Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Skarżysko

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Skarżysko >> Zamówienia publiczne >> Modernizacja budynku Nadleśniczówki w Skarzysku-Kamiennej ul. Krakowska 190 A

bip_logo_pl
odstep
Modernizacja budynku Nadleśniczówki w Skarzysku-Kamiennej ul. Krakowska 190 A

Data opublikowania: 2015/06/18
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2015/07/06

Pliki do pobrania:
      Informacja o wynikach pobierz
      Informacja dla Wykonawców nr 2 pobierz
      Informacja dla Wykonawców nr 1 pobierz
      Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
      SIWZ pobierz
      Zał.1-STWiOR i dokumentacja projektowa pobierz
      Zał.2-Przedmiar robót pobierz
      Zał.3-Formularz ofertowy pobierz
      Zał.4-Oświadczenie wykonawcy pobierz
      Zał.5- Oświadczenie wykonawcy pobierz
      Zał.6- Wykaz robót pobierz
      Zał.7- wykaz dot.osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pobierz
      Zał.8-Wzór umowy pobierz
      Zał.9-Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej pobierz
      Zał.10-Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Zbigniew Dąbrowski
Data modyfikacji: 2015/07/16 14:49:55
Redaktor zatwierdzający: Michał Farys
Wprowadzający: Agnieszka Kozieł