Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Nadleśnictwo Taczanów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Nadleśnictwo Taczanów >> Plan urządzenia lasu >> Część opisowa Planu Urządzenia Lasu

bip_logo_pl
odstep
Część opisowa Planu Urządzenia Lasu

Projekt Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Taczanów na lata 2011-2020.

  1. Ogólny opis lasów Nadleśnictwa (elaborat).
  2. Program ochrony przyrody.
  3. Prognoza oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszry Natura 2000.
  4. Mapa obszarów chronionych oraz gatunków i siedlisk przyrodniczych  Natura 2000. Obręb Taczanów cz.1.
  5. Mapa obszarów chronionych oraz gatunków i siedlisk przyrodniczych  Natura 2000. Obręb Taczanów cz.2.
  6. Mapa obszarów chronionych oraz gatunków i siedlisk przyrodniczych  Natura 2000. Obręb Wielowieś.
  7. Opis taksacyjny. Obręb Taczanów cz.1.
  8. Opis taksacyjny. Obręb Taczanów cz.2.
  9. Opis taksacyjny. Obręb Wielowieś cz.1.
  10. Opis taksacyjny. Obręb Wielowieś cz.2.

 

 

Pliki do pobrania:
      1_elaborat.pdf pobierz
      2_program_ochr_przyr.pdf pobierz
      3_progn_oddzia_pul_na_srod.pdf pobierz
      4_mapa_obsz_chr_taczanow_cz1.pdf pobierz
      5_mapa_obsz_chr_taczanow_cz2.pdf pobierz
      6_mapa_obsz_chr_wielowies.pdf pobierz
      7_opis_taksacyjny_taczanow_cz1.pdf pobierz
      8_opis_taksacyjny_taczanow_cz2.pdf pobierz
      9_opis_taksacyjny_wielowies_cz1.pdf pobierz
      10_opis_taksacyjny_wielowies_cz2.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Mirosław Niczyporuk
Data modyfikacji: 2011/08/04 09:45:03
Redaktor zatwierdzający: Rafał Działoszyński
Wprowadzający: Krzysztof Kuczkowski