Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w POZNANIU, Nadleśnictwo PRZEDBORÓW

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w POZNANIU, Nadleśnictwo PRZEDBORÓW

bip_logo_pl
odstep
Adres:
Przedborów 49
63-510 MIKSTAT

tel: +48627320500
fax: +48627320499
www: http://przedborow.lasypanstwowe.poznan.pl
e-mail: przedborow@poznan.lasy.gov.pl

Nadleśniczy:
mgr inż. Wojciech BĄK

Nadleśnictwo Przedborów, położone jest w pd. wsch. części woj. wielkopolskiego i płn. zach. części woj. łódzkiego. Jest jednym z najbardziej na południe wysuniętych nadleśnictw w RDLP Poznań.
Nadleśnictwo pod względem przyrodniczo-leśnym leży na pograniczu trzech krain: III - Wielkopolsko - Pomorskiej, V - Śląskiej i VI – Małopolskiej.
Ogólna powierzchnia nadleśnictwa wynosi 24 tys. ha, w tym powierzchnia leśna 23 tys. ha.
Podzielone jest na 4 obręby i 16 leśnictw:

OBRĘB

NR

LEŚNICTWO

I - OSTRZESZÓW

01

Marydół

 

02

Aniołki

 

03

Zmyślona

II - PRZEDBORÓW

04

Wanda

 

05

Przytocznica

 

06

Pieczyska

 

07

Torzeniec

III - WĘGLEWICE

08

Kuźnica Grab.

 

09

Foluszczyki

 

10

Brzeziny Węgl.

 

11

Węglewice

IV –SOKOLNIKI

12

Szustry

 

13

Sokolniki

 

14

Czastary

 

15

Mieleszynek

 

16

Koziołek

Leśnictwo ds. łowieckich   OHZ
 

Udział procentowy gatunków w drzewostanie:

- sosna

-

94,0

- dąb

-

0,7

- olcha

-

2,3

- brzoza

-

1,6


Teren nadleśnictwa w większości (80 % obszaru) położony jest na wschód od pasma Wzgórz Ostrzeszowskich będących strefą moreny czołowej zlodowacenia środkowopolskiego. 
Nadleśnictwo położone jest na średniej wysokości ok. 200 m.n.p.m. Większe wzniesienia na terenie nadleśnictwa to; wzgórze Bałczyna - 278 m.n.p.m. i najwyższe w wielkopolsce Kobyla Góra - 284 m.n.p.m., znajdujące się w paśmie Wzgórz Ostrzeszowskich. 
Na terenie nadleśnictwa przebiega północna granica naturalnego zasięgu buka i jodły (rezerwat "Ryś" i "Jodły Ostrzeszowskie").
Lesistość nadleśnictwa wynosi 25,6%.

Siedziba biura Nadleśnictwa Przedborów

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Przedborów - Wojciech BĄK
Data modyfikacji: 2020/05/21 07:20:23
Redaktor zatwierdzający: Marek Nowel
Wprowadzający: Marek Nowel