Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

bip_logo_pl
odstep
Adres:
ul. Gajowa 10
60-959 Poznań

tel: 61 668 44 11
fax: 61 668 44 10
www: www.poznan.lasy.gov.pl
e-mail: sekretariat@poznan.lasy.gov.pl

Dyrektor:
mgr inż. Tomasz Markiewicz

 

Biuro Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu jest czynne w każdy dzień roboczy w godzinach od 800 do 1400.

 

Dyrektor (lub zastępca dyrektora) Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od 900 do 1400 .

 

Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego przyjmuje interesantów we wszystkie dni robocze w godzinach pracy, a w jego zastępstwie pracownik Wydziału.

 

Korespondencję dostarczaną osobiście można składać:

  • w kancelarii (pok. nr 8) – w godzinach pracy Biura,
  • w biurze podawczym - w każdy dzień roboczy w godzinach od 1400 do 1700.

 

Komisja Założeń Planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Konin

 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Konin na lata 2017-2026. Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 18 listopada 2014r. o godz. 9.00 w siedzibie RDLP w Poznaniu, ul. Gajowa 10 na sali konferencyjnej nr 30. Istnieje możliwość wzięcia udziału w obradach przez zainteresowane osoby i instytucje. Celem KZP jest sformułowanie założeń do planu urządzenia lasu oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary natura 2000.

Założenia do ww. planu urządzenia lasu zostaną wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10 w pokoju nr 15 i 37 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urządzenia_lasu. w dniach od 9 do 31 XII 2014r.

Uwagi i wnioski proszę składać na piśmie w terminie do 20.01.2015 r. na adres :

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu ul. Gajowa 10, 61-959 Poznań. Dyrektor RDLP w Poznaniu  ww. uwagi i wnioski rozpatrzy w terminie do 30.01.2015r.
Komisja Założeń Planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Pniewy

 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Pniewy na lata 2017- 2026. Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 25 listopada 2014r. o godz. 9.00 w siedzibie RDLP w Poznaniu, ul. Gajowa 10 na sali konferencyjnej nr 30. Istnieje możliwość wzięcia udziału w obradach przez zainteresowane osoby i instytucje. Celem KZP jest sformułowanie założeń do planu urządzenia lasu oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary natura 2000.

Założenia do ww. planu urządzenia lasu zostaną wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10 w pokoju nr 15 i 37 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urządzenia_lasu. w dniach od 9 do 31 XII 2014r. Uwagi i wnioski proszę składać na piśmie w terminie do 20.01.2015 r. na adres :Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu ul. Gajowa 10, 61-959 Poznań. Dyrektor RDLP w Poznaniu  ww. uwagi i wnioski rozpatrzy w terminie do 30.01.2015r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Markiewicz
Data modyfikacji: 2016/11/02 13:52:13
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: