Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Starachowice >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

Pliki do pobrania:
       pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę grodzenia upraw leśnych na terenie Nadleśnictwa Starachowice w 2018 roku
zamówienie z wolnej ręki
więcej...
Rozbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Starachowice poprzez budowę dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych przeznaczonych do wykrywania pożarów na terenach leśnych, wyposażonych w sprzęt do wykrywania pożarów, działający z wykorzystaniem łączności światłowodowej z zapewnieniem przesyłu obrazu i sygnałów sterujących przez sieć światłowodową własnymi włóknami i bez urządzeń aktywnych na całej długości, uwzględniającej wyposażenie Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego na potrzeby obsługi projektowanego systemu (rozbudowa i modernizacja w/w systemu ochrony przeciwpożarowej realizowana jest w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projektu pn. 'Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów' - II oś priorytetowa, działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska)
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/12/21
więcej...
Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Nadleśnictwa Starachowice
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/12/07 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Dostawa palików i podpór do grodzenia upraw leśnych
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/11/06
więcej...
Grodzenie upraw leśnych na terenie Nadleśnictwa Starachowice
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/10/26
więcej...
Remont drogi leśnej pożarowej nr 10 w Leśnictwie Lipie
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/11/05
więcej...
Grodzenie upraw leśnych na terenie Nadleśnictwa Starachowice
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/10/23
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Starachowice w roku 2019
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/11/28 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Remont drogi leśnej pożarowej nr 10 w Leśnictwie Lipie
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/10/18
więcej...
Grodzenie upraw leśnych na terenie Nadleśnictwa Starachowice
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/10/15
więcej...
SADZENIE SADZONEK Z ZAKRYTYM SYSTEMEM KORZENIOWYM NA TERENIE LEŚNICTWA KUTERY
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/09/28
więcej...
Remont drogi leśnej pożarowej nr 10 w Leśnictwie Lipie
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/09/27
więcej...
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami dotyczącymi 'Rozbudowy i modernizacji systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Starachowice poprzez budowę dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych przeznaczonych do wykrywania pożarów na terenach leśnych, wyposażonych w sprzęt do wykrywania pożarów, działający z wykorzystaniem łączności światłowodowej, uwzględniającej wyposażenie Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego na potrzeby obsługi projektowanego systemu (rozbudowa i modernizacja w/w systemu ochrony przeciwpożarowej realizowana jest w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projektu pn. 'Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów' - II oś priorytetowa, działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska)'
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/09/26 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Remont drogi leśnej pożarowej nr 10 w Leśnictwie Lipie
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/09/18
więcej...
Remont drogi leśnej pożarowej nr 10 w Leśnictwie Lipie
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/09/07
więcej...
Dostawa sprzętu komputerowego dla Nadleśnictwa Starachowice
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/09/04
więcej...
Remont drogi leśnej pożarowej nr 10 w Leśnictwie Lipie
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/08/29
więcej...
Rozbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Starachowice poprzez budowę dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych przeznaczonych do wykrywania pożarów na terenach leśnych, wyposażonych w sprzęt do wykrywania pożarów, działający z wykorzystaniem łączności światłowodowej z zapewnieniem przesyłu obrazu i sygnałów sterujących przez sieć światłowodową własnymi włóknami i bez urządzeń aktywnych na całej długości, uwzględniającej wyposażenie Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego na potrzeby obsługi projektowanego systemu (rozbudowa i modernizacja w/w systemu ochrony przeciwpożarowej realizowana jest w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projektu pn. 'Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów' - II oś priorytetowa, działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska)
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/10/05 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Remont drogi leśnej pożarowej nr 10 w Leśnictwie Lipie
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/08/20
więcej...
USŁUGA USUWANIA NIEPOŻĄDANEJ ROŚLINNOŚCI ZIELNEJ ORAZ ODROSTÓW DRZEW I KRZEWÓW Z POBOCZY I ROWÓW PRZY DROGACH LEŚNYCH I POŻAROWYCH ORAZ TERENÓW PRZYLEGŁYCH W NADLEŚNICTWIE STARACHOWICE
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/08/08
więcej...
DOSTAWA PALIKÓW DO GRODZENIA UPRAW LEŚNYCH
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/08/02
więcej...
DOSTAWA PAPIERU BIUROWEGO BIAŁEGO DO DRUKAREK DLA NADLEŚNICTWA STARACHOWICE
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/08/03
więcej...
Rozbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Starachowice poprzez budowę dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych przeznaczonych do wykrywania pożarów na terenach leśnych, wyposażonych w sprzęt do wykrywania pożarów, działający z wykorzystaniem łączności światłowodowej z zapewnieniem przesyłu obrazu i sygnałów sterujących przez sieć światłowodową własnymi włóknami i bez urządzeń aktywnych na całej długości, uwzględniającej wyposażenie Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego na potrzeby obsługi projektowanego systemu (rozbudowa i modernizacja w/w systemu ochrony przeciwpożarowej realizowana jest w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projektu pn. 'Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów' - II oś priorytetowa, działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska)
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/08/08
więcej...
Remont w zakresie zmiany pokrycia dachu na budynku gospodarczym na terenie Szkółki Kutery, gmina Brody na działce ewid. 63/1200 obręb 010
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2018/07/05
więcej...
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami dotyczącymi 'Rozbudowy i modernizacji systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Starachowice poprzez budowę dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych przeznaczonych do wykrywania pożarów na terenach leśnych, wyposażonych w sprzęt do wykrywania pożarów, działający z wykorzystaniem łączności światłowodowej, uwzględniającej wyposażenie Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego na potrzeby obsługi projektowanego systemu (rozbudowa i modernizacja w/w systemu ochrony przeciwpożarowej realizowana jest w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projektu pn. 'Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów' - II oś priorytetowa, działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska)'
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/07/05
więcej...
Dostawa sortów mundurowych leśnika, środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży roboczej
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/07/03
więcej...
Rozbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Starachowice poprzez budowę dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych przeznaczonych do wykrywania pożarów na terenach leśnych, wyposażonych w sprzęt do wykrywania pożarów, działający z wykorzystaniem łączności światłowodowej z zapewnieniem przesyłu obrazu i sygnałów sterujących przez sieć światłowodową własnymi włóknami i bez urządzeń aktywnych na całej długości, uwzględniającej wyposażenie Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego na potrzeby obsługi projektowanego systemu (rozbudowa i modernizacja w/w systemu ochrony przeciwpożarowej realizowana jest w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projektu pn. 'Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów' - II oś priorytetowa, działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska)
przetarg nieograniczony, data składania: 2018/06/28 (Uwaga, data składania ofert została zmieniona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Ryszard Bis
Data modyfikacji: 2018/07/05 15:14:29
Redaktor zatwierdzający: mgr inż. Grzegorz Wachnicki
Wprowadzający: Rafał Adamczyk