Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Nadleśnictwo Olsztynek

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Nadleśnictwo Olsztynek >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. - zmiana 30.05.2018 r.
           
Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty
budowlane, dostawy,
usługi)
Przewidywany tryb lub
inna procedura udzielenia
zamówienia
Orientacyjna wartość
zamówienia [zł netto]
Przewidywany termin
wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym
1. Wykonywanie usług z zakresu gospodarki lesnej na terenie Nadleśnictwa Olsztynek w roku 2018 Usługi przetarg nieograniczony razem - 8 000 000,00                      część I - 3 700 000,00,              część II - 2 100 000,00               część III - 2 200 000,00 IV kwartał 2017 r.
2. Dostawa torfu i agroperlitu
do Gospodarstwa Szkółkarskiego
Mielno w 2018 roku
Dostawa przetarg nieograniczony razem - 514 000,00
w tym część I - dostawa torfu:
325 000,00
część II - dostawa agroperlitu:
189 000,00
II kwartał 2018 r.
3. Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Durąg-Domkowo  Roboty budowlane przetarg nieograniczony 700 000,00 II kwartał 2018 r.
4. Przebudowa posesji Nadleśnictwa - zagospodarowanie terenów zielonych Roboty budowlane przetarg nieograniczony 160 000,00 II kwartał 2018 r.
5. Realizacja zadań ochronnych określonych w PZO dla SOO Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052 w 2018 r. w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” na terenie Nadleśnictwa Olsztynek  Usługi przetarg nieograniczony 63 000,00 II kwartał 2018 r.
6. Dostawa ciągnika rolniczego Dostawa przetarg nieograniczony 560 000,00 II kwartał 2018 r.
7. Budowa budynku gospodarczo-garażowego w leśnictwie Dylewo Roboty budowlane przetarg nieograniczony 150 000,00 III kwartał 2018 r.

 

 

W załączeniu skan dokumentu

 

Pliki do pobrania:
      plan_zamowien_publicznych_2018_zmiana_30.05.2018.pdf pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Budowa budynku gospodarczo-garażowego
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/11/21
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Olsztynek w roku 2019
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/11/21
więcej...
Realizacja zadań ochronnych określonych w PZO dla SOO Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052 w 2018 r. w ramach projektu pn. "Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" na terenie Nadleśnictwa Olsztynek - przetarg II
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/09/18
więcej...
Dostawa torfu do Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno w 2018 roku
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/07/20
więcej...
Realizacja zadań ochronnych określonych w PZO dla SOO Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052 w 2018 r. w ramach projektu pn. "Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" na terenie Nadleśnictwa Olsztynek
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/07/12
więcej...
Dostawa torfu i agroperlitu do Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno w 2018 roku
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/06/19
więcej...
Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Durąg - Domkowo
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/05/15
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż.Dariusz Krzyżanowski

Data modyfikacji: 2018/05/30 09:41:55
Redaktor zatwierdzający: Jarosław Opas
Wprowadzający: Agnieszka Jurkiewicz