Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Nadleśnictwo Wipsowo

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Nadleśnictwo Wipsowo >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Wipsowo na podstawie wpisów w "Książce Kontroli" od roku 2008:

 

                                                                                                       ROK 2017

125. WIORiN Olsztyn - 12.07.2017 - kontrola zdrowotności materiału rozmnożeniowego.

126. RDLP Olsztyn -  08.09.2017 - pielęgnowanie upraw i młodników

127. WIORiN Oddział Biskupiec 25.10.2017  - kontrola stosowania środków ochrony roślin .

129. Państwowa Inspekcja Pracy Inspektorat w Olsztynie  - 12.12 - 13.12.2017r - stawka minimalna umowy cywilnoprawnej.

130. RDLP Olsztyn  - w dniach od 11.12.2017r do 08.01.2018r  - kontrola sprawdzająca.

 

                                 Rok 2016

  

115. RDLP Olsztyn - 15.03.2016r  -  kontrola  w zakresie realizacji pasów p.poż przy liniach kolejowych.

116. RDLP Olsztyn - 13.06.2016r - 06.10.2016r - kontrola okresowa.

117. RDLP Olsztyn - 30.06.2016 -rozpatrywanie wniosku nadleśnictwa w sprawie cięć rębnych.

118. RDLP Olsztyn  - 02.09.2016r - nadzór nad przebiegiem i udział w służbie Posterunku Straży Lesnej.

119. RDLP Olsztyn - 27.09.2016r - wizja terenowa gruntów lesnych objętych decyzją o warunkach zabudowy.

120. RDLP Olsztyn  - 12.10.206r - rozpatrywanie wniosku Nadleśnictwa w sprawie cięć rębnych- przegląd powierzchni.

121. DGLP Warszawa - 28.11.2016 - 30.11.2016r  -  skarga pana Krzysztofa Okorskiego - kontrola doraźna

122. Archiwum Państwowe w Olsztynie - 28.11.2016r - kontrola archiwum zakładowego.

123. RDLP Olsztyn - 08.12.2016r - kontrola w zakresie sposobu przechowywania broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego.

124. RDLP Olsztyn - 29.12.2016r - kontrola funkcjonalna - otwarcie ofert na usługi leśne w 2017r.

 

 

 

Informacja o kontrolach bieżących

Aktualnie w Nadleśnictwie Wipsowo nie jest  prowadzona  kontrola .

 

 

Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Wipsowo jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.


Pliki do pobrania:
      rok_2008.docx pobierz
      rok_2009.docx pobierz
      rok_2010.docx pobierz
      rok_2011.docx pobierz
      rok_2012.docx pobierz
      rok_2013.docx pobierz
      rok_2014.docx pobierz
      rok_2015.docx pobierz
      wniosek_o_udostepn_ienie_danych.doc pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy
Data modyfikacji: 2018/01/10 14:58:31
Redaktor zatwierdzający: Danuta Gonczarenko
Wprowadzający: Danuta Gonczarenko