Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwo Tuczno

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwo Tuczno >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w wyżej określonym postępowaniu będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.lasy.gov.pl/editor-mode/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_tuczno/zamowienia_publiczne od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pliki do pobrania:
      plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_na_rok_2017___aktualizacja.pdf pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

"Remont i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Tuczno"
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/11/23
więcej...
"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Tuczno w roku 2019"
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/11/23
więcej...
Modernizacja budynku mieszkalnego oraz kancelarii leśnictwa Krępa położonych na działce nr 8118/44
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/08/07
więcej...
Remonty i naprawy dróg lesnych na terenie Nadlesnictwa Tuczno w 2018 roku
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/08/03
więcej...
Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych w leśnictwie Krępa na terenie Nadleśnictwa Tuczno - I etap"- II postępowanie
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/07/10
więcej...
Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych w leśnictwie Krępa na terenie Nadleśnictwa Tuczno - I etap"
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/06/22
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Marcin Majchrzak
Data modyfikacji: 2017/04/04 08:57:36
Redaktor zatwierdzający: Dorota Rogala
Wprowadzający: Katarzyna Majer