Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Nadleśnictwo Babki

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Nadleśnictwo Babki >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 TREŚĆ ZARZĄDZEŃ I DECYZJI NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA BABKI MOŻLIWA JEST DO UZYSKANIA PO ZŁOŻENIU WNIOSKU.

Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki wydane w 2020 roku

Numer zarządzenia
Data  wydania
Przedmiot zarządzenia
1/01/2020 2 stycznia 2020r. zmieniajace zarządzenie nr 45/08/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki z dnia 30.08.2019r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majatkowych zn.spr.: Z.37.1.2020
2/01/2020 2 stycznia 2020r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Babki zn.spr.: NS.771.1.2019
3/01/2020 2 stycznia 2020r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerowych na terenie Nadleśnictwa Babki zn.spr.: NS.771.1.2019
4/01/2020 2 stycznia 2020r. w sprawie udostępnienia dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Babki dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerowymi zn.spr.: NS.771.1.2019
5/01/2020 3 stycznia 2020r. w sprawie zasad cechowania oraz obrotu i prowadzenia ewidencji urządzeń do cechowania zn.spr.: NS.0210.1.2020
6/01/2020 16 stycznia 2020r. w sprawie wproadzenia wytycznych dotyczących sporządzenia dokumentacji przetargowej na usługi z zakresu gospodarki leśnej na rok 2020-III postepowanie zn.spr.: S.270.1.2020
7/01/2020 17 stycznia 2020r. w sprawie zasad wykorzystywania samochodów prywatnych w celach służbowych, limitu kilometrów na pojazd słuzbowy Straży Leśnej, jazd lokalnych oraz zasad ich rozliczania zn.spr.: S.4001.1.2020
 8/01/2020 17 stycznia 2020r.
w sprawie pozyskania i wywozu drewna z lasu w Nadleśnictwie Babki zn.spr.: ZG.7600.1.2020
 9/01/2020 17 stycznia 2020r.
w sprawie regulaminu sprzedazy detalicznej drewa, produktów niedrzewnych i produktów użytkowania ubocznego w Nadleśnictwie Babki zn.spr.: ZG.805.2.2020
 10/01/2020 22 stycznia 2020r.
w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych zn.spr.: N.371.1.2020
11/01/2020
 22 stycznia 2020r.
w sprawie powołania stałych komisji działajacych w Nadleśnictwie Babki zn.spr.: N.012.1.2020
12/01/2020 23 stycznia 2020r. w sprawie określenia warunków zapewnienia dostępu, o którym mowa w art.30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019r. poz.2410), oraz umieszczania na nieruchomościach własności Skarbu Państwa w zarządzie PDL LP Nadleśnictwa Babki obiektów i urządzeń, októrych mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy zn.spr.: ZG.2217.5.2020
 13/01/2020 23 stycznia 2020r.
w sprawie opłaty za umieszczanie na nieruchomościach w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Babki obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, o którym mowa w art. 33 ust.1 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (DZ.U. z 2019 poz.2410) zn.spr.: ZG.2217.5.2020
 14/01/2020 23 stycznia 2020r.
w sprawie przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji drewna zn.spr. N.371.2.2020
 17/02/2020 11 lutego 2020r.
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień w Nadleśnictwie Babki" zn.spr.: S.270.5.2020
 18/02/2020 11 lutego 2020r.
w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Leśnictwa Mechowo zn.spr.: N.371.4.2020
19/02/2020 11 lutego 2020r. w sprawie pozyskania i wywozu drewna z lasu w Nadleśnictwie Babki zn.spr.: ZG.7600.5.2020
20/20/2020 21 lutego 2020r. w sprawie inwentaryzacji zwierzyny zn.spr.:ZG.0210.1.2020
21/03/2020 3 marca 2020r. w sprawie sposobu postępowania w przypadku otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 37b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach zn.spr.: ZG.2280.11.2020
23/03/2020 10 marca 2020r. w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzeniania sie wirusa SARS-Co V-2 wsród pracowników Nadleśnictwa Babki zn.spr. NK.1121.2.2020
24/03/2020 16 marca 2020r. w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co V-2 wsród pracowników Nadleśnictwa Babki zn.spr. NK.1121.2.2020
 25/03/2020 23 marca 2020r.
zmieniajace zarządzenie nr 07/01/2020 w sprawie zasad wykorzystywania samochodów prywatnych w celach służbowych, limitu kilometrów na pojazd słuzbowy Straży Leśnej, jazd lokalnych oraz zasad ich rozliczania z dnia 23.03.2020r. zn.spr. S.4001.2.2020
26/03/2020 25 marca 2020r. w sprawie powołania stałych komisji działajacych w Nadleśnictwie Babki
 27/03/2020  25 marca 2020r.
w sprawie wystawiania i kontroli dokumentów w czasie panujacej w Polsce epidemi zn.spr.:K.300.2.2020
 28/03/2020 30 marca 2020r.
w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych zn.spr:N.371.6.2020
29/04/2020
1 kwietnia 2020r.
w sprawie zasad posykkania drewna i innych produktów drzewnych w drodze samowyrobu ZG.7615.7.2020
30/04/2020 1 kwietnia 2020r. w sprawie pozyskania i wywozu drewna z lasu w Nadleśnictwie Babki zn.spr.: ZG.7600.7.2020
31/04/2020 2 kwietnia 2020r.
w sprawie inwentaryzacji skladników majatkowych leśnictwa Mechowo
32/04/2020 14 kwietnia 2020r. zmieniajace zarządzenie nr 07/01/2020 w sprawie zasad wykorzystywania samochodów prywatnych w celach służbowych, limitu kilometrów na pojazdy Strazy Leśnej, jazd lokalnych oraz zasad ich rozliczania zn.spr.: N4001.2.2020
33/05/2020 30 kwietnia 2020r. zmieniające zarz adzenie nr 07/01/2020r. w sprawie zasad wykorzystywania samochodów prywatnych w celach słuzbowych, limitu kilometrów na pojazd Straży Leśnej, jazd lokalnych oraz zasad ich rozliczania zn.spr.:N.4001.2.2020
34/05/2020 11 maja 2020r. w sprawie planu finansowo-gospodarczego Nadleśnictwa Babki na rok 2020 zn.spr.: K.0300.1.2020
35/05/2020 27 maja 2020r. w sprawie inwentaryzacji składników majatkowych zn.spr.: N.371.8.2020
36/06/2020
15 czerwca 2020r.
w sprawie sposobu postępowania zmierzajacego do wycinki drzew trudnych i niebezpiecznych zn. spr.: NN.7615.7.2020
 37/06/2020 15 czerwca 2020r.
w sprawie powołania stałych komisji działajacych w Nadleśnictwie Babki zn.spr.: NN.012.1.2020
 
38/06/2020 18 czerwca 2020r. w sprawie uchylenia zarzadzenia dotyczącego zasad wykorzystywania samochodu prywatnego do celpow służbowych, limitu kilometrów na pojazd służbowy Straży Leśnej jazd lokalnych oraz zasad ich rozliczania zn.spr.: S.4001.2.2020  

 

Decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki wydane w 2020 roku.

Numer decyzji
Data wydania
Przedmiot decyzji

1/01/2020

2 stycznia 2020r.

 w sprawie stawki za korzystanie z apartamentu gościnnego zn.spr.: SA.160.1.2020

2/01/2020

3 stycznia 2020r.

w sprawie opłat za korzystanie z leśnych obiektów edukacyjnych i turystycznych zn.spr.: ZG.804.1.2020

3/01/2020

9 stycznia 2020r.

w sprawie depytatu opałowego zn.spr.: K.338.1.2020

 5/01/2020  15 stycznia 2020r.
w sprawie waloryzacji stawek czynszu zn.spr.: K.353.1.2020
 6/02/2020  14 lutego 2020r.
w sprawie ceny drewna wykorzystywanego na potrzeby własne nadleśnictwa zn.spr.: ZG.805.1.2020
7/02/2020 17 lutego 2020r. w sprawie ceny otwarcia netto (zł) na drewno do procedur w aplikacji e-drewno na rok 2020.
8/02/2020
 21 lutego 2020r.
w sprawie opłat za korzystanie z leśnych obiektów edukacyjnych i turystycznych zn.spr.: ZG.804.2.2020
9/02/2020 27 lutego 2020r. w sprawie cen sadzonek z gruntu w sprzedaży detalicznej zn.spr.: ZG.0210.1.2020
10/02/2020 27 lutego 2020r. w sprawie cen sadzonek z gruntu na potrzeby nadleśnictw i innych podmiotów prowadzących gospodarkę leśną zn.spr.: ZG.0210.2.2020
11/05/2020 11 maja 2020r. w sprawie stawki za korzystanie przyłącza sieci wodociagowej w Leśnictwie Mechlin oraz stawki za korzystanie z przydomowych oczyszczalni ścieków w Nadleśnictwie Babki zn. spr. SA.2110.3.2020
12/06/2020 8 czerwca 2020r. w sprawie stawki za ścieki dowożone do stacji zlewnych - oczyszczalni ścieków w Nadleśnictwie Babki zn.spr.: SA.2110.4.2020
13/06/2020 9 czerwca 2020r. w sprawie stawki za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni Nadleśnictwa Babki w Babkach zn.spr.: SA.2110.5.2020
14/06/2020 18 czerwca 2020r. w sprawie stawek czynszu za korzystanie ze studni lub z innych ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na gruntach stanowiacych własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Babki zn.spr.: ZG.2217.38.2020

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      zarzadzenia_nadlesniczego_nadlesnictwa_babki_wydane_w_2019_roku.doc pobierz
      zarzadzenia_nadlesniczego_nadlesnictwa_babki_wydane_w_2018_roku.doc pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_wydane_przez_nadlesniczego_w_2017_roku.docx pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_wydane_przez_nadlesniczego_2016_rok.doc pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_wydane_przez_nadlesniczego_nadlesnictwa_babki_wydane_w_2015_roku.doc pobierz
      zarzadzenia_nadlesniczego_nadlesnictwa_babki_wydane_w_2014_roku.doc pobierz
      zarzadzenia_i_decyzje_wydane_przez_nadlesniczego_nadlesnictwa_babki_w_2013roku.doc pobierz
      Zarzadzenia Nadlesniczego Nadleśnictwa Babki wydane w 2007 roku pobierz
      Zarządzenia i decyzje wydane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki w 2008 roku pobierz
      Zarzadzenia i decyzje wydane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki w 2009roku pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Robert Okińczyc
Data modyfikacji: 2020/07/17 14:07:10
Redaktor zatwierdzający: Agnieszka Stachowska
Wprowadzający: Paulina Malicka