśniczy przyjmuje strony w każdy poniedziałek od godziny 1400- 1600.
 
2. Zastępca Nadleśniczego: mgr inż. Leszek Gajuś
-pokój nr 1
-tel. 81-855-23-14 wew. 31
Zastępca Nadleśniczego wykonuje i odpowiada przed Nadleśniczym za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, a także kieruje działem gospodarki leśnej w biurze nadleśnictwa oraz pracą leśniczych.

Inżynier Nadzoru realizuje kontrolę instytucjonalną w ramach której w szczególności badana jest i oceniana poprawność wykonywania prac, ich celowość i legalność, dokonywanie analizy kosztów a w przypadku stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości i zapobieganie w miarę możliwości ich negatywnym skutkom  

3. Inżynier Nadzoru: mgr inż. Paweł Cieślak
              -pokój nr 8
-tel. 81-855-23-14 wew. 34

Inżynier Nadzoru realizuje kontrolę instytucjonalną w ramach której w szczególności badana jest i oceniana poprawność wykonywania prac, ich celowość i legalność, dokonywanie analizy kosztów a w przypadku stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości i zapobieganie w miarę możliwości ich negatywnym skutkom 

4. Główny Księgowy: mgr Dawid Warchuliński
-pokój nr 5
-tel. 81-855-23-14 wew. 32
Dział Finansowo- Księgowy zajmuje się prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów oraz formalno-rachunkowej kontroli dokumentów, sporządzanie planów finansowych, analiz i sprawozdawczości, rozliczanie działalności gospodarczej i administracyjnej oraz terminowe egzekwowanie wszelkich należności i regulowanie zobowiązań z całego zakresu działalności łącznie z wszelkiego rodzaju podatkami i opłatami.
 
5. Kadry: Elżbieta Cholewa
-pokój nr 9
-tel. 81-855-23-14 wew. 37
Do zadań stanowiska d/s pracowniczych w Nadleśnictwie Lubartów należy prowadzenie  spraw z zakresu kadr, organizacji, szkoleń oraz spraw związanych z obsługą socjalną.  Zadaniem stanowiska d/s pracowniczych jest również sporządzanie dokumentacji płacowej oraz rozliczenia z ZUS i US w zakresie podatku dochodowego.
 
6. SekretarzJan Łagożny
-pokój nr 14
-tel. 81-855-23-14 wew. 21
Sekretarz realizuje zadania w zakresie: administracji biura nadleśnictwa, transportu, prowadzenia prac inwestycyjno-remontowych oraz zagadnień z zakresu zamówień publicznych.
 
7. Stan Posiadania, Urządzanie Lasu, Leśna Mapa Numeryczna: mgr inż. Łukasz Dul
               -pokój nr 4
-tel. 81-855-23-14 wew. 01
 

8. Łowiectwo,  Ochrona przeciwpożarowa: mgr inż.  Łukasz Pytka

-pokój nr 4
-tel. 81-855-23-14 wew. 01
                e-mail: lukasz.pytka@lublin.lasy.gov.pl
 

9.  Hodowla lasu, Zadrzewienia,  Nasiennictwo i selekcja, Szkółkarstwo,  Doradztwo zalesieniowe, strona internetowa, facebook    mgr inż. Paweł Piekarczyk            

-pokój nr 12
-tel. 81-855-23-14 wew. 20
                e-mail: pawel.piekarczyk@lublin.lasy.gov.pl 
   

10.  Ochrona Lasu i Przyrody, Edukacja, Udostępnianie Lasu, Wydawnictwa i Promocja, BIPmgr inż. Michał Karpiński

-pokój nr 12

-tel. 81-855-23-14 wew. 20

- e-mail: michal.karpinski@lublin.lasy.gov.pl

11. Pozyskanie drewna, Sprzedaż drewna, Przetargi oraz obsługa odbiorców drewna, Użytkowanie Lasu: mgr Rafał Boguszewicz

-pokój nr 10
-tel. 81-855-23-14 wew. 22
 
12. Sprzedaż drewna, Obsługa odbiorców drewna, Zagadnienia informatyczne: mgr inż. Krzysztof Solecki
-pokój nr 10
-tel. 81-855-23-14 wew. 22
 
13. Administracja i infrastruktura, Zamówienia Publiczne, : mgr inż. Rafał Kostelecki
-pokój nr
-tel. 81-855-23-14 wew. 38
 
14. Administracja, BHP, transport  : mgr inż. Dawid Wójcik
-pokój nr
-tel. 81-855-23-14
15. Księgowość: Barbara Podleśna
-pokój nr 15
-tel. 81-855-23-14 wew. 35
  
16. Księgowość: Alicja Włosek, mgr inż. Katarzyna Piela
-pokój nr 11
-tel. 81-855-23-14 wew. 36
 
 17. Straż Leśna: komendant mgr inż. Dariusz Filipczak, Inż. Tomasz Kołos, Inż. Kamil Mika
 
-pokój nr 13
-tel. 855-23-14
Straż Leśna zajmuje się zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego, zadania związane z ochroną mienia w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa.
 
 
JEDNOSTKI PODLEGŁE NADLEŚNICTWU:
 

Lp
Leśnictwo
Imię i nazwisko
Telefony
Adres:
1
Bełcząc
mgr inż. Marek Aftyka
(83) 351-30-45
502-010-701
21-306 Czemierniki
Bełcząc 140
2
Czemierniki
mgr inż. Janusz Wlazły
(83) 351-50-45
502-010-702
21-306 Czemierniki
Stójka 69
3
Lipniak
Marek Kowalczyk
(81) 856-82-05
502-010-703
21-140 Michów
Młyniska 35
4
Budy
mgr inż. Jacek Piela
(081) 859-33-05
508-240-342
21-136 Firlej
Majdan Sobolewski 53
5
Pałecznica
mgr inż. Lucjan Kachniarz
(81) 851-21-69
502-010-706
21-104 Niedźwiada
Pałecznica 124A
6
Rozkopaczew
Damian Gaweł
(81) 757-70-20
502-010-708
21-077 Spiczyn
Zawieprzyce 18
7
Jawidz
mgr inż. Grzegorz Gawdzik
(81) 757-82-56
502-010-709
21-077 Spiczyn
Jawidz 64
8
Kopanina
mgr inż. Krzysztof Maleszyk
(81) 756-15-72
502-010-710
21-100 Lubartów
Wandzin 67
9
Nasutów
mgr inż. Piotr Cebula
(81) 756-70-59
502-010-712
21-132 Kamionka
Dąbrówka 43
10
Bratnik
inż. Wiesław Włosek
(81) 852-70-25
502-010-713
21-132 Kamionka
Bratnik 30
11
Szkółka Stróżek
mgr inż. Sylwia Cebula
(81) 756-71-20
502-010-714
21-132 Kamionka
Szkółka Stróżek
12
OHZ Kozłówka
Mariusz Podleśny
(81) 756-71-25
502-010-716
21-100 Lubartów
Nowodwór 120
  13
OHZ Rawityn
inż. Roman Mordarski
(81) 859-33-05
502-010-717
21-136 Firlej
Majdan Sobolewski53
14
Kwatera myśliwska
Stary Tartak
Jolanta Gospodarek
(81) 756-66-81
21-100 Lubartów
Wandzin 68

 

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Piotr Kiszczak

Data modyfikacji: 2018/09/06 12:52:42
Redaktor zatwierdzający: Rafał Kostelecki
Wprowadzający: Michał Karpiński