Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Nadleśnictwo Górowo Iławeckie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Nadleśnictwo Górowo Iławeckie >> Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

bip_logo_pl
odstep
1. Warunki ponownego wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
a) Podmiot wykorzystujący informacje zamieszczone w BIP jest obowiązany:
- poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych,
- dalej udostępnić innym użytkownikom informacje w pierwotnie pozyskanej formie od jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych,
- informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło.
b) Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych nie ponoszą odpowiedzialności cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na własnych stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej, w zakresie dozwolonym przepisami prawa.


2. Osobie, która złożyła wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji przysługują uprawnienia:
a) w przypadku odmowy ponownego wykorzystywania – do złożenia odwołania do organu wyższego stopnia, a następnie skargi do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji.
b) w przypadku otrzymania oferty ponownego wykorzystywania – do złożenie sprzeciwu od oferty do jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, z powodu naruszenia w ofercie przepisów ustawy. Po otrzymaniu sprzeciwu jednostka organizacyjna Lasów Państwowych wydaje decyzję stwierdzającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub wysokość opłaty. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia, a następnie skarga do sądu administracyjnego, według pouczenia zawartego w treści decyzji.

 


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy Państwo, że Nadleśnictwo Górowo Iławeckie, z siedzibą w Górowie Iławeckim, ul. Generała Sikorskiego 30, 11-220 Górowo Iławeckie, prowadzi monitoring i jest jednocześnie administratorem danych osobowych pozyskanych tą drogą. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: zapewnienia bezpieczeństwa osób, przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu oraz czystości terenu administrowanego przez Nadleśnictwo, obejmującego powierzchnię około 20 tyś ha. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Ustawa daje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz umożliwia ich poprawianie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów uzasadnionych prawem.

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Waldemar Ostrowski
Nadleśniczy
Data modyfikacji: 2016/08/18 11:04:19
Redaktor zatwierdzający: mgr inż. Sylwester Ulejczyk
Wprowadzający: mgr inż. Sylwester Ulejczyk