Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwo Podanin

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwo Podanin >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

 

AKTUALNIE PROWADZONE POSTĘPOWANIA

 

 

Pliki do pobrania:
      Unormowania prowadzenia gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Podanin pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Wykonanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych nadleśnictwa, utrzymania czystości otoczenia przy siedzibie nadleśnictwa, pełnienia dyżurów przeciwpożarowych oraz obsługi środków transportowych Nadleśnictwa Podanin w 2019 r.
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/12/21
więcej...
Dostarczanie wyorywacza aktywnego do sadzonek Egedal typ SR2 lub równoważnego
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/12/17 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Zakup sprzętu na potrzeby systemu elektronicznego zarządzania dokumentacji Nadleśnictwa Podanin.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/12/17 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Wywóz nieczystości stałych w 2019 r. i 2020 r.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/12/19
więcej...
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Nadleśnictwa Podanin
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/12/14
więcej...
Dostawa wraz montażem i konfiguracją kamer systemu monitoringu p.poż. na wieżach Gontyniec i Margonin wraz z oprogramowaniem
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/12/14
więcej...
Dostarczanie lornetki monokularowej termowizyjnej wraz z wyposażeniem
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/12/14
więcej...
Dostawa plecaków taktycznych Urban 33 l kolor oliwkowy
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/12/14
więcej...
Wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej w obiektach stanowiących własność Nadleśnictwa Podanin
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/12/05
więcej...
Dostawa wraz montażem systemu monitoringu w zagrodzie hodowlanej danieli Nadleśnictwa Podanin
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/12/07
więcej...
Dostawa karmy dla zwierzyny - kukurydzy paszowej na potrzeby OHZ nr 51 Nadleśnictwa Podanin
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/12/04
więcej...
Druk i dostawa kalendarzy na 2019 r. dla Nadleśnictwa Podanin
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/12/03
więcej...
Roboty budowlane polegające na rozbiórce dwóch budynków gospodarczych w Leśnictwach Lipiny i Margonin
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/12/03
więcej...
Przebudowa drogi utwardzonej położonej w miejscowości Konstantynowo - III postępowanie
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/11/27
więcej...
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów oraz sprzętu RTV na potrzeby konkursu 'Za kasztany i żołędzie' edycja w roku 2018r.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/11/21
więcej...
DOSTAWA BONÓW NA ZAKUP TOWARÓW DO PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/10/26
więcej...
Dostarczanie posiłków regeneracyjnych na potrzeby Nadleśnictwa Podanin w ilości wstępnej 2500 porcji.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/10/26
więcej...
Dostawa wraz z rozładunkiem 160 mp torfu kwaśnego do Szkółki Leśnej Margonin
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/10/26
więcej...
Dostawa sprzętu audiowizualnego celem doposażenia labiryntu wiedzy przyrodniczej do edukacji ekologicznej społeczeństwa
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/10/24
więcej...
WYKONYWANIE USŁUG Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ NA TERENIE NADLEŚNICTWA PODANIN W ROKU 2019
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/11/23
więcej...
'Wykonanie, dostawa i montaż 24 tablic dydaktycznych, wraz z opracowaniem projektu graficznego treści, w ramach rozbudowy ścieżek do edukacji ekologicznej społeczeństwa w Nadleśnictwie Podanin oraz wykonanie, dostarczenie i montaż wyposażenia dydaktycznego, kręgu ogniskowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach doposażenia wiaty edukacyjnej'
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/10/25 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI POŻAROWEJ NR 8 W LEŚNICTWIE PIŁKA I MARGONIN
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/10/22
więcej...
PRZEBUDOWA DROGI UTWARDZONEJ W MIEJSCOWOŚCI KONSTANTYNOWO - II POSTĘPOWANIE
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/10/22
więcej...
'Ochrona gatunków rzadkich i ginących roślin naszej strefy klimatycznej, poprzez założenie kolekcji gatunków w Nadleśnictwie Podanin - ETAP II - 3 postępowanie (profilowanie gruntu, wykonanie elementów oporowych, donic, profilowanie dna i skarp pod izolację zbiornika wodnego)'
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/10/24 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Termomodernizacja budynku Leśniczówki Łowieckiej polegająca na dociepleniu ścian i wymianie źródła ciepła wraz z robotami towarzyszącymi - III postępowanie
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/09/17
więcej...
Budowa nowego ogrodzenia frontowego, wraz z zagospodarowaniem zatoki parkingowej, strefy wejścia i wjazdu przy budynku administracyjnym Nadleśnictwa Podanin - III postępowanie
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/09/21
więcej...
Przebudowa drogi utwardzonej położonej w miejscowości Konstantynowo
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/09/07
więcej...
Dostawa płyt betonowych do oddziału 140a w leśnictwie Strzelecki Gaj na potrzeby miejsca składowania surowca - II postępowanie
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/09/07
więcej...
Budowa wiaty leśnej w Leśnictwie Lipiny - IV postępowanie
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/09/10
więcej...
Termomodernizacja budynku Leśniczówki Łowieckiej polegająca na dociepleniu ścian i wymianie źródła ciepła wraz z robotami towarzyszącymi - II postępowanie
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/08/30
więcej...
Doprowadzenie zasilania wieży przeciw-pożarowej 'Gontyniec' poprzez budowę doziemnej linii elektrycznej - II postępowanie
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/09/10
więcej...
Dostawa płyt betonowych do oddziału 140a w leśnictwie Strzelecki Gaj na potrzeby miejsca składowania surowca
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/08/21
więcej...
Termomodernizacja budynku Leśniczówki Łowieckiej polegająca na dociepleniu ścian i wymianie źródła ciepła wraz z robotami towarzyszącymi
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/08/21
więcej...
BUDOWA WIATY LEŚNEJ W LEŚNICTWIE LIPINY - III POSTĘPOWANIE
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/08/20
więcej...
Dostawa przyczepy samochodowej z plandeką, stelażem i kołem zapasowym
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/08/07
więcej...
Dostawa defibrylatora AED Philips Heartstart FRx.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/08/10
więcej...
Doprowadzenie zasilania wieży przeciw-pożarowej 'Gontyniec' poprzez budowę doziemnej linii elektrycznej
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/08/08
więcej...
Dostawa drukarek laserowych oraz zestawu komputerowego
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/07/26
więcej...
Budowa wiaty leśnej w Leśnictwie Lipiny - II postępowanie
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/07/31
więcej...
'Ochrona gatunków rzadkich i ginących roślin naszej strefy klimatycznej, poprzez założenie kolekcji gatunków w Nadleśnictwie Podanin - ETAP II - 2 postępowanie'
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/07/30
więcej...
Budowa nowego ogrodzenia frontowego, wraz z zagospodarowaniem zatoki parkingowej, strefy wejścia i wjazdu przy budynku administracyjnym Nadleśnictwa Podanin - II postępowanie
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/07/27
więcej...
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Leśnictwie Drążki
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/07/10
więcej...
Budowa wiaty leśnej w Leśnictwie Lipiny
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/07/10
więcej...
Przebudowa deszczowni Szkółki Leśnej Margonin w Nadleśnictwie Podanin - ETAP II
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/07/03
więcej...
Instalacja pompy ciepła z dolnym źródłem ciepła w postaci sond pionowych z przeprowadzeniem analizy zapotrzebowania energetycznego dla budynku administracyjnego Nadleśnictwa Podanin - II postępowanie
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/07/03
więcej...
Ochrona gatunków rzadkich i ginących roślin naszej strefy klimatycznej, poprzez założenie kolekcji gatunków w Nadleśnictwie Podanin - ETAP II
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/07/06 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek Nadleśnictwa Podanin
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/06/08
więcej...
Wykonanie robót budowlanych z zakresu bieżących remontów i konserwacji dróg Leśnych na terenie Nadleśnictwa Podanin - II postępowanie
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/06/12
więcej...
Budowa nowego ogrodzenia frontowego, wraz z zagospodarowaniem zatoki parkingowej, strefy wejścia i wjazdu przy budynku administracyjnym Nadleśnictwa Podanin
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/04/23
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Jacek Kulpiński
Data modyfikacji: 2018/07/13 11:07:06
Redaktor zatwierdzający: Bartosz Rot
Wprowadzający: Magdalena Kujawa